AFP or licensors  Horizontal

Egencia, med den norske stat på kundelista, formidler overnatting i Biankini village resort i bosettingen Kalya. Foto: Menahem Kahana / AFP / NTB scanpix, faksimile: Egencia

Jurist om statens Egencia-avtale: Kan avvises fordi den kan føre til omdømmetap

Redd Barna, Palestinakomiteen og Kirkens Nødhjelp reagerer på at den norske stat er i ferd med å fornye avtalen med et reisebyrå som formidler hotell i ulovlige israelske bosettinger. Prio-forsker mener regjeringen ikke følger opp egen politikk. – Det er mulig å avvise Egencia-avtalen, fordi den kan føre til omdømmetap for Norge, sier en av Norges fremste anskaffelses-jurister.

– Det er en egen bestemmelse i anskaffelsesloven som skal sørge for at menneskerettighetene blir ivaretatt, sier advokat Marianne H. Dragsten, en av Norges fremste eksperter på anskaffelsesjus.

Sist uke, omtrent samtidig som det ble kjent at israelske myndigheter har gitt byggetillatelse til 7000 nye boliger på Vestbredden, omtalte Bistandsaktuelt at statens reisebyrå tilbyr hotell-overnatting i ulovlige israelske bosettinger.

Egencia, som nylig fikk fornyet tillit som et av statens to reisebyråer, formidler opphold til idylliske Biankini Village Resort i bosettingen Kalya på Vestbredden.

Selskapet er sammen med kjente operatører som Trivago og Hotels.com del av den amerikanske reisegiganten Expedia som nylig ble trukket frem i en rapport fra FNs Høykommissær for menneskerettigheter fordi selskapet samhandler med virksomheter i israelske bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Ifølge nettavisen Khrono, som først omtalte FN-rapporten i Norge, har Egencia siden 2018 hatt 140 offentlige virksomheter på sin kundeliste. Bare Norad kjøpte reiser for nesten 14 millioner kroner i 2019, opplyser direktoratet til Bistandsaktuelt

 

Anskaffelsesjus avgjør

En rekke FN-resolusjoner fastslår at bosettingene er ulovlige og strider mot folkeretten – og både FN og rettighetsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch mener bosettingene fører til brudd på palestinernes rettigheter.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen (H) uttalte sist uke at «selskaper som opererer på okkupert område kan risikere å støtte opp under folkerettsbrudd» – men ønsket ikke å kommentere avtalen med Egencia.

Halvorsen henviste til Digitaliseringsdirektoratet for svar på Bistandsaktuelts spørsmål om ny statlig fellesavtale for reisebyråtjenester. Der svarte direktør Kjetil Østgård at Statens innkjøpssenter er oppmerksom på rapporten, men at han ikke kunne kommentere saken ut over det anskaffelsesjuridiske:

– Med bakgrunn i rapporten har vi foretatt en anskaffelsesjuridisk vurdering. Vår vurdering er at vi hverken har plikt eller mulighet etter anskaffelsesregelverket til å avvise leverandøren fra konkurransen, sa Østgård.

Anskaffelses-jurist Marianne H. Dragsten er uenig med Østgårds tolkning av lovverket, og sier norske myndigheter kan avvise Egencia som leverandør.

– Gitt at en rekke FN-resolusjoner har fastslått at bosettingene er ulovlige – og norske myndigheter også mener de er ulovlige – så burde det å tilby hotellovernatting på okkupert område være en avvisningsgrunn.

Dragsten, som er partner i advokatfirmaet Vaar og medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, mener saken handler om hvorvidt det offentlige kan identifisere seg med dette selskapets verdigrunnlag:

– Som oppdragsgiver blir man ofte identifisert med sine leverandører – og om et selskap ikke driver på en måte som er i samsvar med det offentliges verdier, blir det også et omdømmetap for det offentlige. Et slikt selskap burde kunne avvises.

 

Jus-ekspert: Leverandøren kan avvises

Anskaffelseseksperten viser til en egen bestemmelse i anskaffelsesloven der oppdragsgiver kan avvise en leverandør om denne «har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet».

– Bestemmelsen skal blant annet sørge for at menneskerettighetene blir ivaretatt. Som oppdragsgiver kan man også stille krav om at tjeneste-tilbyder skal følge ulike FN-konvensjoner, at de tar sosialt ansvar – eller at selskapet skal følge de politiske beslutninger og retningslinjer norske myndigheter har. Det kan for eksempel handle om at man ikke skal ha eller bidra til økonomiske interesser i okkuperte områder ved å tilby hotellovernatting.

