Gateselger i Gulu i Uganda selger masker.

Afrikanske land vil bli hardt rammet av den økonomiske krisa som koronaviruset fører med seg, ifølge nye prognoser fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Bildet viser en gateselger som selger masker i Gulu i det nordlige Uganda. Foto: Sally Hayden / Sopa Images / Sipa USA / NTB scanpix

IMF: Ti år med økonomisk vekst i Afrika er i fare

Koronaviruset vil med ett slag feie bort resultatene av nesten ti år med økonomisk vekst i Afrika sør for Sahara, varsler Det internasjonale pengefondet (IMF). Oljerike land og land som er avhengige av turisme rammes hardest.

Afrika sør for Sahara vil få en økonomisk nedgang på 3,2 prosent i år, ifølge de nye tallene fra IMF, som ble lagt fram i går. Justert for befolkningsvekst betyr det en forverring i samlet brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger på 5,4 prosent.

Abebe Aemro Selassie, direktør for IMFs avdeling for Afrika, sa at dette er de verste prognosene IMF noen gang har lagt fram. De nye tallene er mye mer negative enn i april i år, da IMF la fram sin forrige prognose. Det reflekterer at framtidsutsiktene har blitt dramatisk mye verre på kort tid.

Kostnadene av delvis nedstengte byer, økte kostnader til helse- og smittevernstiltak, lave råvarepriser og økonomisk nedgang i andre deler av verden er noen av faktorene som bidrar til den økonomiske nedgangen.

Samtidig har ikke de afrikanske landene de samme mulighetene som rike land til å ta av sparepenger eller låne seg ut av krisa.

Oljerike land, andre råvareeksportører og land som er avhengig av inntekter fra turisme er blant de som rammes hardest. Angola, Nigeria og Sør-Afrika er blant de som får det verst, mens land som Elfenbenskysten, Uganda og Rwanda kan greie seg noe bedre.

 

Kan bli satt nesten ti år tilbake

For Afrika sør for Sahara sett under ett, og målt som inntekt per innbygger, vil prognosen bety at nesten all økonomisk vekst siden 2010 nulles ut. Det kan få store negative konsekvenser for det som er oppnådd av positive utviklingseffekter.

IMF leverer ikke egne tall for antatt økning i fattigdom, men viser til Verdensbanken, som har beregnet at antall ekstremt fattige i regionen kan øke med mellom 26 og 39 millioner. Globalt kan 2020 bli første gang siden Asia-krisa i 1998 at fattigdommen i verden øker.

Afrikanske land har satt i verk en rekke tiltak for å dempe den økonomiske krisa, påpeker IMF. Myndighetene i mange land har utvidet eksisterende sosiale støtteordninger og opprettet nye. De afrikanske landene har imidlertid mye mindre økonomisk handlingsrom til å lage tiltakspakker enn det rike land og store mellominntektsland som India og Kina har.

Innsatsen mot koronaviruset krever omfordeling av statlige ressurser til helsesektoren, samtidig med at skatteinntektene i Afrika er forventet å falle betydelig.

 

Trenger internasjonal støtte

IMF anslår at krisepakkene i afrikanske land i gjennomsnitt tilsvarer 3 prosent av BNP. Det er en mye mindre andel av BNP enn det Norge og de fleste andre rike land har brukt i møtet med de helsemessige og økonomiske konsekvensene av pandemien.

En rekke land i Afrika har fått krisehjelp og hjelp til å håndtere utestående gjeld fra IMF. I tillegg har G 20-landene lovet de aller fattigste landene frys i innbetaling av gjeld.

På tross av dette er det helt nødvendig med mer internasjonal støtte for at Afrika sør for Sahara skal komme seg gjennom krisa, mener IMF. Ifølge fondet er de samlede behovene mer enn 110 milliarder dollar for 2020 alene, og av dette mangler 44 milliarder dollar.

IMF forventer at økonomien vil ta seg opp igjen neste år, og spår en vekst i Afrika sør for Sahara på 3,4 prosent i 2021.

 

─ Må gjøre mer

Sjefkommentator Martin Wolf i den britiske avisa Financial Times deltok tidligere i måneden på en webkonferanse om koronakrisa i regi av Norfund og Norwegian-African Business Assocation (NABA). Wolf, som regnes som en svært anerkjent kommentator om global økonomi, tok til orde for at det må gjøres mer for å hjelpe afrikanske land gjennom krisa.

─ Det må komme veldig omfattende støtte for å hjelpe kontinentet, slik at dette ikke blir starten på mange tapte år med utvikling, sa han.

Wolf la til at de økonomiske trendene i mange afrikanske land så ganske bra ut før koronakrisa slo til.

Han snakket før de siste IMF-tallene ble offentliggjort, og viste til tall fra Verdensbanken som ble presentert tidlig i juni. Disse sa at den økonomiske tilbakegangen i Afrika sør for Sahara vil bli 2,8 prosent av samlet BNP i år.

En rekke afrikanske land har håndtert krisa godt, mente Wolf, men pekte på at utfordringene er veldig store. Hvor dyp krisa blir, vil ikke minst avhenge av når hjulene i verdensøkonomien kommer i gang igjen, sa han.

Wolf sa at det viktigste på kort sikt er å sikre at myndighetene i de ulike land har nok ressurser til å hjelpe innbyggerne gjennom krisa. I neste omgang bør det komme på plass tiltak som sikrer at investeringer i privat og offentlig sektor kommer i gang igjen.  

IMF advarer

Rapporten Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa fra Det internasjonale pengefondet (IMF) gir prognoser for økonomisk utvikling i Afrika sør for Sahara i år og neste år. Den sier at:

- Afrika sør for Sahara vil få en økonomisk tilbakegang på 3,2 prosent i år.

- Dette er en forverring sammenlignet med tilsvarende prognose fra april i år, som tilsa en økonomisk nedgang på 1,6 prosent.

- Brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Afrika sør for Sahara er 7 prosent lavere sammenlignet med IMFs prognoser fra høsten 2019.

- Globalt er økonomien forventet å falle med 4,9 prosent i 2020.

 

Kilde: IMF

Verdensbankens prognose

Det interasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken leverer hver sine anslag for global og regional økonomisk vekst. Anslagene avviker ofte litt fra hverandre. Verdensbankens prognose fra tidlig i juni sier at Afrika sør for Sahara vil få en økonomisk nedgang på 2,8 prosent i 2020 og et fall i samlet BNP/inbygger på 5,3 prosent.

Kilde: Verdensbanken

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.06.2020 16.41.01 Sist oppdatert: 30.06.2020 16.41.01