Den årlige rapporten «Barn i væpnede konflikter» ble offentliggjort sent mandag kveld, norsk tid. Der går det fram hvilke land som har begått forbrytelser mot barn i krig og som er blitt svartelistet. 12 år gamle Ali bor i Taiz sammen med sine foreldre og fem søsken, etter at de måtte flykte fra hovedstaden Sana i Jemen for snart fem år siden. Illustrasjonsfoto: Sami M. Jasser/Redd Barna / NTB scanpix

SISTE NYTT: Norge gir 15 millioner til FNs migrasjonsfond

Norge gir 15 millioner til FNs migrasjonsfond * Koronaviruset sprer seg raskt i India * Beijing strammer inn for å hindre koronaspredning * FN anklager flere land for hemmelig våpensalg til Kongo * Kenya også valgt inn i FNs sikkerhetsråd * WHO håper koronavaksine kan være klar ved slutten av 2021 * FN: Afghanistans antikorrupsjonsarbeid bremset av pandemien * Botswana med nødappell etter elefant-massedød * FN-prognose: Utenlandsinvesteringer vil falle 40 prosent i år

02:00.  21. juni

Norge gir 15 millioner til FNs migrasjonsfond

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til FNs oppstartsfond for arbeid med migrasjon. Pengene skal blant annet bekjempe irregulær migrasjon.

I desember 2018 ble FNs migrasjonsplattform (GCM) ble vedtatt av FNs hovedforsamling, og fondet er etablert for å følge opp de 23 målene i den plattformen.

– Det er spesielt viktig at opprinnelseslandene får etablert en velfungerende migrasjonsforvaltning med utstedelse av biometriske pass og ID. Det vil bidra til å redusere den irregulære migrasjonen og er i samsvar med bærekraftmål 16 om at alle har rett til en juridisk identitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Fondet har fem tematiske hovedområder, og det norske bidraget er øremerket beskyttelse av sårbare migranter og bekjempelse av irregulær migrasjon.

– Som en av de tidlige bidragsyterne til fondet, gir det oss mulighet til å påvirke innrettingen av fondets aktiviteter og sørge for samsvar med norske prioriteringer, sier Eriksen Søreide. (NTB)

-------------------
07:50  19. juni

Koronaviruset sprer seg raskt i India

13.827 indere har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, noe som er rekordmange.

381.091 har til nå fått påvist smitte. Blant disse er det registrert 12.604 dødsfall, en økning på 342 det siste døgnet.

Delstatene Maharashtra, Tamil Nadu og New Delhi er hardest rammet og står for 60 prosent av alle smittetilfeller.

India er med sine nærmere 1,4 milliarder innbyggere verdens nest mest folkerike land. (NTB)

----------------------------
 
06:30 19. juni

Beijing strammer inn for å hindre koronaspredning

Myndighetene i Beijing innstilte alle interregionale bussruter fredag i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset som har blusset opp i byen.

Beijing med sine om 22 millioner innbyggere er satt under strenge smitteverntiltak for å få bukt med spredningen av koronaviruset som blomstret opp rundt et marked i byen.

Fredag meldte myndighetene om 32 nye registrerte smittetilfeller i hele Kina og av dem var 25 oppdaget i Beijing og ytterligere to i naboregionen Hebei og en i den nordøstre Liaoning-provinsen. (NTB)

--------------------------

04:00 19. juni

FN anklager flere land for hemmelig våpensalg til Kongo

Land som Storbritannia, USA, Kina og Israel er på listen over land som blir beskyldt av FN for å selge våpen som havner i hendene på militsgrupper i Kongo.

Det enorme afrikanske landet som er like stort som Europa, har blitt rammet av en voldsbølge i den østlige delen. Volden har kostet mer enn 1.000 mennesker livet og drevet en halv million mennesker på flukt.

Kongo er omfattet av sanksjoner mot våpensalg som utløper i juni. I en hemmelig rapport FN har utarbeidet i forbindelse med dette, går det fram at Kongos militære mottar våpen og våpentrening fra mange land uten at FN blir orientert, slik organisasjonen skal, ifølge en resolusjon fra 2004. Siden 2008 har det vært adgang til å selge våpen til det kongolesiske forsvaret, men med pålegg om å opplyse til FN om slik handel.

Rapporten bemerker at flere land «leverte betydelige mengder våpen, ammunisjon, utstyr og militære kjøretøy» til militæret. Handlene omfatter også sivile helikoptre som ble overført til militær bruk, heter det i rapporten. Noe av dette havner igjen hos militsgrupper øst i landet.

I rapporten går det fram at land som Albania, Romania, Tyrkia, Sør-Afrika, Israel, Kina, Iran, Storbritannia, Nord-Korea, Sudan og USA alle er blant dem som har hjulpet landet med våpen eller våpeninstruktører.

Kina har reagert på rapporten og svart at de vil etterforske påstandene. Iran på den andre siden, nekter for å ha solgt materiell til landet og hevder det må ha gått via en tredjepart. (NTB)

------------------------

19:00 18. juni

Kenya også valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Kenya ble torsdag valgt inn i FNs sikkerhetsråd etter å ha slått ut Djibouti for en av Afrikas plasser i rådet.

Ingen av dem fikk nok stemmer onsdag, og de måtte derfor gjennom en ny valgomgang, der Kenya fikk 129 stemmer og Djibouti 62.

Onsdag ble Norge, Irland, India og Mexico valgt inn for den kommende toårsperioden, fra henholdsvis vestlig gruppe, Asia og Latin-Amerika og Karibia.

Sikkerhetsrådet har fem medlemmer med vetomakt, nemlig USA, Russland, Frankrike, Storbritannia og Kina. Fem land velges hvert år til de øvrige ti setene for en toårsperiode.

