Utdeling av nødrasjoner i Aceh, Indonesia etter tsunami. Produkter fra GC Rieber Compact.

Norske GC Rieber Compact leverer årlig 150 millioner måltider til det internasjonale humanitære markedet. Bildet viser utdeling av nødrasjoner i Aceh i Indonesia etter tsunamien i 2006. Foto: GC Rieber Compact

Leverer 400 000 måltider daglig til underernærte barn

Norsk bedrift leverer 150 millioner måltider i året, de fleste til underernærte barn. Det tilsvarer 400 000 måltider hver dag.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 20.03.2020 10.27.49

Syria, Jemen, Kongo, Sør-Sudan, Venezuela og Nord-Korea: Produktene fra den norske bedriften GC Rieber Compact redder liv i kriseområder verden over. De brukes ofte under humanitære kriser og i flyktningleire. Bedriften har over ti år tredoblet omsetningen etter nyetableringer i India og Sør-Afrika.

─ De store humanitære organisasjonene kom til oss og sa at "dere har levert gode produkter fra Norge i mange år. Men det er ikke der markedet er." De ba oss etablere oss ute, sier administrerende direktør Geir-Arne Åsnes.

Selskapet har hovedkontor på Søfteland i Bjørnafjorden kommune sør for Bergen. I denne vestlandsbygda har «Compacten» en mer enn 70 års historie bak seg. Leveranser til internasjonale humanitære behov startet allerede på 1950-tallet.

UNICEF, Verdens matvareprogram, Røde Kors, Leger Uten Grenser og franske Action contre la Faim/Action Against Hunger er i dag blant de største kundene. Det var disse som ønsket at det norske selskapet skulle etablere seg i Asia og Afrika.

Produksjonen i India (Delhi) ble etablert i 2009, og i Sør-Afrika (Cape Town) i 2015. Dette gir lavere transportkostnader og større nærhet til markedet. Etableringene var også et svar på at FN-organisasjonenes ønske om å øke andelene av leveranser produsert i utviklingsland.

 

Gir ringvirkninger med lokal produksjon

─ FN ønsker å gjøre innkjøp lokalt. Det er med på å bygge infrastruktur i disse landene, påpeker Åsnes.

I FN-anbud kan det ifølge ham legges vekt på hvor produksjonen foregår, i tillegg til forhold som pris, kvalitet og leveringssikkerhet.

Åsnes kan ikke gi noe tall på hvor mye GC Rieber Compact i dag kjøper inn regionalt i India og Sør-Afrika, men sier at man er på god vei når det gjelder bruk av lokale ressurser. Kvalitetshensyn tilsier at det ikke kan tillates svake punkter i leveringskjedene.

─ De aller svakeste tåler ikke en salmonellainfeksjon. Derfor må vi være veldig nøye med kvalitetskontrollen. Vi har brukt mye tid på å utvikle leverandører av råvarer og emballasje, sier Åsnes.

 

Økende behov

Tall for 2018 fra Verdens helseorganisasjon anslår at 150 millioner barn i verden under fem år viser tegn på veksthemming (stunting) som følge av underernæring. Mange og langvarige humanitære kriser påvirker situasjonen.

─ Antallet mennesker som er rammet og lider har dessverre økt. Det er bakgrunnen for at dette markedet har vokst, sier Åsnes.

Han peker også på at verdenssamfunnet gjennom bærekraftsmålene har forpliktet seg til å arbeide for å avskaffe sult i verden innen 2030.

 

Skreddersyr produkter

Selskapet trekker veksler på egne ressurser innen forskning og utvikling ved testing og utvikling av nye produkter. Flere av produktene til GC Rieber Compact er tilpasset alvorlig underernærte barn og er ment å brukes i en periode på 6-8 uker før barna går over på normal ernæring. Disse er særlig utviklet med tanke på UNICEF som kunde.

Andre av produktene er tilpasset barn med moderat underernæring, og skal brukes som tilskudd til ordinært kosthold. Her er Verdens matvareprogram en viktig kunde.

