Eletrobras er et braziliansk kraftselskap som Oljefondet nå ekskluderer fra sin portefølje. De er involvert i en rekke vannkraftutbygginger. Det mest omstridt er Belo Monte i Amazonas som rammer mange urfolksgrupper og har ført til at 20 000 mennesker har måttet flytte. Foto: NTB scanpix

Tanzania og Brasil: Oljefondet trekker seg fra miljø- og klimaverstinger

45 år etter at Norge sa nei til å bruke bistand på vannkraft utbygging i Stiegler’s Gorge i Tanzania og advarte mot prosjektet, har Oljefondet bestemt seg for å kutte investeringene i et egyptisk firma som har kontrakt på utbyggingen. Store miljøødeleggelser skjedde i Brasil før Oljefondet snudde.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 15.05.2020 12.54.22

Oljefondet bestemte seg denne uken for å trekker seg ut av flere store selskaper som driver med miljømessig tvilsomme vannkraftutbygginger, samt flere selskaper med store investeringer i kull. Flere av selskapene er storinvestorer i framvoksende økonomier i Afrika og Latin-Amerika.

– I mandatet til Oljefondet står det at god avkastning avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Dette har ikke fått stor nok betydning hittil. Vår felles sparekasse, som skal gi sikkerhet i generasjoner, må i sin helhet bidra til bærekraftig utvikling. Forvaltningen av Oljefondet må skje i tråd med de internasjonale forpliktelsene Norge har signert, deriblant Parisavtalen og FNs globale bærekraftsmål, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

 

Dette er noen av selskapene Oljefondet trekker seg ut av:

Elsewedy Electric er et egyptisk kraftselskap som sammen med et annet egyptisk firma har fått kontrakt til å bygge et vannkraftanlegg i Rufiji elvene ved Stiegler’s Gorge i Tanzania. Prosjektet ble avvist av Norge allerede på 70-tallet, med ble gjenopplivet av dagens president i Tanzania. Prosjektet er blitt sterkt kritisert av miljøorganisasjoner fordi den ligger midt i Selous Game Reserve. Oljefondets Etikkråd skriver at “vannkraftanlegget vil forårsake omfattende og irreversibel skader til en verdens miljøarvsteder”.

 

Vale – et av de største gruveselskapene i Brasil og i verden. De ekskluderes fordi de bidrar til og er ansvarlig for “alvorlig miljøskader”.  I November 2015 sviktet et damanlegg ved en gruve i Brasil tilhørende Samarco som da var deleide av Vale og BHP Billiton. 19 personer døde og det var store miljøskader. Svakheten i damanlegget var trolig kjent av selskapet, skriver Etikkrådet. I januar 2019 kollapset et annet av Vales slamdemonier og førte til 237 dødsfall. Norsk Hydro overtok Alunorte, verdens største alumina-raffineri, fra Vale. Det var der det skjedde store ulovlige utslipp og mijøskader i februar 2018.

 

Eletrobras er et braziliansk kraftselskap involvert I en rekke vannkraftutbygginger. Det mest omstridt er Belo Monte i Amazonas som rammer mange urfolksgrupper og har ført til at 20 000 mennesker har måttet flytte. I sin vurdering legger også Etikkrådet vekt på at Eletrobras har vært kritisert for en rekke menneskerettighetsbrudd.

 

Selskapene Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC er blitt ekskludert fordi de er tungt inne I kullindustrien. Sasol, Glencore og Anglo American er alle store på energi og gruvedrift i det sørlige Afrika. Norge har tidligere samarbeidet med Sasol om karbonfangst, og energiprosjekter tilknyttet gass i Mosambik. Sasol har utviklet en teknologi for å produsere olje fra kull og er det selskapet som forurenser mest i Afrika. Glencore er omstridt i bade Zambia og DR Kongo både på grunn av skatteavtaler og utbetalinger til mektige personer.

 

Ønsker større vridning

– Vi er glade for at Oljefondet endelig trekker seg ut av selskaper som er klimaverstinger. Dette må være begynnelsen på en større vridning over til fornybare og bærekraftige investeringer, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelp ønsker at Oljefondet investerer mer i fremvoksende økonomier i Asia, Afrika og Sør-Amerika i årene som kommer.

– Norges Bank må nå vurdere hvordan de kan unngå å investere i selskapene med verst adferd i årene som kommer, og om de bør trekke seg ut av flere. Norges Bank bør i større grad bruke forhåndsscreening og risikobasert utelukkelse, sier Høybråten, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

 

- Dårlig dømmekraft

Oljefondet har utvist forferdelig dårlig dømmekraft i Amazonas. På kort tid har tre av de aller største investeringene i Brasil blitt ekskludert på grunn av korrupsjon, miljøskade og menneskerettighetsbrudd. Fondet må bli MYE bedre på å forvalte Brasilporteføljen framover, skriver Torkjell Leira i et blogginnlegg.

Han er forfatter av bøkene «Brasil – Kjempen våkner»  og «Kampen om regnskogen». Han har tidligere tatt til orde for at Oljefondet bør trekke seg ut av Eletrobras.

I innlegget viser han til at Oljefondets eksklusjon av de brasilianske gigantene Vale og Eletrobras kommen mindre enn to år etter at kjøttgiganten JBS ble ekskludert for korrupsjon.

Leira spør hvordan er det mulig at tre av de aller største investeringene i Brasil, på til sammen nesten åtte milliarder kroner, er så uansvarlige at selskapene på kort tid har blitt kastet ut?

«De ansvarlig for investeringene i Brasil har utvist sensasjonell dårlig dømmekraft, og de må ha brutt fondets egen retningslinjer for miljø og mennskerettigheter,» skriver Leira.

«Nå må fondet gå nøye gjennom porteføljen i landet, og luke ut de verste lovbryterne, spesielt i Amazonas. Mitt tips er å starte med høyrisiko-sektorene: Gruvedrift, tømmerdrift, kjøttproduksjon, soyaindustrien,» skriver han videre.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 15.05.2020 12.54.22 Sist oppdatert: 15.05.2020 12.54.22