NORCAPs energiprogramleder Borja Gomez Rojo inspiserer et solenergianlegg. Foto: NORCAP/ Flyktninghjelpen

 

Ny rapport: Mulig å levere ren energi til millioner av fordrevne

Det er fullt mulig å levere ren energi til ni millioner fordrevne mennesker og deres vertsamfunn i Afrika sør for Sahara dersom solkraft tas i bruk. Det vil kreve en investering på mellom fem og seks milliarder kroner fram mot 2030.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 01.09.2020 10.46.40

FN og hjelpeorganisasjoner bør ta ledelsen ved å umiddelbart sørge for at 60 prosent av leirene for fordrevne slutter å bruke dieselgeneratorer og tar i bruk solenergi. 90 prosent av all energi som brukes i leirer innen 2030 bør være basert på solenergi. Dette går fram av en rapport lansert av beredskapsstyrken NORCAP (som er del av Flyktninghjelpen) og Boston Consulting Group (BCG) tirsdag. Energirådgivere fra NORCAP deler deres ekspertise i humanitære operasjoner over hele verden.

– Mangel på energi gjør at folk forblir låst i fattigdom. I mer enn 40 år har jeg reist til flyktningleirer i Afrika og forundret meg over at solenergi ikke er i bruk. Vi vet hvordan det skal gjøres, men det er behov for investeringer, sa generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen under lanseringen.

Sibi Lawson-Marriott, som arbeider for Verdens matvareprogram (WFP) i Afrika, fortalte fra Nairobi at energimangel hemmer flere av deres prosjekter.

– Energimangel er en sperre for prosjekter der vi skal få folk til å klare å produsere nok mat selv og når det er behov for kjøleanlegg for å kunne bedre ernæringen eller tilgang til medisiner, sa Lawson-Marriott.

Ved å begynne med å gjøre leirer for fordrevne grønnere tror rapport-forfatterne at det vil også inspirere lokalsamfunn som tar seg av fordrevne til å ta i bruk mer ren energi. Det vil også på sikt være billigere. Solenergi kan være opp mot 50 prosent billigere enn å bruke diesel.

– I lengre tid har vi fraktet diesel med lastebiler tusenvis av kilometer fra Mombasa i Kenya til Juba i Sør-Sudan og videre til leirer for internt fordrevne. Det har vært kjempedyrt, derfor er vi nå i ferd med å konvertere til solenergi, sier Egeland.

 

Store mangler

– Det er et umiddelbart behov for å redusere energi-gapet som rammer utsatte grupper i Afrika, påpeker rapporten.

600 millioner afrikanere, halvparten av innbyggerne på kontinentet, mangler strøm.

FNs bærekraftmål nr. 7 fastslår at alle mennesker skal ha tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne strøm som de også har råd til. Dette skal skje innen 2030.

I Afrika sør for Sahara er det 16 land som huser over 100 000 mennesker som er blitt tvangsfordrevne fra sine hjem. Disse landene tilbyr strøm til under 50 prosent av sin egen befolkning. 90 prosent av de som er flyktninger eller internt fordrevne mangler tilstrekkelig tilgang til strøm. 

Ved å kombinere humanitærarbeid med utviklings- og fredsinnsats er det store muligheter for å få fortgang i arbeidet med å spre løsninger for distribusjon av ren energi, mener NORCAP OG BCG.

 

Flere utfordringer

NORCAP og BCG tror ikke større prosjekter vil bli aktuelle før etter 2025. Forsøkene på å trappe opp bruk av solenergi møter på en rekke problemer mange steder:

  • Grunninvesteringene er ofte større enn ved andre energityper, og støtten til humanitære prosjekter er ofte kun for ett år om gangen. Nye finansieringsordninger må på plass
  • Brukerne kan ha begrensede ressurser eller forståelse for betalingsmodeller
  • Noen steder kan det være vanskelig å vite hvor mange mennesker som har behov for energi
  • Mange land har kompliserte regler og prosesser for å få tillatelser.
  • Vertsland er ofte skeptiske til tiltak som kan gi leirene for de fordrevne et permanent preg

Solenergi kan vise seg å være 50 prosent billigere enn å bruke diesel som hittil har vært vanlig å bruke i flyktningleirer. Foto: NORCAP / Flyktninghjelpen

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 01.09.2020 10.46.40 Sist oppdatert: 01.09.2020 10.46.40