Portrett Bernt G. Apeland

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors mener Norge må forplikte seg til å gi helsepersonell og risikogrupper i andre land nødvendige doser av en kommende covid-19-vaksine, selv om ikke hele Norges befolkning er dekket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Røde Kors: Vil prioritere vaksiner til fattige land før full dekning i Norge

Norge går med i et internasjonalt samarbeid om innkjøp av covid-19-vaksine. Røde Kors er likevel urolig for at norske myndigheter skal sette egeninteresser foran rettferdig fordeling, og mener utsatte grupper i andre land bør gå foran hensynet til å vaksinere alle nordmenn så raskt som mulig.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 02.09.2020 16.04.09

Mandag ble det kjent at Norge vil delta i Covax, en internasjonal innkjøpsordning som tar sikte på å forhåndskjøpe en eller flere covid-19-vaksiner i store volum og fordele dem rettferdig mellom rike og fattige land. Flere organisasjoner som arbeider med internasjonal bistand roser regjeringen for å velge internasjonal solidaritet.

Frykten er at fattige land skal bli stående bakerst i køen når den første vaksinen er godkjent. En rekke land, blant dem USA og Storbritannia, har allerede inngått avtaler om forhåndskjøp til egen befolkning.

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors mener at ordningen som Norge nå blir med i er det eneste globale verktøyet som kan bidra til at alle land i verden får tilgang til morgendagens vaksine. Han roser vedtaket om å bli med i Covax-samarbeidet.

– Dette er veldig bra og det er veldig prisverdig at regjeringen er så tydelig på at dette er en global dugnad, mener Apeland.

Det er likevel mange uløste spørsmål om hvordan innkjøp gjennom Covax vil fungere, om Covax må konkurrere med EU om innkjøp, og hvilke land som skal delta. Det er også uklart hvor mye Norge skal kjøpe gjennom dette samarbeidet.

Det svensk-britiske legemiddelfirmaet AstraZeneca i samarbeid med Oxford University har allerede inngått avtaler med både EU og Covax.

 

Ber Norge forplikte seg til å gi bort vaksiner

Verdens helseorganisasjon (WHO) er i ferd med å utarbeide et rammeverk for rettferdig fordeling av covid-19-vaksinen, der helsearbeidere og utsatte grupper prioriteres. Covax’ innkjøpsavtaler tar utgangspunkt i at 20 prosent av befolkningen i hvert land skal få vaksinen.

Røde Kors mener at Norge ikke bør prioritere å vaksinere hele befolkningen før fattige land har fått sin rettferdige andel av en kommende vaksine. Apeland etterlyser en politisk forpliktelse om dette allerede nå.

– Norge har et ansvar for å sikre egen befolkning, men så snart Norge har sikret nok vaksinedoser til den delen av befolkningen som tilhører risikogrupper samt helsepersonell, bør de allerede nå politisk forplikte seg til å avgi ytterligere vaksinedoser til Covax’ arbeid for å gi vaksiner til risikogrupper og helsepersonell i land som ikke har anledning til å kjøpe inn vaksinen selv, skriver Apeland i en epost til Bistandsaktuelt.

Han framhever at vi risikerer å bidra til både unødvendige lidelser og at koronapandemien forlenges dersom vi ikke deler en kommende vaksine med andre.

 

– Tror veldig mange i Norge vil være villige til å vente litt

Norges vedtak om å gå med i Covax kom først denne uka, etter at EU-kommisjonen varslet at den vil gå inn med 400 millioner euro til vaksinesamarbeidets innkjøp av vaksiner til lav- og mellominntektsland.

– Det faktum at Norge fram til mandag ikke kunne forplikte seg til Covax fordi regjeringens førsteprioritet synes å være EUs vaksineinitiativ, gir grunn til bekymring for at Covax ikke er de rike landenes førsteprioritet og at de vil kjøpe seg en plass i køen, skriver Apeland.

Han advarer om at dersom Norge gjennom EU-initiativet aktivt konkurrerer mot Covax’ innkjøp av vaksiner, så vil dette kunne undergrave solidaritetsprinsippet som ligger til grunn. Da er vi tilbake til «Europa først», frykter generalsekretæren.

– Det vil være vanskelig for en norsk regjering å forsvare en eventuell situasjon med lavere dekning av vaksiner i Norge enn i andre land. Tror du folk flest vil akseptere det?

I bekjempelsen av en pandemi er ingen trygge før alle er trygge. Da må vi evne å tenke globalt og prioritere riktig både i Norge og internasjonalt. Jeg tror veldig mange i Norge vil være villige til å vente litt med vaksine til seg selv for å sikre at risikogrupper og helsepersonell får vaksinen først. Global solidaritet er i vår alles interesse, og det tror jeg har blitt veldig tydelig for oss de siste månedene, spesielt nå i høst, mener Apeland.

 

På nippet at Norge ikke ble med

Covax er en finansieringsmekanisme som er etablert av vaksinealliansen Gavi med støtte fra WHO og i samarbeid med Oslo-baserte Coalition for Epidemic Preparedness (Cepi). Målet er å unngå et kappløp mellom verdens land om å forhåndskjøpe vaksiner til egen befolkning. Se Bistandsaktuelts artikkel mandag om Covax.

Norge har siden 2000 vært en av de viktigste bidragsyterne til Gavis arbeid med å sikre rimelige vaksiner til befolkningen i utviklingsland. Norge har også gitt store bidrag til Cepi, som har plukket ut og støttet legemiddelfirmaer og forskningsmiljøer som arbeider med lovende covid-19-vaksiner.

