For Belmira Sitoe er elektrisitet en drøm som går i oppfyllelse: - Jeg har aldri tidligere levd i et hus med strøm, sier hun. Kronprins Haakon hilser på henne før han går inn i huset for å slå på tilkoblingsboksen. Foto: Jan Speed

Belmira (33) fikk strøm, kronprinsen slo på bryteren

Kronprins Haakon skrudde torsdag på bryteren som gir den fattige familien Sitoe strøm for første gang. Det markerte samtidig over 40 år med norsk energisamarbeid med Mosambik – en sektor fortsatt preget av omfattende korrupsjon, politisk innblanding og vakre løfter til folket.

- Jeg er veldig glad. Det har tatt lang tid å få strøm. Nå vil mine fire barn kunne studere og lese om kvelden. Vi vil kunne se på tv, sier Belmira Sitoe.

Kvinnen fra den fattigslige Matlemele-bydelen innrømmer at hun var svært overrasket over det rojale besøket fra et land langt mot nord. 

- Jeg hadde slett ikke ventet at en kronprins ville komme for å slå på strømmen, sier hun.

"Huset" hennes er foreløpig bare ett rom der alle sover og der maten lages. En enkel lyspære henger fra taket og de har et enkelt stereoanlegg. Mannen i huset arbeider i Sør-Afrika.

- Det var fint å se hvor viktig det å få strøm er for denne familien, kommenterte kronprins Haakon.

 

Alle skal få lys

Deler av denne bydelen, som er på utsiden av ringveien rundt utkanten av Mosambiks hovedstad, består av humpete sandveier og enkle hus. Noen av beboerne har ventet i 20 år for at kraftselskapet skal koble til husene. Politikerne fra regjeringspartiet Frelimo, som talte til de frammøtte, skapte jubel da de fortalte at president Filipe Nyusi har bestemt at tilkoblingsavgiften skal fjernes for husholdninger. Avgiften har vært en stor barriere for mange fattige.

Kraftselskapet Electricidade de Mocambique (EDM) har vært en av Norges viktigste og mest betrodde bistandspartnere i flere tiår. Flere nye prosjekter er i gang. Siden 1980 har Norge bidratt med i overkant av 2,5 milliarder kroner til energisektoren i Mosambik. Gjennom en flergiverfond administrert av Verdensbanken støtter Norge programmet «Strøm for alle» med 159 millioner kroner i årene 2018 til 2023.

- «Strøm for alle» er flaggskipet til president Nyusi. Innen ti år skal alle ha strøm, sier energiminister Max Tonela - til stor begeistring.

 

Store behov

Bare 30 prosent av befolkningen har tilgang til strøm. Verdensbanken mener at dersom alle i Mosambik skal få strøm innen 2030 må tilkoblingstakten økes betraktelig. Det var 165 000 tilkoblinger i året i 2018. Det bør ligge på 350 000 i 2020, men må opp til 590 000 i snitt i årene mellom 2025 og 2030. 

Det vil kreve over 60 milliarder kroner i investeringer og en total omlegging av hvordan landets kraftselskap Electricidade de Mocambique (EDM) fungerer, mener energieksperter.

Gratis tilkobling vil gjøre det mer kostnadseffektivt for EDM å koble til mange i samme område samtidig.

 

Korrupsjon i EDM

I en fersk rapport fra Verdensbanken forteller at rundt 25 prosent av mosambikisk næringsliv opplever økende krav om bestikkelser for å få strømtilkobling. Korrupsjon betraktes som det største hinderet for utvikling av næringslivet.

For to år siden kom det fram at mektige personer innen makteliten i Mosambik i årevis hadde tjent godt på e-verkets innkjøpsordninger. Landets ledende anti-korrupsjonssenter krevde da en uavhengig revisjon og granskning. Norge satset heller på dialog med kraftselskapet og støtte til en gjennomgang av forvaltningsprosesser.

Det statlige strømselskapet innrømmet at de hadde «elendige innkjøpsrutiner». Overprising har trolig påført statsselskapet hundrevis av millioner kroner i økte utgifter. Det skjedde i et selskap som sliter med likviditet og gjeld.

