Albert Gonzalez Farran - NRC  Food, NGO, NRC, South Sudan, assistance, crisis, emergency response, famine, food crisis, food distribution, humanitarian assistance, humanitarian organisation, humanitarian response, hunger

Verdens matvareprogram «har noen av verdens fremste logistikere», mener Jan Egeland. Både Flyktninghjelpen og en rekke andre norske organisasjoner samarbeider tett med FN-organisasjonen, som her deler ut mat i landsbyen Mabil i delstaten Unity, i Sør-Sudan i 2017. Foto: Albert Gonzales Ferran / NRC

Egeland: – WFP er ryggraden i det humanitære felleskapet

– En gledens dag, sier Jan Egeland til Bistandsaktuelt. Sammen med Røde Kors, Norges Vel, Kirkens Nødhjelp Utviklingsfondet og Caritas hyller Flyktninghjelpens generalsekretær tildelingen av Nobels fredspris til Verdens matvareprogram (WFP).

– Dette er en meget verdig pris og en gledens dag for alle som driver med humanitært arbeid, sier Jan Egeland til Bistandsaktuelt.

Flyktninghjelpens generalsekretær påpeker at verdens største humanitære organisasjon har inntatt «en lederrolle mot sult og død» i krig og kriseområder.

– Koronapandemien vil trolig sulte ihjel mange flere mennesker enn den vil drepe som følge av covid-19. Vi har nettopp avdekket at 75 prosent av alle fordrevne har redusert antallet måltider per dag. At WFP nå får denne prisen er ekstremt viktig.

 

Flyktninghjelpen – Vår felles ryggrad

Egeland omtaler Verdens matvarprogram som «selve ryggraden» i nesten alle de store hjelpeoperasjonene rundt om i verden akkurat nå.

– WFP står for felles flytransport, lastebilkonvoier og logistikk – og er en nær og viktig samarbeidspartner for Flyktninghjelpen, sier generalsekretæren

– Har WFP-sjef David Beasley vært viktig for å løfte WFPs arbeid høyere på den internasjonal agendaen?

– Han en utrolig god ambassadør for WFP, og like god til å snakke med Donald Trump som med de sultrammede der ute. Han har klart å sikre de enormt store amerikanske WFP-bidragene i en tid hvor internasjonal bistand er under angrep fra mange hold. I tillegg har han medvirket til tverrpolitisk støtte for WFPs prosjekter både i USA og Europa, samt i mange av de andre landene det humanitære samfunnet er helt avhengige av støtte fra.

Egeland påpeker at FN-organisasjonen har noen av verdens fremste logistikere og eksemplifiserer fra en flydropp-operasjon i Syria for et par år siden:

– WFP klarte å utføre flyleveranser fra 6000 meters høyde over Syria. Det var aldri før gjort. Så det er kombinasjonen av at WFP har tusener av førsteklasses logistikere og en gudbenådet humanitær diplomat som har gjort at WFP er så effektive – og at de idag velfortjent tildelse fredsprisen, sier Egeland.

 

Utviklingsfondet: – Løfter et forsømt tema

– Det er fantastiske nyheter at fredsprisen nå går til Verdens Matvareprogram. Men verden kommer ikke til å nå bærekraftsmålet om å utrydde sult uten å få slutt på væpnet konflikt, sier Jan Thomas Odegard, leder i Utviklingsfondet.

I en pressemelding fra organisasjonen sendes en varm gratulasjon til FN-organisasjonen. Odegard sier Nobels fredspris til Verdens matvareprogram er høyst fortjent, fordi matmangel driver konflikter og omvendt.
– Men den er også en påminnelse om at noe er alvorlig galt med verdens matsystemer som produserer nok mat, men likevel øker sulten. Det er gledelig at Nobelkomiteen nå for alvor setter fokus på dette – det er særlig aktuelt i koronaens tid, sier Odegard, leder for Utviklingsfondet.  

Han sier sult er noe av det mest inhumane et menneske kan utsettes for.

– Det vil gjøre enhver desperat. Tenkdeg at du er konstant sulten, ikke klarer å tenke klart og er kraftløs. Dine barn utvikler seg ikke normalt fordi du ikke kan gi dem nok mat. Bare tanken er grusomt. Likevel er det mer enn 820 millioner mennesker som har det slik – hver dag. De aller fleste av disse er paradoksalt nok fattige småbønder, fortsetter Odegard.  

