Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserte den nye bistandsresultater-portalen via zoom.

Ny portal: Åpner for dypdykk i bistandsresultater – og mer debatt

En ny nettportal skal bidra til mer åpenhet og debatt om bruk av norske bistandspenger. Når bistandsresultater.no er i full drift skal det være mulig å kunne følge et prosjekt fra oppstart til avslutning, og lese vurderingene til saksbehandlere underveis. Det har kostet 11,5 millioner kroner å utvikle portalen.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 01.12.2020 11.14.57

– Tillit er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde bistandsnivået og sikre bred oppslutning. Gjennom åpenhet skal alle som ønsker det kunne følge med på den viktige norske innsatsen. Med denne resultatportalen vil man kunne se oppnådde resultater og følge med på løpende prosjekter. Med dette håper jeg også vi kan fortsette å ha en god og faktabasert diskusjon om norsk innsats, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).  

Med Ulsteins lansering av Bistandsresultater-statistikk og resultater av norsk bistand på tirsdag er et av handlingspunktene i Granavolden-erklæringen fulgt opp.

Målet er at portalen skal:

  • Bidra til enda mer åpenhet om bruk av norske bistandspenger.
    • Innføre bedre systematisering av resultatinformasjon.
    • På sikt skal portalen bidra til enda bedre forvaltning i bistanden.

 

Fortsatt under oppbygging

Nettsidene er fortsatt under oppbygging. Lanseringen har vært utsatt flere ganger og de tekniske utfordringene har vært store.

Når portalen er ferdig utviklet i løpet av 2021 anslår Norad at det vil være behov for 1,5 årsverk til å koordinere og drifte portalen i Norad. Dette er snakk om kvalitetssikring av innholdet, sikre at det produseres jevnt med innhold, svare på henvendelser, bistå i bruk av materialet og den kommende sammenkoblingen med Tilskuddsportalen.

– Målbare resultater er viktig i bistand. Hva er målet for antall bruker av den nye portalen?

– Vi har ikke satt oss måltall, det gjør vi kanskje når vi legger ny strategi, men vi håper portalen brukes av politikere, bistandsorganisasjoner, studenter og forskere og at det fører til gode debatter, sier seniorrådgiver Ingunn Nakkim i resultatseksjonen i Norad.

Ulstein tror ikke hvermannsen vil stå opp om morgenen og klikke seg inn på bistandsresultater.

– Men vi plikter å vise hva pengene brukes til. Dette er første gang det blir mulig å følge framdriften og resultater fortløpende. Vi vil vise risikoen forbundet med noen prosjekter og være åpne der vi ikke får resultatene vi ønsker. Vi ønsker debatt, det er det som fører til bedre bistand, sier Ulstein.

Det er et omfattende arbeid som ligger bak nysatsingen der det etter hvert vil være sider om mer enn 2200 prosjekter og avtaler.

Resultatportalen deler informasjon om prosjekter fra oppstart til avslutning, med spesielt fokus på resultater.  Rapportering av resultater i pågående og avsluttede prosjekter skal systematiseres og publiseres. Dette innebærer innføring av en helt ny prosess i saksbehandlingen for norsk bistand.

Saksbehandlere i Norad, Utenriksdepartementet og norske ambassader skal dele sine vurderinger av måloppnåelsen for alle prosjekter som mottar norske bistandspenger.

Allerede eksisterende portaler og nettsteder som Tilskuddsportalen og statistikkportalen skal etter hvert fases ut.

 

Må bli mer effektiv

Norad har utviklet portalen for bistandsresultater i samarbeid med Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Sopra Steria står for den tekniske utviklingen.

– Utviklingen av portalen inngår i et større digitaliseringsarbeid i bistandsforvaltningen i Norad og UD.  Vi er nødt til å jobbe stadig mer effektivt om vi skal nå målet om å utrydde fattigdom, sier Ulstein.

Arbeidet med portalen fortsetter etter lansering. Det er planlagt bedre søkemuligheter, som også skal gi treff i avansert datauttrekk fra statistikken. Det skal også bli lettere å laste ned og dele data og innhold fra portalen. 

 

Ulike vurderinger

Foreløpig er det bare detaljert informasjon ren energi og utdanningsprosjekter som er tilgjengelig.

Den nye portalen krever at brukerne også leser prosjektframstillingene nøye, og kildene. Fondet Global Partnership for Education (GPE) Fund er blant de største mottakerne av norsk utdanningsbistand med en ramme på 4,5 milliarder kroner. I framdriftsrapporten for 2019 står det:

«GPE has met or exceeded expected results in many areas. GPE has contributed to an increase in the proportion of children completing primary school.” 

Lenger ned på siden er framstillingen mer nøktern:

«10 out of 32 milestones with targets set for 2019 were not met.

This is the first year that the target for children completing primary education was not met, and completion rate has gone down from 77 to 75percent since the last report.”

Etterhvert som prosjekter evalueres av eksterne aktører, vil også de rapportene være tilgjengelig.

 

– Resultatportalen er ikke en måling av all norsk utviklingspolitikk, men den vil gi viktige indikatorer på hvordan det går med de enkeltprosjektene Norge finansierer. Summen av disse utgjør en viktig del av den norske innsatsen. I tillegg vil portalen gi større mulighet til læring og erfaringsutveksling på tvers, sier Ulstein.  

 

 

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 01.12.2020 11.14.57 Sist oppdatert: 01.12.2020 11.14.57