Dragsten sier norske myndigheter kunne valgt å ha med spesifikke krav om respekt for menneskerettighetene i konkurransen, men at de uansett har anledning til å avvise leverandøren med hjemmel i anskaffelsesloven.

– Bestemmelsen kan anvendes på en situasjon hvor leverandøren driver forretningsmessig virksomhet på et område som er ansett som ulovlig bosetting. I dette tilfellet driver ikke leverandøren hotellvirksomhet, men formidler hotelltjenester i området. Etter mitt skjønn er dette noe som kan medføre at en oppdragsgiver kan finne leverandøren ikke egnet som kontraktspart på grunn av belastningen en slik tilknytning til ulovlige bosettinger kan ha for oppdragsgiver.

– Men tar anskaffelsesreglene egentlig høyde for slike problemstillinger?

– Ja, regelverket er godt nok. Men nå har dette selskapet vunnet denne anbudskonkurransen, så nå blir dette mer en politisk enn en anskaffelsesjuridisk vurdering. Dette handler nå om hva norske myndigheter ønsker at deres tilbyder av reisebyråtjenester skal ta høyde for. Antagelig har de ikke tenkt på problemstillingen når anbudskonkurransen ble lyst ut, sier Dragsten.

 

Støtter Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp kritiserte sist uke at norske myndigheter samhandler med Egencia – og har varslet at de sier opp sin egen avtale med reisebyrået når den utløper.

Organisasjonens rådgiver Andrew Preston påpekte at norske myndigheters posisjon har vært at man skal ha en klar differensiering mellom staten Israel og de okkuperte palestinske områdene, slik at Norge ikke støtter opp under internasjonal ulovlighet på okkupert område. Preston mente UDs forbindelse til Egencia gjennom den statlige fellesavtalen tydeliggjør at norske myndigheter ikke følger opp egen politikk. Nå får Norsk Folkehjelp støtte av andre norske organisasjoner som driver bistandsprosjekter i de palestinske områdene.

– FN-rapporten tyder på at UD og Norad bør gjennomgå avtalen for å forsikre seg om at den ikke inneholder praksis som strider med folkeretten eller gjeldende norsk utenrikspolitikk. Alle aktører må være spesielt oppmerksomme på ikke å ha tilknytning til næringsvirksomhet på okkuperte områder, sier kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp (KN) Lisa Sivertsen.

Hun forteller at KN har en samarbeidsavtale med G-Travel, et norskeid selskap som benytter europeiske søkemotorer.

– Selskapet opplyser at de ikke bruker Expedia eller Hotels.com, men det er krevende å holde oversikt over kompliserte selskapsstrukturer og verdikjeder. Rapporten fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter er derfor et viktig bidrag til en åpenhet det er stort behov for, sier Sivertsen.

Også Redd Barna reagerer på at UD og Norad gjennom den statlige fellesavtalen kjøper tjenester av et selskap som tilbyr overnatting i israelske bosettinger.

– Norske myndigheter, inkludert deres innkjøpsavdelinger, bør følge etiske retningslinjer for investeringer utarbeidet av FNs høykommissær for menneskerettigheter. De har et spesielt ansvar for å handle i tråd med etiske retningslinjer, sier Linda Bukåsen, regionleder for Midtøsten i Redd Barna.

Alle Redd Barnas leverandører må signere organisasjonens etiske retningslinjer som inkluderer tilslutning til barnekonvensjonen og ILO-konvensjonen.

– Når det gjelder vår samarbeidspartner for reisebyråtjenester ATPI, så opplyser de til oss at de aldri markedsfører hoteller, og at de heller ikke formidler hotelbooking fra «svartelistede» reiselivsaktører, sier Bukåsen.

 

– Norge ønsker samhandling med Israel

Palestinakomiteens leder er ikke overrasket over at norske myndigheter bruker et reisebyrå som mener formidling av overnatting i bosettinger er uproblematisk.

– Dette er svært alvorlig, men dessverre ikke overraskende, all den tid regjeringen har vært tydelig på at de ønsker økt samhandling med Israel, det eneste landet som er nevnt spesifikt i regjeringsplattformen, sier Kathrine Jensen.

Hun mener Granavolden-plattformen har et motstridende budskap:

  • Regjeringen vil «gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten», «aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater og «støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten».
  • Regjeringen ønsker også å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel» og ikke anser boikott av Israel som et bidrag til fredelig utvikling i Midtøsten.

– Dette er motstridende. Det er ingenting som er balansert ved å favorisere den ene parten slik regjeringen gjør her. Vi ser en regjering som vil adressere folkerettsbrudd, bare ikke når det gjelder Israel, sier Jensen.

