Med elektromagnetisk stråling penetrerer teknologien jordlagene, så man får et nøyaktig tredimensjonalt bilde av geologien. I 2013 brukte Norges Geotekniske Institutt (NGI) SkyTEM til en undersøkelse av jordforholdene forut for utvidelsen av en motorvei nordøst for Oslo. Foto: Jørn Stjerneklar

En flygende ønskekvist

For to år siden var flere tørkerammede byer i Sør-Afrika farlig nær Day Zero – den dagen det ikke lenger ville være vann i folks kraner. Nå bidrar et helikopter med avansert utstyr til å finne grunnvann for å unngå en ny vannkrise.

Av Helle Maj, i Cape Town Sist oppdatert: 11.12.2020 10.46.31

To dager. Så tett var Saldanha Bay-kommunen nord for Cape Town på å måtte stenge vannforsyningen til kommunens innbyggere og næringsliv.
 
Den kortsiktige løsningen ble å åpne demningen til et drikkevannsmagasin, selv om vannstanden der var faretruende lav. Den langsiktige løsningen heter grunnvann – og innebærer et høytflygende samarbeid med et skandinavisk land.
 

– Det var feil. HELT feil.

Jaco Nel gnir skoen rundt i den sandete jorda.
 
– Du kan jo lett se at selv med mye regn, så vil ikke vannet nå langt ned i grunnen. Det vil bli borte i sanden. Det er vår utfordring. Hvor er grunnvannet? Hvor mye er det? Hvordan kan vi beskytte det?
 
Jaco Nel er hydrogeolog og ledende forsker på universitetet i Cape Town. Og akkurat nå sitter han og analyserer data fra et dansk firma, som har fløyet over Saldanha Bay i helikopter. Målet er å gi Nel og kollegene hans svar på spørsmålene de har hatt om de lokale forekomstene av grunnvann.
 
– Våre egne undersøkelser var feilslåtte. HELT feil. Det kan vi se nå, sier han.
 
Jaco Nel har brukt år på å løse gåten om grunnvannet.
 

Hjelp til selvhjelp

Det hele startet meget diplomatisk. Danmarks kronprins Frederik reiste i 2015 med en næringslivsdelegasjon til Sør-Afrika. Allerede da var tørken satt inn, men den var ikke faretruende.
 
Men hva om den ble verre? Sør-Afrika nevnte at landet kanskje hadde bruk for hjelp.
 
Det førte til et vidtgående samarbeid mellom Danmark og Sør-Afrika.
 
– Alt drikkevann i Danmark kommer fra grunnvann. Vi dansker har derfor lang erfaring og solide kunnskaper på dette feltet, sier Jørgen Erik Larsen, som er rådgiver på den danske ambassaden i Pretoria.
 
I Sør-Afrika er vannforsyningen avhengig av vannstanden i drikkevannsmagasiner, i mindre grad av grunnvann. Dersom regnet svikter, faller vannstanden.
 
Det dansk-sørafrikanske vannpartnerskapet handler om å motivere flere kommuner til å investere i grunnvann som supplement til magasinene, og samtidig utnytte det eksisterende grunnvannet mer effektivt.
 
– I gjennomsnitt forsvinner 40 prosent av Sør-Afrikas vann. I Danmark er tapet på bare 7-8 prosent, forklarer Larsen.
 

Mange typer partnere

Eksperter fra det danske miljødepartementet samarbeider med Sør-Afrikas vanndepartement for å unngå at trusselen om tørre vannkraner skal gjenta seg. Men universiteter, kommuner og private firmaer er også trukket med i samarbeidet.
 
I Saldanha Bay visste de godt at grunnvannet var den billigste og beste løsningen.
 
– Men vi visste ikke nok om hvor mye vi hadde av det. Vi i er jo i et område med lite regn, forklarer David Wright, som er senior manager i kommunens vannetat.
 
Via det danske vannsamarbeidet fikk hans etat hjelp til å se på hvor innsatsen kunne settes inn. Det danske SkyTEM vant en anbudsrunde om å kartlegge kommunens grunnvann.
 
SkyTEM måler grunnforholdene fra et innleid helikopter. Måleutstyret dekker en flate under helikopteret på 342 kvadratmeter. Elektromagnetiske stråler kartlegger jordlagene under overflaten.
 

Dyrt, men treffsikkert

I Saldanha Bay har de kartlagt over 2400 kvadratkilometer. Det tok seks uker, og helikopteret var i lufta over 100 timer. Det er en dyr operasjon. Men for geologen Jaco Nel fra Cape Town University er det verdt alle pengene.
– Det er faktisk bare halvparten av hva én mislykket vannboring koster, sier han.
 
– Vi finner jo vann, og vi gjør det raskere. Det som tar oss 15 dager å undersøke over et lite område på bakken, kan helikopteret gjøre på en halvtime. Og deres data er mye bedre, sier han.
 
Jaco Nel kan nå se hvordan jordlagene er helt ned til 150-200 meter under overflaten, og regner med å ha en modell for grunnvannsutvinning klar i løpet av neste år, basert på de nye dataene.
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 11.12.2020 10.46.31 Sist oppdatert: 11.12.2020 10.46.31