Mara-vassdraget er blant annet kjent for de spektakulære årlige migrasjonene av store flokker med gnuer og sebraer, og er en turistmagnet som gir mange millioner dollar i inntekter både i Kenya og Tanzania. Alle fotos: Zuberi Mussa

Millioner kan miste levebrødet rundt vassdrag i Kenya og Tanzania

Det biologiske mangfoldet er akutt truet i Mara-vassdraget, kjent for sine årlige gnu- og sebra-migrasjoner, ifølge ny rapport.

I landsbyen Koryo strømmer kvinner i fargerike klær til elva, tungt lastet med skittentøy. Noen av dem har gått i flere timer for å få tilgang til en stadig knappere ressurs: vann.

Landsbyen ligger i Rorya-distriktet nord i Tanzania, ved grensa mot Kenya. Området har tidligere hatt tilstrekkelig med nedbør, men av en eller annen grunn dekker den ikke lenger innbyggernes voksende behov.

– Seks ganger i løpet av de siste 20 årene har ikke elven hatt vann hele året. I den tørre årstida er det en konstant kamp å finne vann, sier Andrew Nyamaka (57), en av innbyggerne i landsbyen (bildet).

mara vannmangel.jpg

 

Truer levebrødet

Den sviktende vanntilgangen i denne lutfattige landsbyen illustrerer økende problemer for folk i området rundt Mara-vassdraget. Levebrødet til 1,1 millioner mennesker i Kenya og Tanzania er truet fordi fisken i vassdraget er på randen av utryddelse, ifølge en ny rapport fra Verdens naturfond, WWF.

Den grensekryssende elva trues blant annet av lite bærekraftig jordbruk, avskoging, gruvedrift, ulovlig fiske og fremmede arter, ifølge WWF-rapporten.

Rapporten tar for seg det biologiske mangfoldet i vassdraget, og identifiserer 473 hjemmehørende arter. Blant dem er fire pattedyr;  88 arter svømmefugler og vadefugler samt 126 andre fuglearter knyttet til vann eller våtmarker; fire reptilarter; 20 amfibier; 40 fiskearter; 50 arter virvelløse dyr og 141 forskjellige karplanter.

Enkelte fiskeslag er ifølge rapporten kritisk truet, blant dem niangua, singed og victoria-tilapia. Lokale arter er i stigende grad også truet av nil-abbor, som er blitt satt ut i Victoriasjøen.

 

Også fuglearter truet

Blant truede arter lister rapporten opp gassisk dam-hegre, gråkrontrane og killifisk (en karpeart), mens pelikanarten treskonebb samt enkelte krabbearter og ferskvannsmuslinger beskrives som sårbare.

Amani Ngusaru, landdirektør for WWF i Tanzania, sier elva er under sterkt press fra lite bærekraftig landbruk, turistanlegg, vannforurensning og jordforringelse.

– Flere vannlevende arter er ikke blitt observert på mange år, og kan være utryddet før de er blitt studert, sier han i rapporten.

Han får tilslutning av Yunus Mgaya, professor i marinebiologi ved universitetet i Dar es Salaam. Han har tidligere forsket i vassdragsområdet, og sett hvordan landbruk og kunstig vanning har hadde store virkninger for elvas vannføring og den økologiske balansen i vassdraget.

– Vassdraget står overfor ei dyster framtid som truer elva. Dersom det ikke settes inn seriøse tiltak for å reversere denne trenden vil mange miste levebrødet, sier han til Bistandsaktuelt.

Rask svekkelse av biologisk mangfold i ferskvannsmiljøer er et problem over store deler av verden, og WWF oppfordrer til felles innsats for å bevare kritisk truet biodiversitet.

 

Turistattraksjon

Mara-vassdraget, som strekker seg ut over et område på 13 750 kvadratkilometer. Området er blant annet kjent for de spektakulære årlige migrasjonene av store flokker med gnuer og sebraer, og er en turistmagnet som gir mange millioner dollar i inntekter både i Kenya og Tanzania. Turismen spiller en nøkkelrolle i begge landenes økonomi. Sektoren sysselsetter direkte tusenvis av mennesker, og bidrar med om lag 1 milliard dollar i inntekter til Kenya og Tanzania.

Nasjonalparken Maasai Mara har for eksempel over 300 000 besøkende hvert år, og gir inntekter på om lag 650 millioner kenyanske shilling (53 millioner kroner), 8 prosent av landets totale turistinntekter.

Mara-elva, som renner gjennom storviltreservatet Maasai Mara i Kenya og Serengeti National Park i Tanzania, er den eneste vannkilden i området i tørketida. Men i det siste har elva hatt fluktuerende vannføring, delvis på grunn av kunstig vanning og vannkraft.

Mara krokodiller.jpg

Vassdraget, og våtmarksområdene i tilknytning til det, er under økende press på grunn av landbruk, overbeiting og vanningsaktiviteter, som har påvirket både vannføringen og kvaliteten på vannet.

 

Hand til munn

Fiske og jordbruk er de viktigste økonomiske aktivitetene og levebrødet for mange mennesker i området rundt Mara-vassdraget. Mer enn 80 prosent av befolkningen i landsbyene i området er engasjert i jordbruk og fiske. Lokalbefolkningen både i Kenya og Tanzania er avhengige av fisk og annen sjømat fra dammer, sjøer og elver for å kunne ha et sunt kosthold, og som levebrød.

Den 44 år gamle fiskeselgeren Rose Kasoka reiser vidt omkring for å kjøpe opp tørket fisk, som hun så selger videre.

– Fortjenesten blir ikke så stor, fordi jeg sjelden får tak i ningu (karpefisk som finnes i og omkring Victoriasjøen, red anm.), som de fleste kundene elsker, sier hun.

 

Reversere avskoging

I landsbyen Ikoma er den 51 år gamle bonden Waridi Mwita travelt opptatt med å fylle frøplanteposer med matjord. Hun forsøker å plante trær i håp om å kunne gjenreise skogdekket, som har vært ødelagt lenge.

– Trærne er blitt felt blant annet for å produsere trekull, som er en lukrativ business her omkring. Folk er veldig ivrige etter å lage trekull, de forstår ikke at de både ødelegger miljøet og sin egen mulighet til å overleve i framtida, sier Mwita til Bistandsaktuelt.

Avskoging, spesielt i Mau-skogen, og jorderosjon i tørketida har forverret virkningene av tørke, og vann-nivået har falt til sitt laveste, med konsekvenser både for mennesker og dyreliv.

I denne lille landsbyen, som ligger mellom lunder av bananplanter, var det en gang rikelig med vann. Men på grunn av harde tørkeperioder har det fleste mindre elvene tørket ut.

– Da jeg var ung opplevde mine foreldre aldri slike problemer med vannmangel som vi har i dag, , sier Mwita.

Ifølge WWF-rapporten er kvaliteten i Mara-elva også påvirket av husholdningsavfall, som kan ødelegge gyteplasser for fisken og til og med tette fiskens gjeller. I tillegg kommer avfall fra gruvedrift.

– Utslipp av tungmetaller fra gruvevirksomhet utgjør en stor risiko både for natur og mennesker, advarer rapporten.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.11.2020 07.26.43 Sist oppdatert: 27.11.2020 07.26.43