Ghazal (8) fra Afghanistan er redd på vei til skolen. I tillegg til faren for bortføringer, landminer og selvmordsbomber, blir hun ofte trakassert som jente. I likhet med mange andre konflikter er krigen i Afghanistan langvarig og Ghazal og andre afghanske barn har aldri opplevd fred. 

Foto: Redd Barna / Stefanie Glinski

Ny rapport: Rekordmange overgrep mot barn i konfliktområder

Både gutter og jenter rammes hardt i krig, men på ulike måter viser en ny rapport. For barn av begge kjønn er krig blitt farligere.

Av NTB/Signe Prøis Sist oppdatert: 13.02.2020 11.21.55

Ifølge rapporten, som Redd Barna lanserer i dag,  ble over 12 000 barn drept som følge av krig og konflikt i 2018. Det er det høyeste tallet siden 2005, som var året Redd Barna begynte å registrere overgrep mot barn i konfliktområder.  

Rapporten viser også rekordhøye tilfeller av andre grove forbrytelser mot barn i krig og konflikt  -  som  lemlesting, seksuell vold og bortføring.

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna mener at rapporten, som bygger på FNs årlige analyse om overgrep mot barn i krig og en PRIO-gjennomgang av barn i konfliktområder, er dyster lesning.

 

Verst å vokse opp i Syria

– Denne meningsløse ødeleggelsen av barns liv vil bare fortsette, med mindre verdens ledere og krigende parter respekterer og forholder seg til de reglene som finnes, selv i krig, og som skal beskytte disse barna, sier hun i en kommentar.

Igjen topper Syria listen over de ti farligste landene å være barn i, ifølge rapporten.

Av barna som ble registrert drept eller skadd i konfliktområder i 2018, bodde 15 prosent i Syria. Totalt bodde 99 prosent av syriske barn i konfliktområder.

De andre landene på den lite attraktive listen med konflikt land med flest overgrep mot barn er Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen. Landene er de samme som i 2017.

 – Det er på tide at verdens ledere våger å være store for de minste iblant oss, sier Lange og sikter til at verdens ledere i helgen møtes til sikkerhetskonferanse i München.

– Overgrep mot barn skal ikke kunne skje ustraffet. I tillegg må den internasjonale innsatsen for å verne barn i krig og sikre dem nødvendig hjelp styrkes, sier hun videre.

 

Ulik risiko for gutter og jenter

Rapporten synliggjør også hvor mye kjønn har å si for hvordan barn rammes av krig og konflikt. Jenter har mye høyere risiko for å bli utsatt for seksuell og andre former for kjønnsbasert vold, inkludert barne- og tvangsekteskap, mens gutter har en høyere risiko for å bli utsatt for drap og lemlestelse, bortføring og rekruttering.

Overgrep mot gutter skjer oftest i den offentlige sfære, mens overgrep mot jenter skjer mer i den private sfære, og er enda vanskeligere å fange opp.

Gunvor Knag Fylkesnes, som leder Redd Barna Norges avdeling for politikk og samfunn, poengterer behovet for å kartlegge jenters utsatthet spesielt.

– Det har vært overraskende for oss å se hvor slående forskjellene er mellom gutter og jenter. Det positive er at når vi nå har denne informasjonen, kan vi tilpasse responsen og forebyggingstiltak, sier hun.

 

–  Enorm økning

Å leve i et konfliktområde blir stadig farligere for barn. Siden 2010 har antallet barn i områder med krig og konflikt økt med 34 prosent.

 I den samme perioden har antallet bekreftede tilfeller av alvorlige overgrep mot barn i krig økt med 170 prosent. I  2018 levde 415 millioner av verdens barn i ufred, hvorav 149 millioner barn lever i høyintensive konfliktområder hvor det forekommer mer enn 1000 kamprelaterte dødsfall hvert år.

– Det som har overrasket oss aller mest i arbeidet med denne rapporten, er den enorme økningen i overgrep mot barn. Det er nesten en tredobling på under ti år, når kapasiteten til å kartlegge og verifisere overgrepene har vært den samme, sier Knag Fylkesnes.

 

Vil ha verdenssamfunnet på banen

Barn bærer en uforholdsmessig stor byrde i konflikt. Redd Barnas rapport går i dybden på seks grove former for overgrep mot barn i krig. Drap og lemlestelse, rekruttering og bruk av barn blant de kjempende parter, bortføring, angrep på skoler og sykehus, tvunget fravær av tilgang til humanitære ytelser, og voldtekt og andre former for seksuell vold.

Virkningene av krig og konflikt er mangefasetterte og vidtfavnende for barn, og vil prege livet deres for alltid. Derfor er det, slik Redd Barna ser det, særlig tre store utfordringer verdenssamfunnet må løfte opp på den politiske agendaen, for å begrense antallet barn som blir skadelidende av de voksnes kriger og konflikter.

– For det første må verdenssamfunnet trappe opp innsatsen for å sørge for at regler i krig følges. Det må også arbeides for at krigsforbrytere stilles til ansvar på en rask og effektiv måte. Og så må det gjøres noe med det vanvittig store gapet mellom barns behov for beskyttelse og finansieringen. Av verdens humanitære bistand går kun en halv prosent til å beskytte barn, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

Hun forteller at det er stor sammenheng mellom bruken av eksplosive våpen i urbane strøk og dødsfall blant barn. Det er derfor et stort behov for å få på plass en internasjonal erklæring som begrenser denne bruken spesifikt. Nylig annonserte Trump-administrasjonen at USA trekker seg fra Ottawa-konvensjonen og igjen vil ta i bruk landminer, noe som vil sette allerede svært sårbare grupper i enda større fare, stikk i strid med det behovet for beskyttelse av mennesker i krig.

 

Lys i mørket

Til tross for mange dystre tall mener Gunvor Knag Fylkesnes  likevel at det finnes lyspunkter.

–  Vi har jo tross alt allerede en enighet om hvilke regler som skal gjelde i krig. Vi ser også at arbeidet FNs Spesialutsending for barn og væpnet konflikt gjør for å frigjøre barnesoldater, gir gode resultater. Siden begynnelsen av 2000-tallet er 120 000 barn demobilisert og reintegrert i samfunnet», forteller hun.

En annen positiv utvikling som Norge har vært en særlig aktiv pådriver for, er arbeidet med å få flest mulig land til å undertegne Safe Schools-erklæringen, som beskytter elever, lærere og skoler i krig. Per i dag har 101 land undertegnet denne erklæringen og Safe Schools-erklæringen er et godt eksempel på et konkret tiltak som faktisk virker.

– Vi ser at den militære bruken av skoler er halvert i land som har signert erklæringen, i motsetning til landene som ikke har signert», sier Gunvor Krag Fylkesnes.

Inge Lie/Save the Children  Ansatte, Portraits
Foto: Inge Lie

Det som har overrasket oss aller mest i arbeidet med denne rapporten, er den enorme økningen i overgrep mot barn.

Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barna

Barn i krig

415 millioner barn lever i konfliktområder

Det er en økning på 34 prosent siden 2010.

Antallet er høyest i Afrika: 170 millioner barn

Tettheten er størst i Midtøsten: 1 av 3 barn

Overgrep mot barn i krig har økt med 170 prosent siden 2010.

Syria er verdens farligste land å bo i for barn.

Kilde: Redd Barna

Publisert: 13.02.2020 11.21.55 Sist oppdatert: 13.02.2020 11.21.55