Det Etiopia mister i tapte skatteinntekter gjennom selskaper som unndrar skatt tilsvarer årlige lønninger til over 400 000 sykepleiere, viser en ny rapport. De ti partnerlandene i norsk utviklingspolitikk mister til sammen over 18 milliarder dollar i skatt årlig. Foto:NTB

Ny rapport: Norges partnerland går glipp av 18 milliarder dollar i skatt

Verdens rike land er ansvarlige for 98 prosent av verdens skattetap gjennom selskapers misbruk og unndragelser. De offentlige budsjettene i fattige land rammes hardt, ifølge ny rapport.  

Av Elida Høeg Sist oppdatert: 20.11.2020 13.36.18

Hvert år mister skattemyndigheter verden over 427 milliarder dollar. Pengene blir borte i selskapers skattemisbruk og privatpersoners skatteunndragelse. Det er de rike landene som taper mest, men konsekvensene av tapte skatteinntekter er langt større for de offentlige budsjettene i fattige land.

Det viser en ny rapport fra Tax Justice Network, som ble publisert i dag.

Om en ser på helsebudsjettene, taper rike land beløp som tilsvarer 8 prosent i gjennomsnitt, mens utviklingsland taper 52 prosent.

– Rapporten viser at covid 19-pandemien har satt utviklingslandene i en særlig kritisk situasjon. Norges arbeid med å bistå utviklingsland i å styrke egne skattesystemer må trappes opp, skriver daglig leder i Tax Justice Network Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, i en e-post til Bistandsaktuelt.

 

Partnerland mister store summer

De ti partnerlandene som Norge prioriterer for langsiktig bistandssamarbeid  mister til sammen over 18 milliarder dollar i skatt årlig, der over 17 milliarder skyldes selskapers skattemisbruk, ifølge rapporten.

Mosambik ligger på toppen av statistikken og taper et beløp som tilsvarer over 200 prosent av landets helsebudsjett.

Colombia kommer deretter og taper et beløp tilsvarende over 70 prosent av helsebudsjettet. 

Etiopia mister 56 prosent, som tilsvarer årlige lønninger til over 400 000 sykepleiere (se tabell fra rapporten nedenfor). Det kommer samtidig som landene må takle nye økonomiske og sosiale utfordringer knyttet til koronakrisen. De globale skattetapene utgjør årslønnen til 34 millioner sykepleiere, ifølge rapporten.

– De globale utfordringene kan kun få en langsiktig løsning gjennom å kraftig styrke FNs skattearbeid, der utviklingsland kan delta i utviklingen av skatteløsningene som nå trengs, skriver Klæboe Jacobsen.

 

Liten effekt av politikk mot skattemisbruk

Det internasjonale arbeidet mot skatteunndragelser går trått, mye på grunn av at OECD-landene ikke har funnet skatteløsninger for multinasjonale selskaper, hevder rapporten.

Selv om landene i verdens rike land sammen er ansvarlige for 98 prosent av skattetapene, er det forskjeller innad. De fem landene som påfører andre land størst skattetap er Caymanøyene med 16,5 prosent, Storbritannia med 10 prosent, Nederland med 8,5 prosent, Luxemburg med 6,5 prosent og USA med 5,5 prosent. I 2017 vedtok ministrene i EU å lage en svarteliste over skatteparadiser, men fikk kritikk for å ikke inkludere egne medlemsstater som Sveits, Storbritannia og Luxemburg.

– Rapporten viser at EUs forsøk på å stanse skatteparadisene gjennom å opprette svartelister langt på vei må kalles en fiasko. Svartelistingen fremstår mer som et forsøk på å utpeke syndebukker utenfor EUs grenser, skriver Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge.

 

Tabell over skattetapene til partnerland i norsk utviklingspolitikk:

 

Country

Total annual tax loss

Annual tax loss due to corporate tax abuse

Annual tax loss due to offshore tax evasion

Total tax loss as percent of public health expenditure

Total tax loss in number of nurses’ annual salaries

Colombia

$11,774,915,838

$11,639,160,039

$135,755,798

71.79%

2,465,001 nurses

Ethiopia

$379,569,403

$362,658,520

$16,910,883

56.42%

436,648 nurses

Ghana

$157,890,653

$85,031,057

$72,859,596

15.72%

54,591 nurses

Indonesia

$4,864,783,876

$4,785,952,836

$78,831,039

42.92%

1,098,974 nurses

Malawi

$56,666,998

$51,252,255

$5,414,743

36.31%

67,298 nurses

Mosambik

$477,698,230

$452,639,265

$25,058,966

222.69%

464,523 nurses

Myanmar

$3,951,997

$2,852,481

$1,099,516

0.83%

3,057 nurses

Nepal

$9,259,715

N/A

$9,259,715

3.48%

4,529 nurses

Tanzania

$299,485,211

$279,081,381

$20,403,830

40.76%

135,577 nurses

Uganda

$115,358,153

$96,594,157

$18,763,996

31.43%

83,658 nurses

Total

$18 139 580 074,00

$17 755 221 991,00

$384 358 082,00

52,16%

4,813,856 nurses

 

Kilde: Rapporten The State of Tax Justice 2020. Utgivelsen som baserer seg på tall fra OECDs land-for-land-rapporter for selskaper. For privatpersoner benytter studien seg av metodikk utviklet blant annet ved det norske Skatteforsk-senteret på NMBU. Rapporten er utgitt av Tax Justice Network, Global Alliance for Tax Justice og Public Services International - en global fagforeningssammenslutning.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 20.11.2020 13.36.18 Sist oppdatert: 20.11.2020 13.36.18