Faksimile fra bærekraftskampanjen til Norad.

Norad med «valgomat» om bærekraftsmålene

Nordmenn tror bærekraftsmålene til FN kun handler om klima og miljø. Men de rommer mye mer. I dag lanserer Norad en kampanje om bærekraftsmålene. Gjennom en «valgomat» kan du finne «ditt» bærekraftsmål. 

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 28.10.2020 12.01.54

8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig enn de gjør i dag. Og halvparten av alle nordmenn mener at deres valg i hverdagen har betydning for en bærekraftig utvikling i Norge og verden. Det viser en fersk rapport fra Opinion om forbrukere og bærekraft.

Selv om alle snakker om bærekraft viser rapporten at folk ikke helt forstår hva bærekraft er og hvordan de skal leve bærekraftig. Derfor lanserer Norad i dag en landsdekkende kampanje om de 17 bærekraftsmålene. 

 

«Bærekraftomat»

– Vi i Norad har i oppdrag fra Stortinget gjennom statsbudsjettet å øke engasjementet og kunnskapen om bærekraftsmålene i det norske folk. Det er en stor oppgave vi har hatt siden 2016, forteller Marte Lid som leder bærekraftskampanjen i Norad. Hun sier at målet ikke bare er å engasjere, men også å spre kunnskap om bærekraftsmålene. Et av virkemidlene er en uhøytidelig digital test, en «bærekraftomat».

– Covid-19 gjorde at vi måtte utvikle noe nytt. Derfor utviklet vi en test som heter Verdens viktigste mål. Mange vet jo ikke hva bærekraftsmålene rommer. En del tror jo at det handler mest om klima og miljø. Men det handler like mye om sosiale og økonomiske mål. I vår krysning mellom personlighetstest og uformell valgomat, blir du bedt om å ta stilling til en del påstander som vi har laget basert på delmålene i bærekraftsmålene. Utfra dine svar får du det bærekraftsmålet som rommer det du er mest opptatt av. Det kan for eksempel være innovasjon og infrastruktur, likestilling eller fred og rettferdighet.

– Så får du informasjon hva du kan gjøre for å nå målene og litt informasjon om hva vi driver med ute i verden, forteller Marte Lid til Bistandsaktuelt.

Bærekraft nr 2.jpg

Bredde av temaer

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell sier at bredden av temaer i testen vil overraske noen:

– Visste du for eksempel at det å støtte gründere og innovasjon i næringslivet er et av målene? Eller å få ned antall trafikkulykker?

– Testen fungerer også glimrende som en samtalestarter, i undervisningssammenheng eller bare om du vil slå i hjel litt tid og lære noe nytt, legger Bård Vegar Solhjell til.

Bærekraftsmål nummer 17 handler om at vi må samarbeide for å nå målene. Derfor har Norad alliert seg med mer enn femti bedrifter, kommuner, skoler og organisasjoner som engasjerer seg i kampanjen. De har alle til felles at de gjør en innsats for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

 

– Bør gjøre en innsats

– Hver og en av oss kan og bør gjøre en innsats i egne liv for å leve mer bærekraftig. I tillegg er det helt avgjørende at både politikere, sivilsamfunnet, akademia og næringslivet engasjerer seg og tar sin del av ansvaret, sier Solhjell.
– Korona-pandemien har vist at vi er i stand til å endre våre vaner og bidra i en felles dugnad for å bekjempe viruset. Vi har forstått hvor viktig det er at alle bidrar på tvers av sosiale lag og landegrenser, understreker Solhjell.

– Den samme fellesinnsatsen må til for at vi skal nå bærekraftsmålene, både globalt og nasjonalt. Nå gjelder det å få alle med på dugnaden, sier Norad-direktøren.

Norad har hatt kampanjer for bærekraftsmålene i tre år. Resultatet har, ifølge etaten, vært en klar bedring av kjennskapen om bærekraftsmålene i det norske folk. I 2016 var det 35 prosent som hadde kjennskap til bærekraftsmålene, mens i 2019 var kjennskapen oppe i 60 prosent.

Norad bruker 11 millioner kroner i året på kampanjen.

– Det er en stor kampanje i vår verden og en av de største bærekraftsmål-kampanjene i Norge, forteller Marte Lid (bildet under). 

Marte Lid Norad 3.jpg

– Visste du for eksempel at det å støtte gründere og innovasjon i næringslivet er et av FNs bærekraftsmålene? spør Norad-direktør Bård Vegar Solhjell

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 28.10.2020 12.01.54 Sist oppdatert: 28.10.2020 12.01.54