Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i samtale med kursdeltagerne fra Latin-Amerika. Foto: Signe Prøis

Statsansatte fra Latin-Amerika inspirert av norsk likestilling

Nylig var et titall statsansatte fra Argentina, Mexico og Costa Rica i Norge for å lære av Norges arbeid med likestilling og kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet.

Av Signe Prøis Sist oppdatert: 05.12.2019 07.33.47

På et seminarrom i Arkitektenes Hus i Oslo sitter rundt tretti kvinner og én mann og hører likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm fortelle om diskrimineringssituasjonen i Norge. Det er del av programmet Likestilling for utvikling (LIKE), som startet opp i 2017.

Deltakerne kommer fra land som har vist en interesse for å få vite mer om Norges erfaringer med likestilling. Kurspakken retter seg mot ledere i offentlig sektor. Før møtet med Bjurstrøm har deltakerne blant annet besøkt en barnehage og på programmet står også møter med LO og NHO.

– Situasjonen i Norge er den at mange ikke engang vet hva diskriminering er, eller at de blir diskriminert på arbeidsplassen, sier Bjurstrøm.

Hun forteller at blant de virkelig store utfordringene i Norge i dag, er problemet med deltidsstillinger i typiske kvinneyrker, som gjør kvinner ute av stand til å forsørge seg selv. Lønnsforskjeller er en annen utfordring. Videre mente Bjurstrøm at det er et problem at det diskrimineres mot gravide eller ansatte som har vært ute i permisjon.

Når det gjelder utfordringen med seksuell trakassering på arbeidsplassen, mente Bjurstrøm at det må være et mål å få seksuell trakassering inn i diskrimineringslovgivningen, fordi det er vanskelig å få arbeidsgivere med på et varslingssystem som skiller mellom kjønn og diskriminering.

 

Gjengjennelig

Sett med latinamerikanske øyne er dette gjenkjennelige utfordringer, men som kanskje likevel er som «luksusproblemer» å regne.

De fleste landene i Latin-Amerika representerer fortsatt i dag et tradisjonelt, konservativt syn på kjønnsroller og kvinners plass i samfunnet. Den norske fødselspermisjonen er en drøm for mange. Argentinas 100 dagers permisjon til mor og nå to uker til far er blant kontinentets beste.

Representantene forteller at både Argentina, Costa Rica og Mexico har systemer med sivilombud for registrering av diskrimineringssaker som ikke omfattes av strafferetten. I Costa Rica kontrollerer dette offentlig sektor, mens det i landets arbeidsdepartement finnes rådgivningstjenester for saker i privat sektor. I Mexico går man også til ombudet hvis man vil melde fra om diskriminering, men der jobber de med å forsøke å kanalisere slike videre gjennom fagforeningene.

 

Mer likestilling

Argentina er blant landene i Latin-Amerika med de mest progressive lovene for bekjempelse av diskriminering og for likestilling.

Silvina Aguirre er sjef for avdelingen som jobber med kvinners rettigheter i Argentinas utenriksdepartement. Hun forteller at særlig under den siste regjeringen har det skutt fart i implementeringen av lovverk som fremmer kvinners rettigheter, og som i stor grad er tilpasset virkeligheten i Argentina.

– Overordnet er det sånn at likestilling skal inn i alle ledd i vår offentlige forvaltning. Loven som heter Michaela gjør det påbudt for alle statlig ansatte å ta et kurs i likestilling, forteller hun.

I tillegg ble loven Brisa nylig vedtatt, den sørger for at staten betaler bidrag til barn som har mistet sin mor til kvinnedrap. Argentina har også en ny lov som gir kvinner som er offer for vold i nære relasjoner fri i opptil femten dager.

– Det er i stedet for å måtte ta sykedager eller ta ut ferie, og en måte å si at kvinnen ikke skal trenge å skjule eller unnskylde situasjonen hun har havnet i, forteller Aguirre.

I tillegg har de klart å befeste et sterkt lovverk som motvirker og straffer menneskehandel. Slik reflekterer lovarbeidet landets konkrete utfordringer, forhold som også påvirker kvinners liv i andre deler av Latin-Amerika og som de andre representantene fra henholdsvis Mexico og Costa Rica fortalte at utgjør enorme utfordringer også i deres land.

 

Arbeidslivet

50 prosent av kvinner og 70 prosent av mennene i Argentina er i arbeid, men kvinner jobber ofte deltid og i lavtlønnede og også ubetalte stillinger. Likestillingssituasjonen slik at kvinner fremdeles utfører dobbelt så mye arbeid som menn i hjemmet (6 timer om dagen mot menns 3).

Kvinner tjener 27 prosent mindre enn menn, de har mindre tilgang til hørere stillinger i både offentlig og privat sektor og 97 prosent av styreledere i begge sektorer, er menn.

Det offentlige barnehagesystemet er dårlig utviklet. Det finnes det en slags SFO-løsning, men den gjelder kun få timer i løpet av dagen og gir dermed ikke særlig større mulighet til å jobbe. Det samarbeides med privat sektor om fleksitidløsninger med det uttalte mål å styrke sysselsettingen blant kvinner.

 – Noen av lovene vi har klart å få på plass, er virkelig avantgardistiske i en regional sammenheng, og vi er stolte over å ha fått til så mye. Men vi har en lang vei igjen, og derfor er det norske programmet og muligheten til å delta på dette kurset til stor inspirasjon og nytte, sier Silvina Aguirre.

  •  Les mer om Likestilling for utvikling-programmet her. 

 

 

Silvina Aguirre er sjef for avdelingen som jobber med kvinners rettigheter i Argentinas utenriksdepartement. Foto: Signe Prøis

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 05.12.2019 07.33.47 Sist oppdatert: 05.12.2019 07.33.47