Copyright (c) 2020 Shutterstock. No use without permission.  11, A, PASSES, DAILY, SUGARCANES, POST, NAIROBI, BARBER, 2020, KIBERA, SHOP, AUG, SLUMS, BY, CARRYING, 90051997, MAN, SIGN, KENYA, LIFE

Tross en verdensomspennede pandemi, går hverdagslivet sin gang i Kiberaslummen i Kenyas hovedstad Nairobi. Ifølge en fersk kenyansk studie kan 1 av 20 kenyanere ha antistoffer i blodet som virker mot covid-19. Foto: Donwilson Odhiambo / Sopa Images / shutterstock / NTB scanpix

Ny kenyansk studie: Afrikanere kan være mer motstandsdyktige mot covid-19

Hvorfor er det relativt få afrikanere som blir syke og dør av covid-19? En ny studie fra Kenya antyder at mange kenyanere har antistoffer mot korona-viruset.

Forskerne fant at 1 av 20 kenyanere i alderen 15 til 64 har antistoffer i blodet mot korona-viruset. Det tilsvarer nivået for Spania i midten av mai, da dette landet var på et toppunkt i sin koronakrise og allerede hadde 27.000 covid-19-dødsfall. Det offisielle dødstallet for Kenya var til sammenligning 100 på det tidspunktet studien ble avsluttet. Kenyanske sykehus rapporterer heller ikke om et høyt antall pasienter med covid-19-symptomer, skriver bladet Science.

Studien, som foreløpig ikke er fagfellevurdert, er gjort av forskere ved Kenya Medical Research Institute ved Wellcome Trust Research-programmet under ledelse av immunologispesialist Sophie Uyoga. Britiske forskningsinstitusjoner har også bidratt.

Studien er foreløpig publisert som en såkalt preprint og ble gjort i perioden 30. april - 16. juni. Den baserer seg på testing av mer enn 3000 blodgivere.

Midtveis i undersøkelsesperioden var bare 2.093 covid-19-tilfeller og 71 døde rapportert inn gjennom det ordinære nasjonale masseundersøkelsesprogrammet i Kenya, opplyser forskningsleder Uyoga til Bistandsaktuelt. De kenyanske tallene står i kontrast til antall og prosentandeler covid-19-tilfeller og døde rapportert i deler av Europa og USA.

 

Afrika: Én korona-positiv per 1000 testede

Funnet stemmer samtidig gått overens med andre studier og nasjonale rapporteringer som viser at de fleste afrikanske land har greid å håndtere pandemien uten veldig mange akutt syke eller døde. I gjennomsnitt er det i Afrika færre enn ett bekreftet smittetilfelle per 1000 og "bare" 23.000 dødsfall så langt.

Tross funnene i den nye studien, presiserer Uyoga samtidig at det er for tidlig å gi veldig klare konklusjoner om hvorfor Kenya eller Afrika ellers har klart seg bedre enn andre deler av verden i møtet med pandemien.

Kenya tester omtrent 1 av 10.000 mennesker daglig for pågående covid-19-infeksjon. Det er likevel bare en tiendedel av det Spania og Canada gjør. Nigeria, kontinentets mest folkerike nasjon, tester 1 av 50.000 per dag.

 

Kan tyde på immunitet

Funnene fra studien kan tyde på at 1 av 20 individer er immune mot covid-19, mener professor Josphert N. Kimatu. Han er spesialist i molykulær epigenetikk ved South Eastern Kenya University.

Professor Kimatu viser også til en undersøkelse med omtrent 10.000 mennesker i byene Nampula og Pemba i  Mosambik, der man fant antistoffer hos mellom 3 til 10 prosent av deltakerne. 

Forskere har også anslått at antall døde i byen Blantyre i Malawi er svært lavt og bare en åttendedel av hva som var forventet ut fra undersøkelser og dødsrate for covid-19 andre steder i verden.

Yap Boum er mikrobiolog og epidemiolog ved Epicentre Africa - et forsknings- og øvingssenter drevet av Leger uten grenser. Han har funnet høy forekomst av antistoffer mot korona-viruset i mennesker fra Kamerun.