EDM-sjefen fortalte i fjor at kraftselskapet taper 100 millioner årlig på grunn av ulovlige tilkoblinger til strømnettet. I tillegg sa han at selskapet «kveles» av utestående gjeld som ikke nedbetales av andre statlige institusjoner og fra kraftselskaper i regionen som kjøper fra Mosambik.

Verdensbanken har tidligere påpekt av EDM har foretatt investeringer i elektrifisering basert på «uklar prioritering bestemt på politisk nivå og uten skikkelig planlegging». Forut for valget i fjor ville for eksempel presidenten at flere kabler skulle strekkes til landsbyer i flere viktige valgdistrikter. Lignende krav kom også fra hans forgjenger. Kostnadene ved slike utbygginger blir imidlertid ikke dekket inn av prisen på strøm.

 

Ulike meninger

Mangeårig anti-korrupsjonsforsker Andriano Nuvunga mener energiselskapet EDM er "råttent".

- Jeg kan ikke se at det vil bli noe bedre. I likhet med kraftselskapet i Sør-Afrika er EDM blitt melket og dyttet av makthaverne. Polikere hindrer selskapet fra å utvikle seg, mener Nuvunga.

Journalistveteran Paul Fauvet mener derimot at EDM er et "forholdsvis godt statlig selskap".

- De har en forholdsvis åpen rekruteringsprosess på de øverste nivåene. Elektrifiseringsprogram for distriktene på landsbygda har oppnådd resultater. Det vi trenger er mer strøm, sier Fauvet.

 

Nye prosjekter

Fortsatt er det vannkraftverket Cahora Bassa som er hovedleverandør av strøm, med naturgass på en svak andreplass. Kull-forekomster i Tete gjør at det også er en mulighet.

Norge er med på  finansiering av nye kraftlinjer og transformatorstasjoner i forbindelse med et nytt gasskraftprosjekt i det sørlige Mosambik. En ny overføringslinje skal strekkes fra gassfeltene ved Temane til hovedstaden Maputo. Norge er sammen med flere utviklingsbanker med på finansiering av dette gjennom et fond administrert av Verdensbanken. Det delvis Norfund-eide selskapet Globeleq er med på prosjektsiden. Dette selskapet skal også bygge det nye 420 MW gasskraftverket ved Temane som skal sikre strøm sørover.

I august i fjor kom et 43 MW solkraftverk ved Mocuba i produksjon. Det var norske Scatec Solar som stod for utbyggingen, med investeringer fra blant annet Norfund. EDMs andel i prosjektet ble i hovedsak dekket av norske bistandsmidler.

 

- Jeg håper dette bare er starten

- Dette har gitt strøm til 175 000 husholdninger. Jeg håper at dette bare er begynnelsen for solenergimulighetene i Mosambik. Vi trenger private investeringer for å skape jobber og utvikling for å nå bærekraftsmålene, sa kronprins Haakon på et næringslivsseminar før han dro ut til den fattige bydelen.

Et nytt anlegg, etter samme modell som det til Scatec Solar, er under utbygging lenger nord i landet.

Samtidig mener noen kilder at landet har potensial til å bygge ut 2,7 gigawatt med solenergi.

Kraftsamarbeid i 43 år

Norsk energibistand til Mosambik har bidratt til:

  • Mer enn 200 000 mennesker på landsbygda har fått tilgang til strøm fra kraftnettet, samt 80 000 mennesker har fått tilgang til off-grid løsninger for elektrisitet.
  • Mer enn 1750 kilometer med kraftledninger er bygget.
  • 800 personer i kraftselskapet EDM og hos energimyndighetene har fått opplæring og trening.
  • Utvikling av tre små kraftverk.
  • Norfund investerte i i landets første nettilknyttede solkraftverk (40MW) som ble bygd av Scatec Solar

Kilde: Norad   Foto: Ken Opprann

Copyright © fotograf  Mosambik, energisamarbeid, strøm, elektrisitet, 40 år med energisamarbeid, EDM.Bildet er tatt i forbindelse med rapporten som skal omhandle

Belmira viser hvor den nye sikringsboksen er i ett-romshuset. Foto: Jan Speed

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 13.02.2020 16.22.11 Sist oppdatert: 13.02.2020 16.22.11