En butikk full av sko, men ingen kunder. Eierne av butikkene i kjøpesenteret China Commercial City må konstatere at korona-frykten har nådd Nigeria. Foto: AFP / NTB scanpix

Afrika har fått sitt første korona-tilfelle, kundene skyr Kina-butikker

Afrika sør for Sahara har registrert sitt første sykdomstilfelle av korona. Det skjedde i Nigeria. Eksperter er enige om at afrikanske land er sårbare, men undrer seg foreløpig over at det ikke allerede er registrert flere smittetilfeller.

I den nigerianske byen Ojota i Lagos ligger det populære kjøpesenteret China Commercial City - med 300 butikker og 200 leiligheter - mer eller mindre folketomt. Årsaken er koronafrykt, rapporterer journalister. 

Nå fortviler eierne av sko- og klesbutikker som er vant til langt bedre omsetning. Og omsetningen ved kjøpesenteret ble neppe bedre av at landet rapporterte sitt første tilfelle av koronasmitte fredag.

 

Spesielt utsatt

Afrika er spesielt utsatt når det gjelder smittsomme sykdommer. Blant de 25 landene i verden som er mest utsatt for smittsomme sykdommer, ligger 22 i Afrika, ifølge tenketanken Rand Corporation. De tre siste er Afghanistan, Jemen og Haiti, skriver NTB.

Både krig, manglende helsetjenester og dårlig grensekontroll øker risikoen for at et smitteutbrudd i Afrika vil bli svært alvorlig.

Blir mange mennesker alvorlig syke på en gang, vil dessuten sykehusenes intensivavdelinger få store problemer med å behandle alle.

– Afrika er svært utsatt, fastslår Michel Yao i WHO.


29 av 47 land kan teste

Selv om Afrika har vært heldig så langt, mener eksperter at det kun er et tidsspørsmål før utbruddet også kommer hit.

Men nå har i hvert fall kontinentet fått noen verdifulle uker til å forberede seg. I dag har over halvparten av landene sør for Sahara laboratorier med utstyr som kan brukes til å teste om personer er smittet av viruset. For få uker siden var det kun to land, Senegal og Sør-Afrika, som hadde det.

– Nå har vi laboratorier som kan utføre testene i 29 av 47 land. Så det er framgang, sier Yao.

Afrika har også fått viktig erfaring under ebolautbruddene i deler av Vest-Afrika og Kongo. Det kan bli nyttig å ha i håndteringen av den nye virusepidemien.

 

Ulik grad av sårbarhet

Det medisinske tidsskriftet The Lancet har rangert de afrikanske landene utfra hvor sårbare man mener de er overfor det svært smittsomme korona-viruset.

Tidsskriftet har sett på hvilke land som er mest utsatt for smitte utfra hvem som har mest flyreiser til og fra Kina, og de har tatt for seg de enkelte landenes kapasitet til å håndtere sykdomsutbrudd.

Hvis man ser på antall flyreiser alene har Egypt, Algerie, Sør-Afrika, Nigeria og Etiopia høyest risiko for å få smitte til landet. Cairo International Airport er den flyplassen som mottar flest reisende fra smitteutsatte områder i Kina.

 

Egypt var først

Egypt ble da også det første afrikanske landet som har registrert et bekreftet tilfelle av et sykdomstilfelle 14. februar. Etter det har også Algerie registrert et tilfelle. Fredag meldte også helsemyndighetene i Nigeria at de hadde registrert et tilfelle av sykdommen i landet, melder NTB.

– Det er snakk om en italiensk statsborger som jobber i Nigeria og som kom tilbake fra Milano til Lagos den 25. februar, opplyser landets helseminister Osagie Ehanire.

Han opplyser videre at den syke er stabil og at vedkommende ikke har noen alvorlige symptomer på sykdommen. Pasienten er lagt inn ved Sykehuset for smittsomme sykdommer i Yaba i Lagos.

 

Dårlig forberedt

Sudan, Angola, Tanzania, Ghana og Kenya har en lav risiko for å motta viruset, men helsesystemene er dårlig forberedt på å håndtere et utbrudd.

De fleste bekreftede tilfellene av korona-smittede er fremdeles begrenset til Hubei-provinsen i Kina. Men stadig flere tilfeller oppdages nå utenfor Kina.

Selv om alle flygninger fra Hubei ble stanset 23. januar, er det fremdeles direkte flygninger mellom flere afrikanske land og byer i Kina - som Beijing.

På tross av sterke advarsler har sykdommen klart å spre seg til nye land.  Afrikanske land har forsøkt på å stoppe utbredelsen ved å styrke sitt offentlige helsevesen.

The Lancet sin studie konkluderte med at Afrika har lavere risiko for å importere sykdommen enn Europa. En prosent for Afrika versus 11 prosent for Europa. Men den kapasiteten mange afrikanske land har til å svare effektivt på trusselen er mye mer begrenset.

 

Store forskjeller

Det er store forskjeller på hvor sårbare de enkelte afrikanske landene er.

Lagos, som er Nigerias kommersielle hovedstad og Afrikas største by, er et viktig knutepunkt for migrasjon både for hjemlige og internasjonale reisende. I tillegg har byen et tett nettverk av uformelle bosetninger. Begge disse faktorene gjør Lagos spesielt sårbar for utbrudd av smittsomme sykdommer.

