Evalueringsavdelingene ønsker at rapportene de står bak skal brukes til læring og politikkutforming.

Hvem ønsker å bli evalueringsdirektør i Norad?

46 personer har søkt stillingen som ny Kunnskaps- og evalueringsdirektør i Norad.

Det er stor spredning i bakgrunnen til søkerne, men det er bare et fåtall som har direkete evalueringsfaglig bakgrunn. Seks personer har bedt om at navnet deres unntas offentligheten.

Avdelingens hovedoppgave er å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av norsk bistand. Arbeidet er regulert gjennom en egen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid.

 

Dette er søkerne:

1 Mariagrazia Basile, arbeidsledig

2 Eivind Engebretsen, Visedekan ved Det medisinske fakultet

3 Arif Ahmed, Manager, Monitoring and Evaluation

4 May-Guri Sæthre, Deputy Director General Research for Development (DDGR4D)

5 Kristine Hauge Storholt, Seksjonsleder i Norad

6 Raymon Strendo, Rekrutteringsansvarlig

7 Kurt Petter Lindgren, Daglig leder/rådgiver

8 Stian Holen, Policy Planning Officer

9 Kim Bjørnar Christophersen, Enhetsleder

10 Stephan Hamberg, Assisterende avdelingsdirektør for evaluering og analyse

11 Aziz Ahmadi, Arbeidsledig

12 Ulf Erik Reuterdahl, Hospitant

13 Lillian Baltzrud, Seniorrådgiver i Forskningsrådet

14 Roger Holm, Teknisk sjef

15 Thorbjorn Gaarder, Chief credit officer

16 Søker er unntatt offentlighet, Kvinne

17 Nasim Abbas, Arbeidssøker

18 Savis Gohari, Postdok i EU Horisont 2020 Smart Fyrtårnprosjektet ‘+CityxChange

19 Einar Ronæs, Partner/seniorrådgiver

20 Eva Kløve, Leder (Program Manager)

21 Arild Hauge, Nestleder Evaluering, FN's Utviklingsprogram (UNDP)

22 Fred Håkon Johnsen, Egen næring

23 Knut Harald Gjellestad, Investment professional

24 Kristin Amundsen, Avdelingsdirektør

25 Anna-Maria Stenseth, Stipendiat

26 Merethe Nordling, Avdelingsdirektør i Riksrevisjonen

27 Samuel Bartlett, Technical Director, EITI

28 Lene Chr. Holum, Seksjonsleder

29 Alfhild Stokke, Avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse

30 Søker er unntatt offentlighet Mann

31 Helge Osttveiten, Director

32 Stian Thoresen, Curtin University

33 Bjørn Lyngroth, Kontorsjef

34 Thomas Becke, Fungerende kunnskapsdirektør

35 Jostein Kandal Sundet, Arbeidssøker

36 Søker er unntatt offentlighet Mann

37 Kristin Sverdrup, Prosjektleder

38 Astrid Louise Wester, Overlege

39 Barbara Bukhvalova, Sage Consulting

40 Marie Louise Wiborg, Seksjonssjef

41 Søker er unntatt offentlighet Kvinne

42 Espen Christopher Skretting, Konsulent

43 Gunnar Marius Bjelke, Fagdirektør i Utenriksdepartementet

44 Søker er unntatt offentlighet

45 Harald Edvard Vigebo, Selvstendig

46 Søker er unntatt offentlighet

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 25.08.2020 08.37.15 Sist oppdatert: 25.08.2020 08.37.15