Copyright © fotograf Zambia, kobber, Skatt

Gruveindustrien er viktig for Zambias økonomi. Riksrevisjonen i Norge har hjulpet landets riksrevisjon å planlegge og gjennomføre en revisjon av hele sektoren. Foto: Jan Speed

Opprydding i Zambias gruveindustri – etter norskstøttet revisjon

Zambia har inndratt rundt 900 gruvelisenser. Det kan, paradoksalt nok, bidra til å øke inntektene fra skatter og avgifter – og bedre landets økonomi, mener eksperter.

En krass rapport fra Zambias riksrevisjon, etterfulgt av en åtte dagers parlamentshøring som fikk bred mediedekning, gjorde at det zambiske gruve- og mineraldepartementet ryddet opp i inaktive gruvelisenser i landet.

Ifølge åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) har myndighetene nå inndratt rundt 900 lisenser til å drive gruvevirksomhet fra selskap som er inaktive eller ikke driver i henhold til lisens-kravene.

 

Bra på sikt 

– På lang sikt er dette bra for landet. Lisensene kan deles ut på nytt til mer kompetente selskaper. Det kan føre til økte inntekter fra skatter og avgifter, sier seniorrådgiver Geir Ambro, i internasjonal seksjon i den norske Riksrevisjonen.

Utvinningssektoren er viktig for Zambia og bidrar med 26 prosent av statsinntektene. Norge har også bistått skatteetaten i landet for å bedre skatteleggingen av den viktige kobberindustrien. Regjeringen til president Edgar Lungu er desperat etter å øke skatteinngangen. Landet har stor gjeld og er økonomisk hardt rammet av covid-19-pandemien. Og neste år er det valg.

 

Følger lovene?

Den norske Riksrevisjonen har samarbeidet med den den zambiske riksrevisjonen, Office of the Auditor General of Zambia (OAGZ), siden 1997. I fjor satt eksperter fra Norge sammen med sine partnere i Lusaka for å gjennomføre den første etterlevelsesrevisjonen av gruvesektoren i landets historie. Målet var å se om lover og regler ble fulgt ved tildeling av lisenser for leting og utvinning innen utvinningssektoren, samt om selskapene har overholdt sine lovpålagte forpliktelser.

De to riksrevisjonene har tidligere samarbeidet om å utvikle en revisjonsstrategi for hele utvinningssektoren i landet, og revisjonen av gruvelisenser springer ut fra denne. 

Hovedfunnene i revisjonen om gruvelisensene var at: 

 • Tildeling av lisenser skjer uten at alle relevante statlige organer var involvert
 • Det mangler rutiner for grundig behandling og vurdering av lisenssøknader
 • Mange selskaper som får lisenser har ikke økonomisk styrke nok til å starte gruvedrift
 • Miljøvernkrav blir ofte ikke fulgt
 • Bare 12 prosent av selskapene leverte rapporter til Zambias Geologiske Institutt, noe alle er lovpålagt å gjøre.
 • Det var svært dårlig innrapportering av uttak av malm
 • Flere selskaper eksporterer og selger mineraler uten lisens

 

Opprydding

– Allerede før rapporten ble publisert hadde presidenten og gruveministeren begynt å rydde opp, forteller avdelingsdirektør for internasjonal seksjon,  Øivind Berg Larsen. 

Han understreker at for Riksrevisjonen er det avgjørende å ikke bare støtte opp om søster-revisjonen i utviklingsland, men også bidra til en generell kompetansehevning i parlamentet, i det sivile samfunnet og i mediene.

– I Zambia er parlamentet en aktør som er svært engasjert i behandlingen av revisjonsrapporten. De har sett hvordan slike revisjoner kan være til nytte for å kontrollere en viktig inntektsgivende sektor, sier Ambro.

Støtte til riksrevisjoner i utviklingsland

 • Riksrevisjonen gir faglig støtte til AFROSAI og riksrevisjonene i Myanmar, Uganda, Zambia og Sierra Leone.
 • 15 millioner rapporteres til OECD/DAC som bistand. Pengene kommer fra Riksrevisjonens eget budsjett.
 • De bruker egne medarbeidere på oppdrag av både kort og lang varighet.
 • Riksrevisjonen har hatt et samarbeid med riksrevisjonen i Zambia siden 1997. Samarbeidet omfatter forvaltningsrevisjon, IKT-revisjon og revisjon av utvinningsindustri.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 10.09.2020 09.09.34 Sist oppdatert: 10.09.2020 09.09.34