WFP/Marwa Awad  2019, Bag, Burkina Faso, Campsite, Cap, Central Sahel, Child, Dad, Dust, Eating, Eating with Hands, Father, Feeding, Flip-flops, Flipflop, Floor, Food, Ground, Hat, Horizontal, Man, Marwa Awad, Mats, Meal, November, Packaging, Parent, Pissila, Sack, Sahel, Sanmatenga, Sauce, Seated, Sitting, Son, Sorghum, Tent

Zore Yusef deler mat med et av hans barn.

Sahel-krisen: Reddet familien, trenger mat

Zore Yusef (61) er på flukt fra den væpnede konflikten nord i Burkina Faso. Han er en av mange hundretusener på flukt. Økende vold, fordrivelse, sult og fattigdom, forverret av klimaendringer, har skapt en omfattende krise i det sentral Sahel – som omfatter landene Burkina Faso, Mali og Niger.

Nærmere fem millioner mennesker vil de nærmeste månedene trenge akutt matvarehjelp, heter det i en pressemelding fra Verdens matvareprogram (WFP). Organisasjonen har et snarlig behov for 1,4 milliarder kroner for å kunne hjelpe de rammede. Samtidig innrømmer organisasjonen at de begynner å gå tom for penger for å kunne drifte flere omfattende nødhjelpsoperasjoner.

 

Flere flukter, flere sulter

– En dramatisk krise er under utvikling i Burkina Faso som har forstyret livet til millioner av mennesker. Nærmere en halv million mennesker er blitt fordrevet fra sine hjem og en tredjedel av landet er å betrakte som en krigssone, sier WFP-direktør, David Beasley.

Dette er en dramatisk økning siden starten på året. Det har ført til at skoler er blitt stengt og bønder har måttet forlate sine hjem.

Da en væpnet gruppe angrep landsbyen klarte Zore Yusef og hans familie å komme seg unna, men de fikk ikke noen eiendeler med seg. Hans bror ble drept. Nå befinner han seg i en leir for internt fordrevne lenger sør i landet.

– Mitt første prioritet er å skaffe mat til familien, fortalte han fotografen.

 

Økende konflikt

I det sentrale Sahel-området er det nå 20 millioner mennesker som lever i det som er å betrakte som konfliktområder. Om kort tid tror WFP at det vil være en million fordrevne i de tre landene Burkina Faso, Mali og Niger.

– Sahel er en tragisk skoleeksempel på hvordan vold og ekstremt vær forsterker hverandre, sier Margot van der Velden, WFPs nødhjelpsdirektør. Hun påpeker samtidig at dette er en del av verden som får nesten ingen oppmerksomhet i internasjonale medier.

Ulike etniske og islamistiske væpnede grupper opererer i en region der regjeringshærene betraktes som svake og dårlig ledet.

Norge gav 414 millioner kroner i bistand til de tre landene i 2018. Av dette var i underkant av 10 prosent øremerket nødhjelp.

Norges bistår også FNs fredsoperasjon i Mali med flystøtte.

Publisert: 19.11.2019 11.42.43 Sist oppdatert: 19.11.2019 11.42.43