En mann med psykiske problemer er lenket fast i et hus i Indonesia. Foto. AFP / NTB

HRW: Hundretusener med mentale lidelser lever i lenker

I rundt 60 land blir mennesker med psykiske helseproblemer lenket fast eller sperret inne under kritikkverdige forhold, ifølge Human Rights Watch.

 

Rapporten avdekker at menn, kvinner og barn – helt ned i tiårsalderen – blir lenket fast eller stengt inne i avgrensede områder i omkring 60 land på de fleste kontinenter i verden.

– Å lenke fast mennesker med mentale helseproblemer er en verdensomspennende brutal praksis som er en åpen hemmelighet i mange land, advarer Kriti Sharma, HRWs fagspesialist innen rettigheter for funksjonshemmede og forfatter av rapporten.

 

Systematisk problem

Ifølge Sharma ligger det en systematisk utfordring i flere land over hele verden hvor helsevesenet er for dårlig og stigmaet rundt mental helse for stort.

– Mennesker kan være lenket fast i flere år til et tre, stengt inne i et bur eller et skur fordi familier strever med å takle situasjonen, og myndighetene mislykkes med å bistå med adekvate psykiske helsetjenester, forklarer Sharma.

Globalt er det estimert at 792 millioner mennesker, altså hvert tiende menneske, sliter med sin mentale helse. Blant barn er tallet én av fem.

– Depresjon, som er den mest vanlige årsaken til uførhet, er rapportert å være dobbelt så vanlig blant kvinner som blant menn, skriver HRW i rapporten.

 

Farlig stigma

Likevel viser undersøkelser HRW har gjennomført, at myndighetene bruker mindre enn 2 prosent av helsebudsjettet på mental helse.

Mer enn to tredeler av landene dekker ikke psykiske helsetjenester i det nasjonale helseforsikringssystemet.

Rundt 80 prosent av mennesker som lever med funksjonshemninger – inkludert dem med mentale funksjonshemninger – lever i middel- eller lavinntektsland hvor det er vanskelig å få tilgang til helsetjenester, spesielt mentale helsetjenester, ifølge HRW.

– I mangel av riktig type støtte til psykiske helsetjenester og i mangel på bevissthet rundt temaet opplever mange familier at de ikke har noe annet valg enn å lenke fast sine nærmeste. De gjør dette ofte i frykt for at personen skal rømme eller skade seg selv eller andre, forklarer HRW i den nye rapporten.

 

Umenneskelige metoder

Et tilbakevendende problem i flere land er at man vender seg til tradisjonelle eller religiøse sentre for alternative helbredelsesmetoder når man ikke får bistand fra myndighetene.

Ifølge HRW er det et gjentakende mønster i disse institusjonene at mennesker som lider av mentale sykdommer, må leve i kummerlige kår, ofte lenket fast, eller de opplever at de blir straffet på andre måter for en psykisk tilstand de selv ikke rår over.

– Det er ingen mening i at et menneske skal leve slik. Et menneske burde leve fritt, forteller Paul, en kenyansk mann som har levd fanget i lenker i fem år i en troshelbredende institusjon.

– Lenkene er så tunge. Jeg bor på et lite rom med sju andre menn. Jeg får kun lov til å kle meg i underbuksa, og jeg må gå på do i en bøtte. Jeg spiser havregrøt til frokost, og om jeg er heldig, finner jeg brød en og annen sjelden kveld, sier Paul til HRW.

 

– Myndighetenes ansvar

For HRW ligger ansvaret og løsningen for et bedre liv for mennesker som Paul hos nasjonale myndigheter rundt omkring i verden.

– Det er forferdelig at flere hundretusener av mennesker rundt omkring i verden må leve i lenker, isolert, misbrukt og ensomme. Myndighetene burde slutte å skyve dette problemet under teppet, og ta tak i problemet nå, oppfordrer Sharma.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.10.2020 07.45.59 Sist oppdatert: 06.10.2020 07.45.59