Glass med vaksine under utvikling i en lab hos selskapet Novavax

Vaksine under utvikling hos legemiddelfirmaet Novavax. Bidrag fra Norge og andre land til utvikling av en vaksine kan ikke regnes som internasjonal bistand, fastslår OECD. Dermed kan pengene ikke hentes fra bistandsbudsjettet. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB scanpix

Korona-vaksine kan ikke dekkes over bistandsbudsjettet

Utvikling av vaksine mot covid-19 skal ikke regnes som bistand, mener OECD. Norge har lovet milliardbeløp til vaksinealliansen CEPI som støtter utvikling av en slik vaksine.

Norge lovet tidligere i år 2,2 milliarder kroner til vaksinealliansen CEPI for perioden 2020-2030. Dette kom på toppen av tidligere forpliktelser om å bidra med 1,6 milliarder kroner for 2017-2025. Økningen var blant annet begrunnet i behovet for et felles internasjonalt løft for å utvikle en vaksine mot covid-19.

Hittil har all norsk støtte til CEPI gått over bistandsbudsjettet. Det har imidlertid vært uklart om pengene som går til utviklingen av en koronavaksine kunne regnes som bistand.

Retningslinjene for hva som kan godtas som bistand settes av OECDs utviklingskomite DAC.

 

Global vaksine-dugnad

Spørsmålet er om rike land burde dekke bidrag til koronavaksine-dugnaden på samme måte som andre investeringer i helseforskning, uten å hente pengene fra bistand.

Direktør Ottar Mæstad ved Chr. Michelsens Institutt er blant dem som har vært skeptisk til at utvikling av en koronavaksine skal belastes bistandsbudsjettet.

– For meg er det helt åpenbart at norsk støtte til utvikling av en korona-vaksine ikke bør fullfinansieres med bistandspenger, sa Mæstad til Bistandsaktuelt tidligere i år.

Ifølge nyhetsnettstedet Devex har OECD DAC nå bestemt at utvikling av vaksine mot koronaviruset ikke kan regnes som bistand. Årsaken er at både rike og fattige land vil nyte godt av en slik vaksine. Bidrag til koronavaksine i regi av CEPI kan dermed måtte øremerkes og skilles fra bidrag til CEPIs øvrige virksomhet.

 

3,7 milliarder til vaksine

CEPI opplyser på sine nettsider at det hittil er samlet inn 1,4 milliarder dollar til koronavaksine. Det amerikanske legemiddelfirmaet Novovax har fått tilsagn om inntil 388 millioner dollar, eller om lag 3,7 milliarder kroner, for å utvikle en slik vaksine. I tillegg er det gitt tilsagn om mindre beløp til en rekke andre vaksineprodusenter.

OECD DAC har tidligere sagt at kjernebistand som gis i 2020 til CEPIs øvrige arbeid kan regnes som bistand. Det skal seinere gjøres en ny gjennomgang for hvordan CEPI-bidrag skal beregnes i årene som kommer.

 

Hovedkontor i Oslo

CEPI, som har hovedkontor i Oslo, arbeider med vaksiner mot flere smittsomme sykdommer. De fleste av disse rammer i stort sett kun mennesker i fattige land. Dette gjelder blant annet lassafeber i Vest-Afrika, nipahvirus i Asia og Rift Valley fever i Øst-Afrika og det sørlige Afrika.

Organisasjonen ble opprettet i kjølvannet av ebola-krisen i Vest-Afrika i 2014-2015 med vesentlige bidrag fra Norge.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.05.2020 18.06.43 Sist oppdatert: 29.05.2020 18.06.43