© MONUSCO/Sylvain Liechti

FN-styrkene i flere konfliktområder har fått en håndbok som de kan bruke i arbeidet mot seksualisert vold.

Norsk bidrag styrker FN-innsats mot seksualisert vold

FN og Norge lanserer for første gang en håndbok for forebygging og bekjempelse av seksualisert vold. Slik vold brukes strategisk av parter i konflikter for å undergrave stabilitet og samhold i befolkningen. –  Seksualisert vold er ikke en konsekvens av krig, men et våpen i seg selv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Håndboka omhandler hvordan FN skal møte og forebygge seksualisert vold i internasjonale konflikter. Den skal gi praktiske råd til FN-personell som arbeider med konflikt-håndtering.

Norge har vært initiativtaker og pådriver for utviklingen av håndboka siden 2017 og fikk derfor stå for den formelle lanseringen av håndboka fredag på vegne av FN.

Håndboka er den første for FNs fredsoperasjoner som ser alle de ulike aktørenes ansvarsområder i sammenheng. Den skal sikre en mer helhetlig, koordinert og målrettet innsats mot denne volden. Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og FN har samarbeidet om utarbeidelsen.

I dag har de fleste internasjonale operasjoner som målsetting å beskytte sivile mot vold, herunder seksualisert vold. FN har satt dette høyt på dagsorden gjennom sine fredsoperasjoner. Men internasjonale operasjoner har foreløpig ikke klart å bekjempe slik seksualisert vold på en effektiv måte. Enkelte organisasjoner har forsøkt å utvikle retningslinjer og treningsmateriell, men materialet har manglet en helhetlig tilnærming som inkluderer militæret, politiet og siviles rolle i bekjempelsen.

 

Handlingsplan

Den norske regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (KFS) 2019-2021 vektlegger arbeidet med å forebygge og bekjempe seksualisert vold i konflikt som et sentralt og prioritert område. Og dette er et prioritert satsningsområde for Norge hvis vi velges inn i Sikkerhetsrådet for 2021-22.

Norges FN-ambassadør Mona Juul ledet webinaret fredag der håndboka ble lagt fram.

 – Håndboka tar spesielt opp voldtekt, seksuelt slaveri, tvungen prostitusjon, tvungen graviditet, tvungen abort, tvungen sterilisering, tvungent ekteskap eller all annen form for liknende seksuell vold begått mot kvinner, menn, jenter eller gutter som er direkte eller indirekte knyttet til en konflikt. Vi må bringe disse overgrepene fram i lyset og snakke om dem hvis vi skal ha en sjanse til å bekjempe dem, sa Mona Juul.

 

Fem store operasjoner

Jean-Pierre Lacroix, er visegeneralsekretær i FNs avdeling for fredsoperasjoner tror den nye håndboken vil være spesielt nyttig i de fem største FN-operasjonene i Den sentralafrikanske republikk, Mali, Dr Kongo, Sudan-Darfur og Sør-Sudan.

–  Vi prøver å implementere dette mandatet i veldig vanskelige fredsbevarende operasjoner. Den nye håndboka vil bety en praktisk guide for de som arbeider i felt for å hindre og respondere på konfliktrelatert seksualisert vold. Og det skal være et verktøy for framtidige oppdrag. Den skal blant annet brukes til å etterforske og straffe i tilfeller der det er begått slik vold og den skal bidra til å beskytte ofrene for denne volden, sa Lacroix.

– Hver enkelt handling av konfliktrelatert seksuell vold er ikke bare et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Det kan også føre til hevnaksjoner og underminere forsøkene på å få til vedvarende fred, sa Rosemary Di Carlo som er visegeneralsekretær i FNs avdeling for politikk og fredsbygging. Hun pekte på at man gjennom flere år har prøvd å inkludere dette essensielle arbeidet i FNs operasjoner for eksempel i Irak .

– Vi har gitt opplæring i dette temaet til over 350 ansatte i avdelingen for politikk og fredsbygging, og vi har gitt retningslinjer til meklere for hvordan de skal ta opp dette temaet i våpenhvileforhandlinger og fredsavtaler.

 

En milepæl

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt en av hovedinnledningene da håndboka ble lagt fram fredag.

– Denne dagen er en milepæl, fordi seksualisert vold ikke er en sideeffekt av krig. Det er et ofte brukt våpen i krig. Det er ofte det verste våpenet brukt i krig, og overgrepene er ofte belønnet med straffefrihet, sa utenriksministeren. 

– Seksuell vold kan ødelegge ikke bare ofrene, men også deres familier og deres lokalsamfunn i generasjoner framover.  Altfor ofte slipper overgripere unna straff, mens ofrene lever videre med sine fysiske og psykiske traumer, arr og smerte i årevis. Derfor må vår respons på seksuell vold være en del av freds og sikkerhetsarbeidet. 

– Sju av FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet beskriver spesielt seksuell vold som en alvorlig hindring for fred og sikkerhet. Konfliktrelatert seksuell vold er et brudd på internasjonale menneskerettigheter, brudd på internasjonal humanitær rett, det kan være en krigsforbrytelse, det kan være en forbrytelse mot menneskeheten og det kan være en del av et folkemord. Mye av det normative rammeverket mot seksuell vold er på plass, men seksuell vold fortsetter å være en grusom del av konflikter over hele verden og til og med er det økende, sa Ine Eriksen Søreide.

Hun anmodet alle om å øke innsatsen i denne kampen.

– Det inkluderer FNs oppdrag ute i felt. Derfor ønsker vi velkommen denne første politikken for FNs feltoperasjoner for å forhindre og respondere på konfliktrelatert seksuell vold.

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 08.06.2020 10.00.17 Sist oppdatert: 08.06.2020 10.00.17