 

Røde Kors: – Viktig fredsarbeid

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors mener tildelingen av Nobels fredspris til Verdens matvareprogram er viktig.

– Røde Kors gratulerer Verdens Matvareprogram (WFP) med Nobels fredspris 2020. Dette er en viktig pris, også fordi sult brukes som våpen i flere konflikter rundt i verden. Derfor er kampen mot sult også fredsarbeid, sier Apeland i en uttalelse.

Han beskriver prisen som en anerkjennelse til alle de menneskene som står i frontlinjen og deler ut mat i noen av de verste konfliktene i verden.

– Dessverre ser vi at sult blir brukt som våpen i konflikt. Konfliktene i Syria, Jemen og Sør-Sudan er eksempler på dette. Derfor er kampen mot sult også fredsarbeid.

 

Kirkens Nødhjelp: – Velfortjent

Også Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp (KN) sier valget om å gi fredsprisen til WFP er en sterk støtte til internasjonalt samarbeid.

Tidligere mangeårige KrF-politiker og nå generalsekretær i Kirkens Nødhjelp er glad for at årets fredspris går til Verdens matvareprogram (WFP).

– WFP står i frontlinjen i kampen mot sult på vegne av oss alle. Det er en velfortjent anerkjennelse og en sterk støtte til internasjonalt samarbeid på en tid da dette er under press, sier Høybråten i en uttalelse.

Han fremholder at KN har et stadig sterkere samarbeid med WFP om matsikkerhet og bærekraftig jordbruksutvikling i land der hvor de jobber.

– David Beasley er en sterk og karismatisk talsmann for verdens fattige i en tid da sultnøden dessverre er økende på grunn av pandemien, sier Høybråten.

 

Norges vel: – Et økende problem

– Dette var virkelig gode nyheter. Vi gratulerer Verdens Matvareprogram med fredsprisen for 2020, sier utenlandssjef Reinaart Pretorius i Norges Vel.

Han peker på at sult igjen har blitt et økende problem og at dagens utfordringer rundt matsikkerhet gjør FN-organisasjonen høyaktuell som prismottaker.

16. oktober er verdens matvaredag, og flere norske organisasjoner arrangerer den årlige Nullsultkonferansen. Matsikkerhet og effekten av Covid-19 i matforsyning til de som ble oftest hardest rammet blir et viktig tema i år.

– Vi håper prisen vil bidra til økt forståelse for den viktige jobben som gjøres rundt bekjempelse av sult, matsikkerhet og matproduksjon, sier Pretorius.

Norges Vel jobber med matsikkerhet og matproduksjon, både for å økte tilgangen på mat og for å skape viktige inntekter av matproduksjon.

– Det er viktig at vi har med oss hele bildet rundt det å sikre verden tilgang på mat. Dette handler både om å hjelpe de som sulter og om å sikre stabil og matproduksjon. Her spiller Verdens Matvareprogram en viktig rolle, sier han.

 

Caritas: – En godt timet pris

– Dette er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet med å bekjempe sult, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

I en pressemelding fremholder hun at Nobelkomiteens begrunnelse peker på det Caritas «har argumentert for over land tid – relasjonen mellom krig og sult».

– Sult er både et resultat av konflikt, en konfliktdriver og blir brukt som våpen i konflikt. og hvordan bekjempelse av sult skaper stabilitet og forhindrer krig. I en tid med klimaendringer der tilgang til naturressurser blir stadig vanskeligere er dette viktigere enn noensinne, sier Skretteberg.

Selv før koronapandemien erklærte WFP at sult er verdens største humanitære katastrofe siden andre verdenskrig. I dag, et halvt år inn i pandemien, er situasjonen drastisk forverret. Skretteberg peker på at WFP nå rapporterer om at en kvart milliard mennesker lider av ekstrem underernæring.

– Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet setter oss i en særstilling til å fremme global innsats mot sult. Regjeringen bør benytte muligheten til å følge opp den anerkjente sammenhengen mellom konflikt og sult, sier Skretteberg og påpeker at fredsprisen til WFP ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt.

Publisert: 09.10.2020 12.37.58 Sist oppdatert: 09.10.2020 12.37.58