Produktene er av to hovedtyper: Næringsrike «bars», som kan spises som kjeks eller knuses og røres ut til grøt, og pakninger med «paste». «Paste»-produktene er flytende og basert på peanøtter med tilsetning av ulike næringsstoffer. De kan spises rett fra pakningen. Mange av produktene er tilsatt vitaminer og mineraler.

Selskapet ble i 2010 en del av bergenskonsernet CG Rieber, som har bidratt med kapital til utenlandsinvesteringene. GC Rieber Compact offentliggjør ikke selvstendige årsresultater utover GC Riebers konsernregnskap.

Fjorårets omsetning for GC Rieber Compact kom ifølge selskapet på over 300 millioner kroner. Selskapet opplyser at det hadde underskudd mellom 2015 og 2018, men at resultatene gikk i pluss i 2019.

─ Det har kostet ganske mye å etablere oss ute, spesielt i India, sier Åsnes.

 

Kjennes godt å bidra mot sult

Når de store humanitære organisasjonene leverer sine anbud, trenger de ofte store volumer raskt. Flere produsenter i nye land gjør at det er økt konkurranse. GC Rieber Compact legger vekt på lang erfaring, sterk vektlegging av kvalitet og at selskapet har teknologi som gir effekt produksjon og lave kostnader.

─ Det kritiske for oss er å være konkurransedyktige og vinne anbud. Vi forventer at totalmarkedet vil øke fordi behovet er så stort. Ifølge UNICEF er det i dag bare 1 av 5 underernærte barn som får behandling, sier Åsnes.

─ Hva er det som gjør det meningsfullt å arbeide i denne bransjen?

─ Det er det å vite at vi er med på å bidra til FNs bærekraftsmål nr. 2, målet om å utrydde sult. Å ha produkter som virker, og som vi får distribuert takket være de humanitære organisasjonene, det kjennes godt, sier han.

Norske bedrifter i bistandsmarkedet

FN, humanitære organisasjoner og andre deler av bistandsbransjen utgjør et stort, men krevende marked. Noen norske bedrifter lykkes. I denne serien møter du noen av dem.

Geir-Arne Åsnes, GC Rieber Compact.

Geir-Arne Åsnes er adm. dir. i GC Rieber Global Compact.

GC Rieber Compact

- GC Rieber Compact produserer næringsrik mat til humanitærmarkedet, samt vann og proviant til livbåter.

- Hovedkontor og fabrikk på Søfteland i den nye Bjørnafjorden kommune sør for Bergen. Etablert i 1948 og hadde 70-års jubileum i 2018.

- Produserte tidligere syltetøy og matrasjoner for Forsvaret, men leverte allerede fra 1950-tallet til internasjonale humanitære behov.

- Fabrikken og administrasjonen på Søfteland har 44 ansatte. Fabrikk i Delhi, India (etablert 2009) har 117 ansatte. Fabrikk i Cape Town, Sør-Afrika, har 54 ansatte.

- Produktene omfatter «bars», som har en konsistens som kan minne om kjeks, og flytende «paste» som kan spises rett fra pakken. Fabrikken på Søfteland lager «bars», mens «paste»-produktene lages i India og Sør-Afrika.

- GC Rieber Compact er en del av bergenskonsernet GC Rieber. Konsernet omfatter også forretningsområdene offshore shipping, eiendom, salt og omega-3 fiskeolje. Deler av utbyttet går til Rieber Fondene som støtter sosial velferd, kultur og forskning.

Bilder av GC Rieber Compacts produkter.

GC Rieber Compact produserer spesialtilpassede rasjoner for ulike grader av underernæring.

Produkter fra GC Rieber Compact på flyplassen i Nairobi.

Matrasjoner lastes av flyet i Nairobi, der GC Rieber Compact har regionkontor og lagerhus. Foto: Mike Atelsky / GC Rieber Compact.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 20.03.2020 10.27.00 Sist oppdatert: 20.03.2020 10.27.49