Under utbruddet av ebola i Vest-Afrika i 2014, som førte til over 11.000 dødsfall i Liberia, Sierra Leone og Guinea, greide Nigeria å kontrollere utbruddet ved raskt å identifisere og stoppe «pasient null» da han ankom flyplassen i Lagos. De greide også systematisk å spore opp alle hans kontakter.

I kjølvannet av ebola, utviklet styresmaktene en biosikkerhetsplan som nylig ble prøvd ut under utbruddet av Lassa-feber.

- Vi venter hele tiden på at noe skal skje, sa Lagos sin høykommisjonær for helse Akin Abayomi til The New Humanitarian.

Men man vet mye mindre om korona-viruset. Blant annet vet man lite om hvordan det smitter.

Lokale og nasjonale styresmakter i andre afrikanske land er nok mindre forberedt enn Lagos.

 

Beredskapsplaner

The Lancet sin studie viste at selv om 74 prosent av de afrikanske landene har en beredskapsplan for influensa-pandemier, har de fleste av disse ikke blitt oppgradert siden utbruddet av svineinfluensa i 2009. Tidsskirftet konkluderer at planene er utilstrekkelige for å møte en ny sykdom som korona-viruset.

Landene har ulik kapasitet for å oppdage og møte mulige sykdomstilfeller. For eksempel skåret Nigeria høyt på «internasjonal helseregulerings- og koordineringskapasitet» men lavt på «laboratorie-kapasitet», mens Sør-Afrika skåret høyt på «laboratorie-kapasitet» men lavt på «risikokommunikasjon.» Andre faktorer som påvirker landenes evne til å takle et omfattende utbrudd er lovgivning, matsikkerhet, kontrollkapasitet og nasjonale rammeverk for nødssituasjoner.

Etter at WHO erklærte korona-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise den 30. januar, har man forsøkt å tette hullene i folkehelseinfrastrukturen i land rundt i verden.

For noen uker siden var det få afrikanske land som hadde diagnostiske tester for korona-viruset, men nå begynner dette å komme på plass.

 

Lukke «mulighetsvinduet»

Afrikanske land prøver nå å gjøre det Verdens helseorganisasjons etiopiske direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus har oppfordret til, nemlig å lukke «mulighetsvinduet» slik at man kan komme et utbrudd i møte.

16 land deltok sist uke på et møte, kalt en treningsworkshop, i Senegal ledet av The Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC). Nå er de klare til å teste mulige korona-tilfeller. Og denne uka, skal Africa CDC, trene 12 nye land i det sørlige Afrika. Da vil det totale antallet land i Afrika som kan teste korona-virus komme opp i 28.

Denne helgen holdt afrikanske helseministre et krisemøte der de diskuterte en regional strategi for å forberede seg på korona-viruset, blant annet en felles strategi for hvordan de skal motta afrikanske studenter og borgere som skal hjem igjen fra Kina.

I en twitter-melding til Den afrikanske unionen og Africa CDC, sa WHOs Ghebreyesus: «Bare sammen, i solidaritet, kan vi sikre at våre brødre og søstre er trygge fra det nye korona-viruset.».

 

Lite kontakt med Wuhan?

Thumbi Ndung'u, leder for SANTHE, et forskningssenter for smittsomme sykdommer i Durban i Sør-Afrika, mener at ingen vet hvorfor Afrika foreløpig er så lite rammet. En teori er at det er lite reising mellom Afrika og den kinesiske provinsen Wuhan, der utbruddet først ble oppdaget.

– Eller det kan bare være en tilfeldighet, sier han.

Enkelte har også lurt på om det skyldes at smittetilfeller ikke er blitt oppdaget, eventuelt at de blir holdt hemmelig.

Men slik er det neppe, mener Michel Yao, som jobber for Verdens helseorganisasjon i Brazzaville i Kongo. Hemmelighold er en svært krevende øvelse, framholder han. Og hvis smittetilfeller ikke blir oppdaget, vil det innen kort tid føre til et langt raskere utbrudd enn hvis smitten holdes under kontroll.

Les også: Norskstøttet vaksinekoalisjon kan ha vaksine mot korona klar om ett år

Afrika forbereder seg på mulig korona-epidemi


Tid til forberedelser

Selv om Afrika har vært heldig så langt, mener eksperter at det kun er et tidsspørsmål før utbruddet også kommer hit.

Men nå har i hvert fall kontinentet fått noen verdifulle uker til å forberede seg. I dag har over halvparten av landene sør for Sahara laboratorier med utstyr som kan brukes til å teste om personer er smittet av viruset. For få uker siden var det kun to land, Senegal og Sør-Afrika, som hadde det.

– Nå har vi laboratorier som kan utføre testene i 29 av 47 land. Så det er framgang, sier Yao.

Afrika har også fått viktig erfaring under ebolautbruddene i deler av Vest-Afrika og Kongo. Det kan bli nyttig å ha i håndteringen av den nye virusepidemien.

Parkeringsplassen ved China Commercial City er vanligvis full av folk. Etter at utbruddet av korona-virus i Kina ble kjent har antallet kunder kraftig redusert. Foto: AFP / NTB scanpix

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus oppfordrer Afrika og verden til solidaritet i kampen mot det truende korona-viruset. 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.02.2020 10.28.00 Sist oppdatert: 28.02.2020 10.28.17