En simulert fødsel med MamaBirthie-simulatoren hjelper jordmødre i Etiopia til å takle de vanligste årsakene til mødre- og nyfødtdødsfall. Foto: Laerdal Global Health

Skal lære opp 10 000 helsearbeidere i Afrika

Med MamaBirthie-simulatoren håper selskapet Laerdal Medical å bidra til færre mødre- og barnedødsfall. – Økt kompetanse hos helsearbeidere kan redde liv, sier Unicefs Camilla Viken.

Globalt fokus og lokal innsats har bidratt til at barnedødeligheten har blitt halvert siden 1990, men fortsatt dør 2,3 millioner barn i løpet av den første levemåneden.

Minst 300 000 kvinner mister hvert år livet i forbindelse med graviditet.

De dystre tallene vil Unicef Norge og Laerdal Global Health nå gå sammen om å senke. I en pressemelding fremholder Unicef Norge at nye metoder for opplæring og oppfølging vil bidra til ytterligere reduksjoner.

Den totale kostnadsrammen for den femårige avtalen er på vel 9 millioner kroner

Sammen med myndighetene i land som Etiopia, Malawi, Rwanda, Tanzania og Zambia vil Unicef og Laerdal Global Health innen 2025 bidra til at 10 000 helsearbeidere får opplæring i å sikre kvinner en trygg graviditet og fødsel.

Laerdal vil bidra med opplæringsutstyr og materiell, mens Unicef bidrar med livreddende utstyr for nyfødte og kursing av helsearbeiderne.

 

– Vil bidra til å redde liv

– Bidraget fra Laerdal gir Unicef mulighet til å utvide helsearbeidet blant mødre og barn i Afrika. Kvinnene trenger mye kunnskap om egen og barnets helse i en sårbar barselperiode. Økt opplæring og kompetanse hos helsearbeidere kan redde liv, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

Laerdal Global Health (LGH) er den ideelle delen av den norske bedriften Laerdal Medical som jobber førstehjelpsutstyr og pasientsikkerhet.

Avtalen innebærer en donasjon fra Laerdal tilsvarende 9 millioner kroner. Den består av utstyr og materiell til undervisning ved mor-barn-klinikker, i tillegg til opplæringsmateriell og moduler for opplæring av helsearbeidere.

Laerdal etablerte i 2012 et «Buy One, Gift One»-program hvor fødselssimulatorer solgt i vestlige land bidrar til å støtte opplæringsprogrammer i lavinntektsland.

Fra Laerdal heter det at «samarbeidet med Unicef vil bidra til å redde liv».

 

– Praktisk opplæring

Camilla Viken forklarer at partnerskapet skal implementere Helping Mothers Survive- og Helping Babies Survive-programmene, for å sikre at kvinner og nyfødte får helse- og omsorgstjeneste av høy kvalitet.

– Dette er praktiske opplæringsprogrammer designet for å møte behovene i helsemiljøer med få ressurser for å redusere dødelighet blant mødre og nyfødte.

Programmene er basert på den simuleringsbaserte metoden for å utstyre helsepersonell med den kunnskapen, de ferdighetene og tilliten de trenger for å lykkes. Kursene er en-til-tre dager lange, og ledes av en sertifisert instruktør.

– Etter kurset holder helsearbeiderne ferdighetene sine vedlike med korte, hyppige opplæringsøkter med simuleringsdukkene på sitt arbeidssted. Veiledningsplakater med trinnvise behandlingsteknikker er også en del av opplæringen og blir levert til fødestuer for å veilede helsearbeidere i deres kliniske praksis, sier Viken.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.10.2020 08.58.19 Sist oppdatert: 21.10.2020 08.58.19