Farm to Market Alliance er en global aktør innen landbrukssektoren som samarbeider om å utvikle et bærekraftig og lønnsomt landbruk i Afrika.

Verdens matvareprogram (WFP) er sekretariat for alliansen, som ellers består av Alliance for a Green Revolution in Africa (Agra), Det tyske selskapet Bayer, den nederlandske banken Rabobank Group, sveitsiske Syngenta og norske Yara.

- Gjennom støtten til Farm to Market Alliance når vi over 600.000 bønder i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia. Dette fører til økt matsikkerhet for lokalsamfunn som sliter med følgene av covid-19 og klimaendringer, sier Ulstein.

Norge har finansiert første fase fra 2018-2020 med 25 millioner kroner gjennom et WFP Trust fund, og vil nå bidra med 150 millioner kroner i andre fase.