Solberg-regjeringen brukte 34 millioner kroner på kampanjen for å sikre Norges plass i FNs sikkerhetsråd. Foto: NTB

Prislapp på plass i Sikkerhetsrådet: 34 millioner kroner

34 millioner kroner er det Norges plass i FNs sikkerhetsråd kostet, ifølge Utenriksdepartementet. Som en del av kampanjen brukte UD blant annet 3,9 millioner kroner på å sende FN-ambassadører på studietur til Oslo og Tromsø.

I juni år ble det klart at Norge fikk den etterlengtede plassen i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Flere norske diplomater er allerede på plass i New York for å forberede seg til at Norge trer inn i rådet til neste år.

Ifølge en oversikt som Utenriksdepartementet har offentliggjort i dag kostet arbeidet med å sikre Norge plassen i Sikkerhetsrådet 34 millioner kroner.  

UD skriver følgende om kostnadene: «I forkant av valget gjennomførte Norge en valgkampanje i perioden 2016-2020 som i hovedsak besto av omfattende diplomatisk virksomhet overfor FNs medlemsland for å fremme Norge som samarbeidspartner i FN og norsk utenrikspolitikk. De direkte kostnadene forbundet med dette utgjorde til sammen 34 millioner kroner i perioden.»

Lønn og andre kostnader, som for eksempel tjenestereiser, til fast ansatte i departementet er ikke tatt med i denne oversikten. Det er imidlertid lagt ned et betydelig arbeid av UDs ansatte under kampanjen, slik at dette nok også utgjør flere millioner kroner.

 

Konkret viser UD oversikt at de 34 millioner kronene blant annet er brukt på dette:

4,9 millioner kroner på «Reiser med kampanjeformål»

5,4 millioner kroner på «Kampanjemateriell og profilering»

9,3 millioner kroner til «Tildeling til utenriksstasjoner til representasjon og reiser»

(Under dette ligger blant annet ekstratildeling til reiser og representasjon til utvalgte utenriksstasjoner som Abuja, Accra, Bamako, Bogota, Buenos Aires, Canberra, Dar-es-Salaam, Havanna, Luanda, Mexico, Paris, Praha, Pretoria, Riyadh samt FN-delegasjonen i New York)

2,9 millioner kroner på «Lønn midlertidig ansatte/spesialutsendinger»

3,9 millioner kroner til «Studieturer for FN-ambassadører til Oslo og Tromsø, med hovedfokus på hav og klima»

Norge brukte blant annet tidligere ambassadør Arild Øyen og tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til å reise rundt i verden for å fremme kandidaturet.

Det var spesielt viktig for Norge å hanke inn så mange stemmer fra Afrika som mulig. Derfor var det spesielt mange reiser til kontinentet og statsminister Solberg sørget for å delta på AU-toppmøter.

Det ble laget en vandreutstillingen om det norske bidraget til frigjøringskampene i Afrika. Prislappen var på rundt 2 millioner kroner. Den tok utgangspunkt i en UD-støttet utstilling om norsk anti-apartheid-støtte som har fast plass i Johannesburg på stedet der flere frigjøringsledere ble arrestert tidlig på 1960-tallet. Utstillingen ble utvidet til å gjelde flere land, og ble vist i tilknyting til møter i Den afrikanske unionen og flere andre steder i Afrika.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.09.2020 15.18.01 Sist oppdatert: 30.09.2020 15.18.01