Copyright © Norad, tlf. 22242040  Helsevesen, Helse, Malaria

En liten gutt for behandling for malaria  på barneavdelingen på Mangochi District Hospital i byen Mangochi i Malawi. Å bekjempe malaria er en av hovedoppgavene til Det globale fondet. De hevder selv at de er veldig effektive. Men forskere mener det er vanskelig å måle hvor god jobb de faktisk gjør.  Foto: Gunnar Zachrisen

Foto: Gunnar Zachrisen - tlf. 95777718

Forskere: Globalt helsefond overdriver egne resultater

I 2016 sa daværende utenriksminister Børge Brende at Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria har reddet over 20 millioner liv. I statsbudsjettet for 2019 fastslås det at fondet i løpet av fire år reddet 10 millioner liv. Men stemmer disse tallene? Det er ikke godt å si, mener flere forskere.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 30.01.2019 14.32.05

Siden 2002 har Norge gitt nesten seks milliarder kroner til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. Oppsiksvekkende gode tall er blitt brukt både av norske politikere og i fondets egen rapporter for å rettferdiggjøre bistandsmilliardene fondet hvert år mottar fra Norge og andre givere. I sin siste rapport hevder fondet at det har reddet til 27 millioner liv.

 

Usikre tall

Men hva vet vi egentlig sikkert om hvor mange liv Det globale fondet har reddet?

Faktisk ganske lite. I alle fall hvis man skal tro fire forskere fra tunge insitusjoner som London School of Economics ( LSE) og Center for Global Development (CGD).

I en fersk artikkel i det anerkjente tidsskriftet The Lancet kommer de med krass kritikk av Det globale fondets resultatrapportering. De mener fondet må være langt mer åpne og rapportere langt grundigere enn i dag. Det er nemlig det som må til for at givere og politikere skal ha et skikkelig grunnlag for å vurdere om man bør fortsette å støtte fondet med milliarder av kroner, mener forskerne.

– Kritikken vår er ikke ny. I årevis har vi bedt Det globale fondet om et bedre grunnlag for å forstå hvordan de gjør anslag om hvor mange liv fondets arbeid redder. Fondet gjør en viktig jobb og for å sikre at alle har tiltro til det arbeidet er det på tide at fondet tar våre oppfordringer om mer åpenhet på alvor, sier Kalipso Chalkidou i en pressemelding. Han er direktør for Global Health Policy ved Center for Global Development i Washington. 

 

Svak rapportering

Sammen med forskerkollegane Rachel Silverman, Amanda Glassman fra CGD og assisterende professor Rocco Frieble fra LSE peker Chalidou på en rekke svakheter i hvordan Det globale fondet kommer fram til resultatene de skryter av offentlig. De poengterer at fondet, som har mottatt 39 milliarder dollar i støtte, trolig har hatt en positiv effekt. Men de mener rapporteringen er altfor dårlig, særlig med tanke på de store summene fondet mottar hvert år. 

«Etter å ha lest de offentlig tilgjengelig dokumentene for 2018 er det vår vurdering at Det globale fondets resultatrapportering ikke er grundig nok til å danne grunnlag for tildelingen av ressurser, ressurser som er begrenset,» skriver forskerne  i artikkelen i The Lancet.

Sagt litt enklere: Fondets rapportering er for dårlig til at det kan rettferdiggjøre å bruke milliarder av bistandskroner gjennom fondet hvert år.

 

Blander egne og andre resultater 

De fire forskerne peker blant annet på følgende svakheter i fondets rapportering:       

  • Fondet inkluderer resultater fra alle sine partnere, frivillige organisasjoner, andre helsefond og nasjonale institusjoner, når det anslår resultater av sitt eget arbeid.
  • Det er uklart hvilke metoder fondet bruker for å anslå resultatene sine. Data og metode er ikke tilgjengelig åpent for andre forskere og det er derfor vanskelig å sjekke resultatene.
  • Dataene fra utviklingsland er mangelfulle og usikre. Resultatene man kommer fram til avhenger veldig av hvilke data man velger å bruke.  Det er uklart hvilke data fondet bruker når de analyserer egne resultater

 

Redder samme liv to ganger?

– Givere må ta tøffe avgjørelser og en mer konkret og bevisbasert vurdering av Det globale fondets faktiske resultater vil gjøre det lettere for organisasjonen å argumentere for seg selv når fondet ber om støtte, sier Amanda Glassman fra Center for Global Development.

Forskernes kritikk rammer ikke bare Det globale fondet. Også andre store norsksstøttede globale helseaktører som WHO, Gavi og Den globale finansieringsfasiliteten for kvinner, barn og ungdoms helse (GFF) får kritikk for å komme med påstander om resultater det er vanskelig å ettergå.

«Hver enkelt organisasjon hevder å redde mange av de samme livene noe som gjør det vanskelig å skille ut de komparative fordelene og argumentene for å investere i de ulike mekanismene," heter det i artikkelen i The Lancet.

Avslutningsvis kommer forskerne fra LSE og CGD med en klar oppfordring til givere og politikere:

«Når disse (helsefondene. red.anm.) og andre multilaterale organisasjoner tar kontakt for å fylle opp pengesekken sin så må regjeringene i de landene som bidrar granske påstandene som legges fram. Deretter må de avgjøre om skattepengene har blitt og blir brukt mest mulig effektivt», skriver de.

 

Avviser kritikk

Samme dag som den kritiske artikkelen ble publisert i The Lancet la Det Globale fondet ut en artikkel på sin egen hjemmeside med tittelen "Measuring and reporting results". Her understreker det fra fondets side at de kun bruker anerkjente datakilder og at fondets arbeid og resultater evalueres av uavhengige forskere. Samtidig står det også at det er behov for bedre data fra utviklingsland. 

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) ble opprettet i 2002. Gjennom offentlig-privat partnerskap jobber Det globale fondet for å hindre spredning og behandling av hiv/aids, tuberkulose og malaria i de områdene i verden hvor behovene er størst. 

Norge har siden starten vært en sentral støttespiller for fondet, og for perioden 2017-19 vil det det norske bidraget være om lag  2 milliarder kroner.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.01.2019 14.32.05 Sist oppdatert: 30.01.2019 14.32.05