Bruno Alvin Iyamulenye, Portia Akakisiima og Uger Paul er blant IT-studentene som deltar på Lift 256. – Dette akademiet vil revolusjonere teknologibransjen ikke bare i Uganda, men i hele Afrika, sier Portia Akakisiima ( i midten)

Foto: Fontes Foundation. 

Utdanner gryteferdige dataingeniører

Nå skal nyutdannede IT-studenter i Uganda gjøres mer attraktive for næringslivet i landet. Den norske stiftelsen Fontes Foundation, det norskugandiske IT-selskapet Laboremus og Clarke-universitetet i Uganda har gått sammen om prosjektet.

Av Deusdedit Ruhangariyo i Uganda Sist oppdatert: 22.03.2019 13.34.14

–Jeg bruker allerede prinsippene om smidig prosjektstyring i arbeidet mitt. Jeg har også lært kjerneverdier som tillit, fleksibilitet, ledelse og samarbeid. Dette akademiet vil revolusjonere teknologibransjen ikke bare i Uganda, men i hele Afrika, sier en entusiastisk student, Portia Akakisiima. 

Vi befinner oss i stiftelsen Fontes og firmaet Laboremus sine lokaler i Kampala. Akakisiima er en av studentene Lift 256 teck Academy, et nystartet utdanningsprogram som skal gjøre unge universitetsutdannede ugandere istand til møte næringslivtes behov. 

Bakteppet er at IKT-sektoren i Uganda har vokst med 20 prosent i året de siste fem årene, og nå sysselsetter direkte og indirekte rundt 1,3 millioner mennesker. Telekommunikasjon er den største driveren.

Samtidig kommer det jevnlig meldinger om et kompetansegap mellom hva studentene lærer i skoler og universiteter og hva næringslivet etterspør. Arbeidsgivere melder om store problemer med å fylle IKT-stillinger, og er misfornøyde med kompetansen til nyutdannede. De må bruke store midler og lang tid til bedriftsintern opplæring før de kan ha full nytte av nyansatte.

 

Norsk IT-selskap

Stiftelsen Fontes, som også er registrert i Uganda, og Laboremus Uganda, som er datterselskap av det norske IT-selskapet Laboremus, har gått sammen med Clarke International University om Lift256. Målet er å lukke det eksisterende kompetansegapet.

Det norske utviklingsdirektoratet Norad støtter prosjektet med 16,4 millioner kroner fra bistandsbudsjettet, over fire år.

Programmet skal levere det universitetsdirektør Michael Niyitegeka kaller «teknologisk funksjonalitet».

– Vi ønsker studenter med lidenskap for å bruke teknologi til å møte virkelige utfordringer i sine lokalsamfunn, sier han.

 

– Verdiløse diplomer

Marius Koestler er medgründer av Laboremus Uganda og styremedlem i Fontes Foundation.

Han er også en av initiativtakerne til Lift256. Koestler sparer ikke på kruttet i sin beskrivelse av utdanningssystemene i Øst-Uganda og deler av  utdanningsbistanden.

–Milliarder av bistandskroner, statlige midler og ikke minst foreldrenes hardt oppsparte penger brukes på utdannelse i Øst-Afrika. Level skjer det pent lite med arbeidsløsheten. Dette er et paradoks da arbeidsplassene er der, men produksjonen av talent er hinsides elendig. Utdanningsinstitusjonene, statlige, bistandsfinansierte så vel som private, kan best beskrives som svært kostbare utskriftsmaskiner av verdiløse diplomer, sier han.

Gründeren mener næringslivet har en viktig rolle å spille i arbeidet med å gjøre utdannelsene med relevante for arbeidslivet.

– Oppdragsgiveren må være næringslivet. Ikke foreldrenes ønske om en pompøs eksamens- seremoni, Norads behov for indikatorer som viser resultater eller bistandsorganisasjonenes ønske om en perfekt instagramprofil. Ei heller skal vi spørre hva elevene vil ha. La oss for én gang skyld la næringslivet være oppdragsgiver, og på den måten få ungdommen ut i arbeid. Det er sånn vi løser arbeidsløsheten, sier Koestler.

 

Lærer kritisk tenkning

Programmet retter seg først og fremst mot nyutdannede IT-studenter, men også studenter med annen fagbakgrunn kan søke. Felles for alle er at de må ha en tydelig lidenskap for programutvikling, i et mangfoldig miljø der teknologi er et middel, ikke et mål i seg selv.

– Vi ser for oss at over 500 personer vil delta direkte i programmet, mens ytterligere 2000 vil få nytte av oppsøkende virksomhet. Det første kullet begynner i mars 2019, sier Niyitegeka.

Juliane Granly, direktør i Fontes Foundation Uganda, understreker at studentene ikke bare skal lære rene IKT-ferdigheter.

– Vi underviser også studentene i teamarbeid, kritisk tenkning og problemløsning, for dette er ferdigheter mange nyutdannede fra universitetene mangler. Vi ønsker at de som uteksamineres fra dette akademiet skal ha mulighet til å få jobb, og til å beholde jobben, sier Granly.

Laboremus Uganda er selv blant selskapene som har problemer med å få kvalifiserte søkere til stillinger.

– Helt siden vi startet selskapet i Uganda har vårt største problem vært å rekruttere junior-utviklere med tilstrekkelige ferdigheter. Det er grunnen til at vi går sammen med Fontes og Clarke-universitetet om dette programmet. Målet er at studentene som følger programmet vil ha de nødvendige ferdighetene til å få jobb i selskaper som vårt, sier Timothy Musoke, teknologisjef og medstifter i Laboremus Uganda.

Han anslår at Laboremus Uganda i gjennomsnitt har brukt omlag to år på å lære opp nyutdannede, før de kan produsere på det nivået IT-selskapet krever.

 

 

 

 

 

Lift 256 Tech Academy

Studentene har først et tre-måneders kurs med både IKT-faglige og ikke-IKT-faglige ferdigheter, som ledelse, kritisk tenkning, IT-prosjektstyring, samt introduksjon til ulike teknologier.

Et utvalg av studentene går videre til en seksmåneders intens «treningsleir». Der vil de få praktisk IKT-opplæring i samarbeid med industripartnere.

Det avsluttes med et «innspurt-program» som skal tilrettelegge kontakter mellom studentene og potensielle arbeidsgivere, gjennom utplassering i utvalgte bedrifter. 

Norad støtter prosjektet med 16,4 millioner kroner

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 22.03.2019 13.34.14 Sist oppdatert: 22.03.2019 13.34.14