Hansen, Frode  SOC, POL

Som leder av den internasjonale stiftelsen Global Crop Diversity Trust, inngikk Åslaug Haga blant annet samarbeid med Eat Foundation-leder Gunhild Stordalen. Nå går Haga løs på nye oppgaver, i Roma. Foto: Frode Hansen/ VG/ NTB scanpix

Åslaug Haga i ny jobb, skal gi lån til småbønder

Tidligere statsråd og Senterparti-leder Åslaug Marie Haga (60) blir assisterende visepresident i FNs landbruksorganisasjon IFAD.

Hun skal lede avdelingen for administrasjon og ekstern kontakt. Det betyr i praksis at Haga blir ansvarlig for saksfelt som kommunikasjon, globalt engasjement, partnerskap og ressursmobilisering.

Hun skal også ivareta forholdet til fondets 176 medlemsland.

 

Særorganisasjon i FN

IFAD er et internasjonalt finansfond og har status som særorganisasjon i FN-systemet. Organisasjonen er underlagt FNs sosiale og økonomiske råd (ECOSOC), som nå ledes av den norske diplomaten Mona Juul.

Organisasjonen, som har hovedkontor i Roma, arbeider med landbruk, matsikkerhet, ernæring og sunnhet i matproduksjon. Siden 1978 har fondet gitt tilskudd og lån med lav rente for tilsammen 21,5 milliarder dollar. Prosjektene anslås å ha nådd ut til rundt 491 millioner mennesker, ifølge organisasjonen selv.

Haga kommer nå fra det internasjonale «frøfondet», Global Crop Diversity Trust, med hovedkontor i Bonn. Frøfondet er for øvrig blant initiativtakerne til frøbanken i Longyearbyen på Svalbard.

Den tidligere rikspolitikeren har vært administrerende direktør i Global Crop Diversity Trust siden mars 2013. Men til sammen har Åslaug Haga mer enn 35 år erfaring med miljø og matsikkerhet, utenrikssaker og politikk.

 

– Støtte de fattigste på landsbygda

Haga har allerede tiltrådt stillingen i IFAD og kommenterer jobben slik:

– Jeg kommer til IFAD i en spennende tid. Nå går vi inn i et nytt tiår hvor 2030-målene for bærekraftig utvikling skal nås. Jeg ser fram til å fremme IFADs mandat og bidra til å støtte de fattigste på landsbygda rundt om i verden, sier hun i en pressemelding.

En viktig oppgave for IFAD blir å mobilisere ressurser til å investere i prosjekter som er i samsvar med partnernes mål, ifølge Haga. Hun vektlegger også at prosjektene må kunne skaleres opp og gi resultater på lang sikt.

– IFAD er på mange måter utviklingslandenes egen landbruksbank, og har hatt spesielt fokus på småskala-landbruk, sier Norads landbruksrådgiver Daniel van Gilst.

Han mener organisasjonen, ofte i partnerskap med utviklingsbanker, har spilt en viktig og konstruktiv rolle, men at IFAD er "en lillebror" i konkurransen med Verdensbanken om innflytelse på utviklingspolitikk. Norad-rådgiveren forteller at fondet de siste årene har slitt med å skaffe seg tilstrekkelig med midler fra medlemslandene. 

 

– Skal mobilisere ressurser til utlån

– Jeg vil tro at Haga nettopp er tiltenkt en oppgave med å banke på dører i ulike medlemsland, for å skaffe mer ressurser til organisasjonen. Under hennes tid som leder av Global Crop Diversity Trust klarte stiftelsen å tredoble sin portefølje, sier han. 

Hagas sjef er Gilbert Fossoun Houngbo, tidligere nestleder i FNs arbeidsorganisasjon ILO og eks-statsminister i Togo. Han har ledet organisasjonen siden 2017.  

I Norge er Haga mest kjent som leder i Senterpartiet og for sine statsrådposter, både i regjeringene Bondevik I og Stoltenberg II. Hun har vært kulturminister, kommunal- og regionalminister og olje- og energiminister. Hun ble partileder i 2003, og det var under hennes ledelse at  Senterpartiet orienterte seg mot og senere dannet rødgrønne regjeringer med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Hun forlot politikken i 2008 av helsemessige årsaker – og etter å ha fått mye kritikk i media i forbindelse med bygge- og utleieprosjekter på egen eiendom, blant annet relatert til en brygge. En periode var hun generalsekretær i Norsk Luftambulanse.

 

Erfaren diplomat

Åslaug Haga er født og oppvokst i Akershus. Hun er datter av Hans Haga, som i mange år var leder av Norges Bondelag. Hun startet sin politiske karriere i kommunestyret i Ås og ble statssekretær i Utenriksdepartementet i 1997. Hun har vært stortingsrepresentant fra 2001 til 2009.

Haga er utdannet statsviter og har gjennomført UDs aspirantkurs. Som diplomat har hun tjenestegjort  i flere stillinger i Oslo, ved FN-delegasjonen i New York og ambassaden i New Delhi.

En annen tidligere utenrikspolitiker, eks-utviklingsminister og nå digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), har for øvrig fått utvidet portefølje denne uka. Digitaliseringsministeren skal heretter også ha ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene, i Norge.  

Publisert: 13.01.2020 15.44.26 Sist oppdatert: 13.01.2020 15.44.26