WFP/Jorge Diaz                   Aeroplane, Afghanistan, Aircraft, Airplane, Airport, Corona Virus, Coronavirus, Covid-19, Horizontal, Jorge Diaz, Kabul, Pandemic, Prevention, Temperature, UNHAS, WFP, Corona, Coronavirus disease, COVID, COVID19, Emergency, Health Emergency, Preparedness, Thermoflash, Thermometer, Masks, Sanitizer, Soap, Gloves, Personal protective equipment, PPE, Infrared, Men, Hygiene, 2020, April

Et fly fra WFP klar til å frakte hjelpearbeidere og medisiner i Afghanistan. 

Pengemangel – snart blir nødhjelpsflyene stående på bakken

Manglende finansiering gjør at logistikkkapparatet til Verdens Matvareprogram (WFP) står i fare for å stoppe opp. Det kan få konsekvenser for det humanitære arbeidet over hele verden, advarer organisasjonen.

– I tillegg til å forsyne hundre millioner mennesker med mat, har vi i under koronapandemien drevet logistikk for hele det humanitære feltet verden over, gjennom våre seks nav i Kuala Lumpur, Dubai, Addis Abeba, Johannesburg, Accra og Panama. Vi vil fortsette så lenge pengene varer. Men dersom vi ikke kan sikre økt finansiering, vil alt dette vil stoppe opp den tredje uka i juli, sier Amer Daoudi, direktør for logistikk og matforsyninger i WFP.

Hva vil skje da?

– Det vil få konsevenser over hele verden. Vi frakter medisinsk utstyr fra Asia til Latin-Amerika. Vi hjelper helsearbeidere som trenger å reise. Mange har blitt sittende fast i månedsvis uten å komme seg noe sted. Nå risikerer dette å stoppe opp samtidig som smitten sprer seg rasere. Hvis vi ikke får fraktet inn disse forsyningene, vil covid-19 ha en hjemme-alene-fest, sier Daoudi.

 

Transporten stoppet opp

Med koronapandemien har store deler av verdens transportsystemer stoppet opp. I land etter land har grenser blitt stengt, fly blitt stående på bakken, og flyselskaper blitt truet av konkurs.

Det har også betydd at hjelpearbeidere, medisiner og andre viktige forsyninger ikke har kommet fram til de som trenger dem. For mange har redningen vært FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP), som har stilt sitt logistikkapparat til disposisjon for å bekjempe pandemien.

WFPs fly, skip og lastebiler har fraktet store mengder utstyr og personale for andre FN-organisasjoner og andre hjelpeorganisasjonerer. Over 2500 arbeidere fra over 80 hjelpeorganisasjoner har blitt hjulpet fram dit de skal. WFP har fraktet gods for 45 andre organisasjoner, blant annet Verdens Helseorganisasjon. 375 flyavganger har gått til ulike bestemmelsessteder i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten.

 

Slutt i juli

I de kommende ukene skal WFP frakte nok humanitært gods til å fylle 120 jumbojeter. Men så kan det være slutt. Med sin nåværende finansiering kan logistikkoperasjonen stoppe innen utgangen av juli, advarer organisasjonen.

Ifølge WFP trengs det 965 millioner dollar, i overkant av ni milliarder kroner, for å holde operasjonen i gang ut av året. Av dette beløpet har organisasjonen så langt sikret 178 millioner.

– Så langt har responsen fra donorene vært positiv gjennom krisa, men det har vært en massiv økning i behovene. Derfor ber vi om økt finansiering, sier Amer Daoudi.

 

– Fremdeles bare begynnelsen

Han advarer om at samtidig som pengene er i ferd med å bli brukt opp, er behovene økende og større enn noen gang.

– Vi ser at matusikkerheten øker. Samtidig har vi bare sett begynnelsen av effekten av covid-19. For å forstå det kan man ikke se på Europa, der smittetiltakene er i ferd med å slippes opp. Nå har episenteret flyttet seg til Latin-Amerika, og smitten er på frammarsj i Afrika. For to uker siden tok det ni dager for en million å bli smittet. Så tok det bare en uke for den neste millionen. Smitten akselererer. I tillegg er underrapporteringen av smitte i mange land langt høyere enn i Europa. Vi har fremdeles bare sett begynnelsen av dette, sier Daoudi.

Norge har støttet WFPs logistikkinnsats mot  covid-19 med 3,8 millioner dollar Global Humanitarian Response Plan (GHRP). Dessuten støtter Norge WFPs landprogrammer i 15 prioriterte land med 23 millioner dollar.

 

Amer Daoudi, direktør for logistikk og matforsyninger i Verdens matvareprogram. Foto: WFP

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.06.2020 14.09.31 Sist oppdatert: 19.06.2020 14.09.31