AFP or licensors  Horizontal, energy

De siste årene er en rekke fornybar energioprosjekter blitt realisert i Afrika, blant annet vindmølleparken i Kenya. Men det er ikke nok, mener ZERO. Foto: NTB scanpix

Store ren energi-kutt før nye garantier lanseres

Utviklingsministeren lanserer en ny garantisatsing for å gjøre det lettere for norske bedrifter å investere i og levere til ren energi-prosjekter i utviklingsland – samtidig som bistandsbudsjettet for ren energi kuttes med 275 millioner kroner.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer på Zerokonferansen torsdag denne uken for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse flere private investeringer i fornybar energi.

– Vi er glad for at det endelig gjøres noe for å utløse nye midler til investeringer i ren energi. Samtidig er det skuffende at når det legges opp til en nye garantisatsing at budsjettet for ren energi kuttes. Men vi håper at satsingen vil kunne eskaleres etter hvert, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i miljøorganisasjonen ZERO.

Langsomt framover

Regjeringen har arbeidet langsomt. Like før juleferien i 2016 vedtok et flertall på Stortinget at regjeringen i løpet av vårsesjonen 2017 måtte etablere en ny ordning i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Hensikten var å skape en ordning «som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland».

I januar 2017 lovet Høyre handling, selv om Finansdepartementet hadde tidligere sagt at en slik garantiordning ikke var aktuelt. På det tidspunktet sa Terje Osmundsen som da jobbet i Scatec Solar og nå er i Empower New Energy:

– Om vi hadde hatt en slik ordning på plass nå, hadde vi allerede vært i gang med enda flere solenergiprosjekter i Afrika.

Først i august i år leverte Multiconsult en utredning om en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland til Utenriksdepartementet. Det legges ikke opp til en egen norsk garantiordning.

Utredningen konkluderte med at det var mulig med flere grep:

  • UD/Norad kan samarbeide med en eller to internasjonale garantiinstitusjoner  ved å tilføre kapital til eksisterende velfungerende ordninger – og som skal kunne komme norske fornybarenergiaktører til gode
  • Justeringer i GIEKs tilbud til norske aktører og at fornybare prosjekter får en egen prioritet.
  • Regjeringen avsetter for årene 2019 til 2013 inntil 300 millioner kroner i samlet årlig økning  til garantiordninger for fornybar energi.

 

Kutt i budsjettet

Ulsteins lansering torsdag tar utgangspunkt i Multiconsult-utredningen.

Det opprinnelige forslaget fra Osmundsen og Norwegian Energy Partners var å  etablere et garantifond som får årlige overføringer fra Stortinget. Etter ti år håpet de at garantikapitalen ville være på fem milliarder kroner.

Garanti-programmet som lanseres på Zero-konferansen torsdag er småpenger i forhold til dette. Posten i bistandsbudsjettet som øremerkes fornybar energi er foreslått redusert på neste års budsjett fra 1,14 milliarder til 867 millioner kroner – og dette inkluderer en rekke poster, ikke bare ulike garantiordninger.

Norfund som skal investere halve porteføljen i ren energi er også barbert på neste års budsjett.

I statsbudsjettet heter det: «Posten er foreslått redusert sammenlignet med 2019. Dette ut fra en erkjennelse av at det fra 2020 iverksettes en ny strategi for fornybar energi, inkludert en ny satsing på garantier for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, og at det vil ta tid å etablere en prosjektportefølje som kan absorbere den raske opptrappingen av innsatsen som har skjedd fra 2017.»

Et selskap som investerer i sol-, vann- eller vindkraftprosjekter i utviklingsland møter en rekke mulige risikoer:

  • strømselskaper som ikke betaler regninger,
  • problemer med tilknytning og strømoverføring
  • problemer knyttet til landrettigheter,
  • endringer i skattelover,
  • kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter.

 

Har dårlig tid

Sbertoli mener at selv om det skjer mye positivt på ren energi-fronten så satser mange land fortsatt på kull og andre fossilt brensel.

– Vi har dårlig tid og er ikke i nærheten av å ha nok ren energi-prosjekter i gang. Den nye garantisatsingen fra regjering kan bli bra. Vi kan nå komme raskt i gang uten å vente på nye utredninger. Det er ikke perfekt, men det går an å justere og eskalere framover, sier Sbertoli til Bistandsaktuelt.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 04.11.2019 13.45.05 Sist oppdatert: 04.11.2019 13.45.05