Programkomiteens leder Jonas Gahr Støre presenterte fredag programkomiteens førsteutkast til Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for perioden 2021-2025. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Også Ap vil satse mer bistand på ren energi

Arbeiderpartiet og Høyre er enige om hva som bør være den viktigste dreiningen i norsk bistand framover: Økt satsing på ren energi.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 25.09.2020 11.08.30

«Arbeiderpartiet vil gjøre ren energi til den viktigste enkeltsatsingen i norsk utviklingspolitikk,» skriver partiet i forslaget til nytt partiprogram som ble lagt fram fredag. Tidligere har Høyre understreket det samme i sitt forslag til partiprogram.

Men i motsetning til Høyre ønsker Arbeiderpartiet fortsatt å bruke én prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand. I partiprogramforslaget kalles det «internasjonal innsats for å oppnå FNs mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft».

 

Fem hovedområder

Partiprogramkomiteen, som ble ledet av Jonas Gahr Støre, skriver at målet med utviklingspolitikk er samfunnsendring. Den påpeker at tradisjonell «gavebistand» blir stadig mindre viktig og at utviklingspolitikk risikerer å bli en oppsamling av gode formål på svært mange områder, uten reelle prioriteringer.

For Arbeiderpartiet blir disse fem områdene viktigst for norsk utviklingspolitikk det kommende tiåret, hvis programkomiteens forslag blir vedtatt:

Kutte utslipp og bevare natur: Klima- og naturkrisen skal få førsteprioritet i utviklingspolitikken. Partiet sier de vil forene klima- og utviklingspolitikken og prioritere fornybar energi sammen med en revitalisering av regnskogsatsingen og midler til klimatilpasning. De åpner for samarbeid med flere skogland.

Bekjempe ulikhet: Hovedveien ut av fattigdom går gjennom bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping i et anstendig arbeidsliv og rettferdig fordeling. Et velfungerende skattesystem og en god offentlig sektor kan levere helse, utdanning og velferd. Vi må unngå bistandsavhengighet.

Gi flere kvinner støtte til å bestemme over egen kropp: Ap påpeker at kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp utfordres i stadig flere land. USA under Trump-regjeringen har kuttet drastisk i støtten til prevensjon og familieplanlegging. Når amerikanerne trapper ned, mener programkomiteen at Norge må øke innsatsen og etablere nye allianser.

Stille opp med humanitær nødhjelp: Norge skal stille opp for å lindre nød etter sykdomsutbrudd og natur- og menneskeskapte katastrofer. Ap foreslår å  bygge opp en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet på minst 5 milliarder kroner for å bedre forholdene for mennesker på flukt.

Bekjempe smittsomme sykdommer: Partiet mener man trenger kraftigere internasjonalt samarbeid for å håndtere smittsomme sykdommer.

 

Krever kull-avvikling

Ren energi-satsingen til Ap skal gjøres på denne måten:

  • Norske energiaktører skal samles i en koordinert og ambisiøs satsing.
  • Det skal skapes allianser og stilles krav som utløser investeringer fra andre land og private aktører.  
  • Støtten fra Norge skal være betinget av at mottakerland stanser utbygging og bruk av kull.
  • Omgjøre Norad-programmet «Olje for utvikling» til «Energi for utvikling».

Norsk Folkehjelp skriver i en kommentar at det er bra at Ap vil gjøre klima til hovedprioritet, men organisasjonen vil at partiet kommer med flere konkrete forslag til hvordan satsningen på ren energi skal komme de fattige til gode. Organisasjonen mener også en solidaritetspott øremerket flyktninger er spennende, men Norsk Folkehjelp er bekymret for at satsningen i økende grad vil ta vekk ressurser fra det langsiktige utviklingsarbeidet mot ulikhet.

I likhet med Høyre foreslår Aps programkomité at det stilles «klare og etterprøvbare krav til mottakerne av norsk bistand, også om regelmessig evaluering og dokumentasjon av oppnådde resultater». Komiteen ser også for seg økt bruk av kontantbidrag innen humanitær nødhjelp, slik dagens regjering allerede har åpnet for.

 

Norge i Sikkerhetsrådet

Støre og de andre i komiteen mener Norge må bruke medlemskapet i FNs sikkerhetsråd i 2021–22 til «å forsterke folkeretten, løfte klima- og naturspørsmål og beskytte sivile og barns  rettigheter i krig og konflikt». I likhet med tidligere mener både Ap og den borgerlige regjeringen at Norge fortsatt skal være en pådriver for reform av FN og gjøre FN-systemet sterkere, mer effektivt og mer representativt.

Dessuten understrekes behovet for å:

  • Øke Norges kapasitet til å straffeforfølge alvorlige forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og krigsforbrytelser.
  • Styrke demokratiets stilling i verden gjennom å støtte opp under frie medier og uavhengige domstoler.
  • Arbeide internasjonalt for å bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på seksuell legning.
  • Bruke utviklingspolitikken til å bygge bærekraftige demokratier ved å støtte demokratiske krefter som fagbevegelse og øvrig sivilsamfunn.

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 25.09.2020 11.08.30 Sist oppdatert: 25.09.2020 11.08.30