APA Images/REX / Shutterstock editorial / NTB  THAT, RECOGNISING, DECISION, PALESTINIAN, ARMY, WEST, 07, ISRAEL, PALESTINE, UNREST, CLASHES, PROTESTERS, FORCES, DURING, JERUSALEM, MIDDLE, PROTESTING, CLASH, US, RECOGNIZED, TROOPS, GAZA, SOLDIER, BANK, DETAIN, RECOGNISE, SOLDIERS, 66994278, AS, FOLLOWED, RIOTING, PROTESTS, CRISIS, TRUMP, Demonstration, RECOGNIZING, A, TERRITORIES, RECOGNISED, S, PROTESTER, U, BY, FORMALLY, EAST, Military, ISRAELI, DEC, HEBRON, WITH, AMERICAN, DONALD, DETAINING, AGAINST, 2017, Not-Personality, PRESIDENT, War & Conflict, SECURITY, RIOT, ANTI, CAPITAL, PROTEST

Israelske styrker arresterer en palestinsk demonstrant under sammenstøt i Hebron etter at USAs president Donald Trump valgte å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Apa images / Rex / Shutterstock / NTB

Redd Barna: Palestinske barn mishandles i israelsk fangenskap

Over 500 palestinske barn blir årlig pågrepet av israelske soldater og fengslet. Bak murene blir mange av dem mishandlet, ifølge en ny rapport fra Redd Barna.

– Disse barna utsettes for grove rettighetsbrudd, fastslår Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

I den ferske  rapporten «Defenceless» dokumenterer hjelpeorganisasjonen hvordan de palestinske barna utsettes for vold og omfattende rettighetsbrudd, både under pågripelsen, i avhør, når de blir stilt for militærdomstoler og i israelsk fangenskap.

– I enkelte tilfeller har hunder blitt sluppet løs på barn, sier Lange.

 

Tiåringer

Rapporten fra Redd Barna bygger på spørreundersøkelser og intervjuer med 470 palestinske barn fra ulike deler av Vestbredden, som alle ble pågrepet og satt i israelsk varetekt da de var mellom 10 og 17 år gamle.

Rundt halvparten av barna forteller at de ble hentet av soldater om natten, uten at foreldrene verken får følge dem eller vite hvor de blir ført hen.

Barna forteller også at de ofte får hendene stripset bak på ryggen og bind for øynene før de blir ført bort.

FNs barnefond Unicef har tidligere dokumentert hvordan noen av barna utsettes for slag og spark og tvinges til å kle seg nakne.

– Hele 81 prosent forteller at de har blitt utsatt for fysisk vold, og nær halvparten av barna ble nektet advokathjelp eller familiebesøk i fengsel, forteller Lange.

Mange forteller også at de under avhør ble utsatt for trusler om at familien deres vil bli skadd dersom de ikke kom tilståelser, går det fram av rapporten.

 

Steinkasting

Israel er ifølge Redd Barna det eneste landet i verden som stiller barn for militærdomstoler, og Defence for Children International Palestine anslår at om lag 10.000 palestinske barn har sittet i israelsk fangenskap i løpet av de siste 20 årene.

Den vanligste anklagen mot dem er steinkasting, som i henhold til israelsk lov kan straffes mot opptil 20 års fengsel.

Redd Barnas rapport avdekker at mange av barna sliter med psykiske plager som angst, depresjon og søvnvansker etter å ha blitt hentet av soldater og satt i israelsk fangenskap.

Flere av barna har også fysiske plager og forteller om utmattelse, smerter i kroppen og i noen tilfeller pustevansker. Rundt halvparten av barna forteller at de sliter med å vende tilbake til et normalt liv.

– Nå er det avgjørende at israelske myndigheter gjør slutt på denne formen for varetektsfengsling av barn, og sørger for at mishandlingen stoppes umiddelbart, sier Lange.

 

Norsk kritikk

FNs komité for beskyttelse av barn har tidligere rettet skarp kritikk mot Israel for fengslingen av palestinske barn.

– Palestinske barn som er pågrepet av militære og politi, blir jevnlig utsatt for nedverdigende behandling, ofte tortur, og avhøres på hebraisk, et språk de ikke forstår, het det i en rapport for noen år tilbake.

Norske myndigheter har som leder av giverlandsgruppa for Palestina et ansvar for å ta opp fengslingen av barn med israelske myndigheter, mener Lange.

Norge har flere ganger protestert mot praksisen, både direkte overfor Israel og i internasjonale fora som FNs menneskerettighetsråd, og tidligere utenriksminister  Børge Brende (H) slo fast at praksisen var helt uakseptabel og et klart brudd på internasjonale konvensjoner.

Siste nytt

Publisert: 02.11.2020 10.13.13 Sist oppdatert: 02.11.2020 10.13.13