– Men statssekretær Halvorsen uttaler jo til Bistandsaktuelt at «regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område for å være i strid med folkeretten?

– Det er et faktum at Egencia med sin virksomhet bidrar til brudd på folkeretten, men statssekretæren sier ingenting om hva UD har tenkt til å gjøre med det. At han ikke vil kommentere reisebyråets virksomhet er talende for en manglende vilje til å ansvarliggjøre Israel. Vi har gjentatte ganger sett at Norge fordømmer bosettingene. Når det ikke får noen konsekvenser, er slike fordømmelser verdiløse.

På spørsmål om hvem Palestinakomiteen bruker som reisoperatør er Jensen klar på at de ikke bruker selskaper som også formidler hoteller i bosettinger.

– Vi bruker lokale palestinske turoperatører for våre landarrangement. Palestinakomiteen har i mange år hatt tett samarbeid med Al Quds Reiser, som i likhet med oss er opptatt av solidaritet med det palestinske folket.

Jensen mener norske myndigheter må innføre forbud mot å importere og selge varer og tjenester som er produsert i strid med folkeretten.

– Og Egencia må få beskjed om at de må stoppe å formidle overnattingssteder i bosettinger, dersom de ønsker den norske stat som kunde. Om dét budskapet ikke når frem, må norske myndigheter terminere kontrakten, sier Jensen.

 

Forsker: Ikke samsvar mellom ord og handling

Seniorforsker ved Prio Jørgen Jensehaugen mener Egencias formidling av hotell-overnatting i bosettingene bare er ett eksempel på hvordan det han omtaler som «bosetterøkonomien» har blitt normalisert.

– Hotellene er bare ett eksempel på hvordan bosetterøkonomien er normalisert. Vinmonopolet tilbyr eksempelvis vin fra den okkuperte Golanhøyden. Jo mer denne økonomien normaliseres jo vanskeligere blir det å få slutt på okkupasjonen.

Jensehaugen påpeker at okkupasjonen av Golanhøyden ikke påvirker mulighetene for en tostatsløsning, siden området er okkupert av Israel fra Syria.

– Men hvis den norske linjen er at bosettinger på okkupert territorium er brudd med folkeretten, så vil dette gjelde for alle okkuperte territorier, enten det er snakk om Krim, Golan eller Vestbredden, sier Prio-forskeren.

Han mener det er problematisk at Norge på den ene siden fremholder at israelske bosettinger «kan støtte opp om folkerettsbrudd» samtidig som man unnlater å stille selskaper til ansvar for at de bidrar til å styrke økonomien til bosettingene.

– Det ikke samsvar mellom det norske myndigheter sier og det de gjør. Staten er en betydelig kunde og kunne stilte ultimatum til Egencia: fjern hotellene fra porteføljen eller mist oss som kunde. I praksis undergraver man sin egen posisjon når man sier at utenrikspolitikk og handel er adskilt, sier Jensehaugen:

– Hvis man mener alvor med sine utenrikspolitiske mål, bør man også stille krav i økonomisk politikk som påvirker de feltene man er opptatt av utenrikspolitisk.

  • Fordi en annen leverandør har klaget på beslutningen om valg av leverandør for kjøp av reisebyråtjenester, kan ikke Statens innkjøpssenter inngå kontrakt med tilbyderne før rettens kjennelse foreligger. Bistandsaktuelt har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsyn i klagen, men har fått avslag. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at Statens innkjøpssenter har mål om å underskrive kontraktene innen utgangen av mai, dersom staten får medhold i saken som skal opp for Oslo byfogdembete denne uka.
  • Også Bistandsaktuelts fast ansatte (i Norad) bruker Egencia som formidler av reiser. Statlig ansatte er pålagt å bruke statlige etaters samarbeidspartnere.

Som oppdragsgiver kan man også stille krav om at tjeneste-tilbyder skal følge ulike FN-konvensjoner, at de tar sosialt ansvar – eller at selskapet skal følge de politiske beslutninger og retningslinjer norske myndigheter har.

Marianne H. Dragsten, partner i advokatformaet Vaar.

Vi har gjentatte ganger sett at Norge fordømmer bosettingene. Men når de ikke får noen konsekvenser, er slike fordømmelser verdiløse.

Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen.

Hvis man mener alvor med sine utenrikspolitiske mål, bør man også stille krav i økonomisk politikk som påvirker de feltene man er opptatt av utenrikspolitisk.

Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Prio.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 12.05.2020 08.22.19 Sist oppdatert: 12.05.2020 08.22.19