Rapporten understreker at det er en historisk mulighet til å dra nytte av digitalisering ved å plassere borgere, eierne av verdens økonomiske ressurser, i sentrum av finanssystemet for å sikre at deres behov blir dekket, i dag og i fremtiden.  Illustrasjon: FN-rapport

Foto: Speed, Jan Martin

FN: Digital finansiering kan hjelpe millioner ut av fattigdom

FN mobiliserer slik at digital finansteknologi i enda større grad bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål og samtidig styrke millioner av enkelt personer.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 26.08.2020 16.03.48

– Vi har en historisk mulighet til å fremskynde og utvide den transformative effekten av digitalisering. Spesielt digital finans, som i denne krisen ble livbøyen for millioner over hele verden, utvider grensene for økonomisk inkludering ved å styrke borgere som sparere, investorer, låntakere, långivere og skattebetalere på en måte som gir de valg og makt over pengene deres, sier María Ramos, viseformann for FNs generalsekretærs Task Force on Digital Finance. Hun var tidligere toppbyråkrat i Sør-Afrika og sjef for en av landets største banker.

 

Viser fordelene

Korona-pandemien har vist umiddelbare fordelene ved digital finans: Mobilbetalingsteknologi har gjort mobiltelefoner til lommeboka for mer enn en milliard mennesker. Kryptovaluter, venn-til-venn-lån, crowdfunding plattformer og online markedsplasser går inn under digital finansieringsparaplyen.

FN påpeker at globalt har banker investert over 1000 milliarder dollar for å utvikle, integrere og anskaffe nye teknologier. I 2018 nådde fintech-investeringer 120 milliarder dollar.

 

Onsdag presenteres en ny rapport, ”People’s Money: Harnessing Digitalization to Finance a Sustainable Future, fra FNs generalsekretærs Task Force on Digital Finance. Rapporten beskriver hvordan digital finans kan utnyttes på måter som styrker innbyggerne som skattebetalere og investorer. Rapporten påpeker at det mangler store beløp for å kunne gjennomføre FNs bærekraftsmål i løpet av det kommende tiåret. De mener bedre digitale løsninger kan bidra til å endre på dette.

 

Framgang skjer ikke automatisk

Achim Steiner, leder for UNDP og viseformann for arbeidsgruppen, mener  pandemien viser det dramatiske potensialet digital finans har.

– Digitale overføringer gjør det mulig for myndigheter å støtte mennesker i nød, crowdfunding-plattformer har mobilisert midler til medisinsk utstyr og nødhjelp, og algoritmisk utlån betyr at små bedrifter har raskere tilgang til midler, sier Steiner i forbindelse med rapportlanseringen.

Han mener hastigheten til den nylige spredningen av disse teknologiene er forbløffende, men fremdriften er ikke automatisk.

– For at digitalisering skal være en ekte kraft for å nå bærekraftsmålene, må teknologiske fremskritt kombineres med en fornuftig politikk som setter innbyggere og det økonomiske systemet vårt i stand til å møte de presserende investeringsutfordringene som må overvinnes for å bygge en bedre fremtid, sier han.

 

Slik fremmes bærekraftsmålene

FN-arbeidsgruppen mener bruke av teknologi kan fremme bærekraftsmålene på mange områder:

  • Gi lokalt næringsliv lettere tilgang til kapital.
  • Øke muligheten for klima-, hav-, skog- og miljøovervåking
  • Bedre både skatteinnkreving og skattebetalernes mulighet til å kontrollere bruk av offentlige budsjetter
  • Redusere kostnader for migranter å sende penger hjem
  • Styrket bankovervåking for å hindre hvitvasking av penger og ulovlig kapitalflukt

FN-rapporten mener det fortsatt over 750 millioner mennesker i verden som ikke har tilgang til bredbånd, og at det er stor kunnskapsmangel mange steder i verden.

 

 

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 26.08.2020 16.03.48 Sist oppdatert: 26.08.2020 16.03.48