I tillegg har WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Gehbreyesus ifølge internasjonale medier oppfordret alle land bli med i Covax-samarbeidet.

På tross av alt dette var det likevel helt til mandag, samme dag som fristen for å bekrefte sin interesse gikk ut, uklart om Norge ville være med i samarbeidet.

Bakgrunnen er at Norge tidligere i sommer knyttet seg opp til EUs fellesinitiativ for innkjøp av vaksiner. EU-kommisjonen har i hele sommer sittet på gjerdet når det gjelder deltagelse i Covax, og nyhetsmeldinger har tydet på at EU ikke hadde tro på ordningen og ikke ville være med.

EU skal ha hatt et krav om at land som deltar i EU-innkjøpet ikke samtidig kunne kjøpe inn gjennom andre. Dette skal imidlertid ha endret seg med EU-kommisjonens støtte til Covax mandag, som altså var siste frist for land som ville bekrefte sin interesse i å delta i samarbeidet.

 

Innholdet i avtale ikke klart

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i en epost til Bistandsaktuelt at innholdet i Norges avtale med Covax ikke er klart, men at de endelige detaljene om Norges og EUs deltakelse skal bli avklart i løpet av de neste ukene.

Bistandsaktuelt har tidligere skrevet at 18. september er satt som frist for endelige avtaler, og at de første betalingene må på bordet i neste måned.

Globalt vaksinesamarbeid

- Covax (Advanced Marked Commitment for COVID-19 Vaccines - Covax AMC) er en finansieringsmekanisme som skal bidra til at en eller flere covid-19-vaksiner blir tilgjengelige for lav- og mellominntektsland.

- Ledes av Vaksinealliansen Gavi, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness).

- Har som mål å forsyne verden med 2 milliarder vaksinedoser innen utgangen av 2021. Vaksinene skal fordeles på en rettferdig måte mellom ulike land, uavhengig av om de er fattige eller rike.

- Ni vaksiner fra forskningsmiljøer og legemiddelfirmaer i sju ulike land er nå i siste fase av testing før godkjenning, fase III. I Kina og Russland har tre vaksiner fått godkjenning for tidlig eller begrenset bruk. En rekke andre vaksinekandidater er dessuten under utvikling.

Besøk Panzi-sykehuset i Bukavu, DR Kongo. Dag Inge Ulstein, Dagfinn Høybråten og Denis Mukwege. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp
Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp (gående midt i bildet) ved sykehuset drevet av fredsprisvinner Denis Mukwege i Bukavu i DR Kongo, sammen med Mukwege (til høyre) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp

– Seier for kollektiv fornuft

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (KN), pustet lettet ut etter at det ble klart at Norge likevel vil delta i Covax. Deltagelsen i vaksinesamarbeidet gjør etter Høybråtens syn at Norge får en internasjonal posisjon som er Norge verdig.

– Vi er kjempeglade. Vi har kjempet for dette i flere måneder, og er veldig glad for den utviklingen saken nå har tatt, sier Høybråten til Bistandsaktuelt.

Han mener at det vil være en seier for «den kollektive fornuft» og for verdens fattige om man får Covax-samarbeidet til å fungere etter planen.

Høybråten, som er tidligere leder for styret i Gavi, samt tidligere KrF-leder og helseminister, mener at samarbeid om vaksineinnkjøp gjennom Covax er det beste alternativet vi har til at enkeltland skal sette seg selv i førersetet.

Han er glad for at det denne uka ble en løsning der Norge både kan samarbeide om innkjøp gjennom EU og delta i Covax-samarbeidet.

 

Globalt samarbeid

KN har vært opptatt av å holde fram nødvendigheten av et globalt samarbeid og at ikke Norge skal havne blant de landene som bare er opptatt av å dekke vaksinebehovet til egen befolkning.

– Det hjelper jo ikke oss om vi vaksinerer fem millioner nordmenn, men ikke sørger for at lavinntektsland får mulighet til å vaksinere sine, sier Høybråten.

Covax-samarbeidet består av flere elementer. Et av disse er fellesinnkjøp for alle land, der den rikeste halvparten av verdens land må betale sine vaksiner selv. Et annet element er en bistandsfinansiert løsning for betaling av vaksiner til lav- og mellominntektsland. Dette vil kreve to milliarder dollar innen utgangen av 2020 og ytterligere penger neste år.

 

Viktig å både gi penger og delta i innkjøp  

Høybråten sier at slik han oppfatter det, er det å ha nok penger til å finansiere kjøp til de fattigste landene det aller mest avgjørende for at Covax skal fungere.

Ifølge ham dreier det seg nå om 92 land. I tillegg kommer at samarbeidet blir mer slagkraftig jo flere av de rike landene som også kjøper inn vaksiner gjennom Covax.

– Betyr det at det ikke er avgjørende om for eksempel EU-landene ikke er med på innkjøp?

– Jeg oppfatter det slik at det er helt kritisk at man har penger til å kjøpe vaksiner til de 92 landene. Men det vil være en kjempefordel om flest mulig av de selvfinansierende landene er med i poolen av etterspørrere av vaksiner, fordi man da får en bedre deal, sier Høybråten.

Publisert: 02.09.2020 16.04.10 Sist oppdatert: 02.09.2020 16.04.09