Målet med NTNUs nye retningslinjer er blant annet at medisiner kan selges til en oppnåelig pris i lav- og mellominntektsland, slik at forskningen også kommer til nytte for verdens fattigste. Foto: NTB

NTNU med nye retningslinjer for etisk lisensiering

Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet NTNU innfører etiske retningslinjer slik at lav- og mellominntektsland lettere skal få tilgang på medisinsk teknologi.

– Koronapandemien har vist oss viktigheten av global tilgang til vaksiner og medisiner, sier Hedda Savosnick. Hun ønsker seg nasjonale retningslinjer som sørger for at forskningen kommer flest mulig til gode.

Hedda Savosnick har representert studentene på NTNU i arbeidsgruppa som har utarbeidet NTNUs nye retningslinjer for etisk lisensiering. Hun har tidligere vært aktiv i Changemaker og den internasjonale studentorganisasjonen UAEM. Retningslinjene skal øke tilgangen globalt til teknologi, ideer og resultater som er utviklet med bidrag fra universitetet.

– Hovedutfordringen har vært det globale salget av medisiner. Vi mener det bør være et krav at resultater av forskning som er gjort med grunnlag i offentlige midler blir gjort tilgjengelig også i lav- og mellominntektsland. For eksempel at medisiner eller vaksiner kan selges til en lavere pris, sier Savosnick til Bistandsaktuelt.

Hun peker på at universitetene i Norge er offentlig finansiert. Forskning som er gjort ved et universitet kan så selges til et legemiddelfirma. Hvis firmaet velger å produsere en medisin basert på dette, kan de velge å selge det dyrt videre.

 

Billigere medisiner

Målet med NTNUs nye retningslinjer er blant annet at medisiner kan selges til en oppnåelig pris i lav- og mellominntektsland, slik at forskningen også kommer til nytte for verdens fattigste. En mekanisme for å øke tilgjengeligheten av NTNUs forskning kan innebære tillatelse for andre aktører enn den opprinnelige lisenstakeren, til å produsere og selge såkalte “kopimedisiner” til en lavere pris i markeder som ikke har råd til originalpreparatet.

– Tilgang på medisiner er et problem som dessverre har eksistert lenge før korona. En tredjedel av verdens befolkning mangler tilgang til livsviktige medisiner, enten fordi de er for dyre eller fordi de ikke finnes, sier Hedda Savosnick.

– Hvis vi for eksempel hadde funnet et molekyl som kunne dannet grunnlag for en koronavaksine, hadde vi da lagt til rette for at fattige land kunne kjøpt den?

 

Flere har etiske retningslinjer

Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo har allerede innført etisk lisensiering av helseteknologi, og Savosnick er glad NTNU har fulgt etter. I 2016 lagde organisasjonen Changemaker en rapport om etisk lisensiering av medisiner. Der kom NTNU dårlig ut fordi de manglet retningslinjer. Men nå har NTNU gått enda lenger enn de andre universitetene og laget retningslinjer som er mer forpliktende og med en mer presis ordlyd.

– Det som er nytt med retningslinjene er at de legger til rette for å øke global tilgang for all teknologi utviklet ved NTNU, ikke bare helseteknologi slik de andre universitetene har gjort. Dette gjelder teknologi som er i tråd med FNs bærekraftsmål som for eksempel jordbruksteknologi. I tillegg sikrer NTNU åpenhet ved at ivaretakelsen av retningslinjene skal framgå i årsrapportene til universitetets teknologioverføringskontor, NTNU Technology Transfer. Da kan også eksterne følge med på hvordan disse retningslinjene blir fulgt. Da blir det ikke bare retningslinjer på papiret, sier Hedda Savosnick.

Studentorganisasjonen UAEM Norge oppfordrer politikere og universiteter til å enes om nasjonale retningslinjer for lisensiering av medisinsk teknologi som er utviklet med bidrag fra offentlig finansiering. De understreker at nasjonale retningslinjer gjør at forskning i større grad kan kommer flest mulig til gode.

 

Hedda Savosnick har vært studentrepresentant i arbeidsgruppa som har utarbeidet nye retningslinjer for etisk lisensiering ved NTNU.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 16.12.2020 13.38.37 Sist oppdatert: 16.12.2020 13.38.37