Boum sier at den vanlige eksponeringen for malaria og andre infeksjonssykdommer stadig tvinger afrikaneres immun-system til å bekjempe nye sykdommer, inkludert korona-viruset.

 

Afrika: Ung befolkning 

Marina Pollán fra Carlos III Health Institute i Madrid har ledet Spanias antistoff-studie. Forskningslederen sier til nettstedet Science at Afrikas unge befolkning kan ha en rolle i at afrikanere har en sterk motstandsdyktighet. Mens den i Kenya og Malawi er på henholdsvis 20 og 18 år, er den i Spania 45 år. Det er allerede velkjent at unge mennesker har mye mindre sjanse for å bli alvorlig syke eller dø av viruset.

Epigenetikkprofessor Josphert Kimatu sier til Bistandsaktuelt at afrikanere har hatt mye mer eksponering for andre typer korona-virus enn folk på andre kontinenter. I naturen er det mer enn 40.000 korona-virus. Virus som ikke forårsaker mer enn forkjølelse i mennesker kan ha sørget for ekstra forsvar mot SARS-CoV-2, forklarer han.

Kimatu mener at fordi studiene har vist at et titalls millioner afrikanere allerede er smittet, bør kontinentet gå for flokk-immunitet – selv om det ennå ikke er utviklet en vaksine. Så kan man heller beskytte sårbare grupper, som gamle og syke.

Professoren mener de sterke kontroll-tiltakene i mange afrikanske land kan ødelegge økonomien og på lang sikt kan det skade folkehelsen. En gradvis gjenåpning av økonomien og utdanningsinstitusjoner i Afrika er nå viktig, mener han.

 

Oslos smittevernoverlege: 

- Absolutt interessante funn

De kenyanske forskernes funn er "absolutt interessante", mener Oslos tidligere smittevernoverlege Tore W. Steen som har studert artikkelen der forskerne omtaler sine funn. Han tar samtidig forbehold om at artikkelen ikke har gjennomgått fullstendig kvalitetssikring og foreløpig ikke er publisert i et anerkjent tidsskrift. 

– Det viktigste funnet, er at de anslår at litt over 5 prosent av kenyanerne hadde antistoff mot Covid-19 (seroprevalens) i mai/juni i år. Forfatterne skriver at med utgangspunkt i tall fra Europa og Amerika burde Kenya med en slik seroprevalens hatt 1-2 millioner smittetilfeller, mens bare litt over 2000 tilfeller og 71 dødsfall var kjent i mai/juni, sier Steen.

Den norske legen, som selv har mange års fartstid fra arbeid i Botswana, har merket seg tre hovedpunkter i artikkelen:

  • Forskerne har ikke noen sikker forklaring på denne diskrepansen (ulikhetene mellom Kenya og Europa/Amerika, red.anm.), men foreslår blant annet at en forholdsvis ung befolkning vil gi mange smittede uten særlig symptomer og få dødsfall.
  • De mener også at antistoffmålinger neppe gir hele svaret med hensyn til immunitet mot covid-19. De skriver at det er andre motstandsfaktorer, som cellulær immunitet og såkalt kryssimmunitet, som vi ikke vet nok om.
  • De bruker derimot ikke resultatene sine til å foreslå at afrikanere har nådd flokkimmunitet («herd immunity») mot covid-19.

– For egen del vil jeg legge til at når de fleste afrikanske land har relativt få kjente tilfeller, så kan det jo være at få personer smittes, men det kan også være at testkapasiteten er lav slik at få av de smittede blir testet.  Hvis man ser på Worldometers tall over testede per en million befolkning, er det bare Botswana, Cape Verde, Djibouti, Marokko og Sør-Afrika som har hatt testing på «europeisk nivå», sier Steen.

Han påpeker samtidig at Sør-Afrika, men ikke de andre fire landene har dødstall på «europeisk nivå».

– Det er bare å erkjenne at det ennå er mye som vi ikke forstår rundt dette, sier Steen.

De kenyanske funnene er interessante, fastslår tidligere smittevernoverlege i Oslo Tore W. Steen, som også har lang erfaring fra afrikanske land. Foto: NTB-scanpix

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.09.2020 14.47.03 Sist oppdatert: 09.09.2020 14.47.03