De fem som har ett år igjen, er Estland, Vietnam, Niger, Tunisia og St. Vincent og Grenadinene. (NTB)

------------------------------
13:10  18. juni

WHO håper koronavaksine kan være klar ved slutten av 2021

Rundt to milliarder doser av koronavaksine kan være klar til bruk ved utgangen av neste år, håper Verdens helseorganisasjon (WHO).

-Vaksinen vil deles ut til prioriterte befolkningsgrupper, sier WHOs forskningssjef Soumya Swaminathan på en pressekonferanse.

Om det lar seg gjennomføre er usikkert, fordi det enda ikke er utviklet en effektiv vaksine, understreker hun.

WHO anbefaler at personer som er i risikogruppen for alvorlige koronasymptomer, som eldre og syke, blir prioritert. Dette gjelder også personer med kritiske samfunnsfunksjoner.

Swaminathan påpeker at det også vil være behov for å utvikle distribusjonsordninger for vaksinen.

– Landene må komme til enighet. Det er den eneste måten dette kan fungere på, sier hun.

Frankrike, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA allerede inngått avtaler med farmasøytindustrien for å sikre seg tidlig tilgang til en vaksine. (NTB)

----------

09:20  18. juni

FN: Afghanistans antikorrupsjonsarbeid bremset av pandemien

Koronapandemien har bidratt til at det er gjort få framskritt i kampen mot korrupsjon i Afghanistan i år, ifølge FN-rapport.

Afghanistans strategi for å bekjempe korrupsjon utløp dessuten i 2019 og det er ikke utformet noen ny strategi, ifølge rapporten fra FNs Afghanistan-kontor (Unama).

Analytiker Jelena Bjelica i den Kabul-baserte tankesmia Afghanistan Analysts Network mener landets politikere har nedprioritert korrupsjonsbekjempelse.

– Både det internasjonale samfunnet og regjeringen har selvfølgelig oppmerksomheten rettet mot fredsforhandlingene. Og det ser ut til at antikorrupsjon er fullstendig utenfor søkelyset, sier Bjelica. (NTB)

---------------------
14:00  17. juni

Botswana med nødappell etter elefant-massedød

Myndighetene i Botswana har sendt ut nødappell for å finne ut hvorfor 162 elefanter er funnet døde i Okavango-deltaet nord i landet den siste måneden.

– Vi har utelukket krypskytteri og forgiftning fordi levningene som vi fortsetter å finne, er funnet med støttennene intakt, sier Botswanas regionale villmarkskoordinator Dimakatso Ntshebe.

– Mønsteret ser likt ut bak alle de døde elefantene vi har funnet i området, sier han.

Han ber internasjonale organisasjoner og individer om ressurser til å lokalisere flere elefanter som kan ha dødd og som ennå ikke er funnet på grunn av vanskelig tilgjengelige områder.

Prøver fra de døde elefantene har blitt sendt til laboratorier i USA, Sør-Afrika og Zimbabwe for analyser. Men prosessen er blitt forsinket på grunn av koronaviruspandemien, opplyser veterinærsjef Wave Kasheeka i Botswanas villmarks- og nasjonalparketat.

Botswana har en elefantbestand på rundt 130.000 og har et godt rykte på seg for å beskytte dyrene.

-------------------------
 
12:00 16. juni

FN-prognose: Utenlandsinvesteringer vil falle 40 prosent i år

Koronapandemien fører til at utenlandsinvesteringene vil falle rundt 40 prosent i år, ifølge en prognose fra FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD).

Utenlandsinvesteringene vil for første gang siden 2005 havne under 1.000 milliarder dollar, ifølge prognosen. I fjor havnet investeringene på 1.540 milliarder dollar.

Investeringene kommer til å falle ytterligere 5 til 10 prosent neste år, før de begynner å ta seg opp igjen i 2022, ifølge UNCTAD.

De 5.000 største multinasjonale konsernene i verden, som utgjør mesteparten av de globale utenlandsinvesteringene, har nedjustert årets inntektsprognose med 40 prosent i gjennomsnitt. (NTB)

-------------------------
05:30   16. juni

Redd Barna med FN-kritikk: Saudi-koalisjonen ikke på FNs svarteliste

Redd Barna reagerer kraftig på at den saudiarabiske koalisjonen, som driver krigføring i Jemen, er ute av årets liste over land som begår forbrytelser mot barn.

Den årlige rapporten «Barn i væpnede konflikter» ble offentliggjort sent mandag kveld, norsk tid. Der går det fram hvilke land som har begått forbrytelser mot barn i krig og som er blitt svartelistet. Etter flere år på den todelte listen er Saudi-koalisjonen nå ikke lenger å finne i oversikten.

Både Redd Barna internasjonalt og i Norge reagerer på at landene i koalisjonen ikke lenger er å finne på svartelisten, bare dager etter siste angrep hvor fire barn var blant de tretten drepte i et flyangrep i Jemen.

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna sier hun er skuffet over at FNs generalsekretær António Guterres nok en gang har gitt etter for politisk press og dermed lar mektige land komme seg unna med krigsforbrytelser.

– Koalisjonen er fremdeles delaktig i drap og lemlesting av barn, bombing av skoler og sykehus i Jemen, og fortsetter å bidra til at verdens verste humanitære krise bare blir enda verre. Det er hårreisende at rike og mektige land kan kjøpe seg fri på denne måten, sier Lange.

I rapporten går det fram at det er avdekket over 25.000 dokumenterte overgrep mot barn i 2019. Om lag 60 parter i væpnede konflikter beskrives som ansvarlige for at barn er blitt ofre for drap, grov vold, bortføring, seksuelle overgrep, angrep mot skoler eller sykehus og nektelse av tilgang til humanitær hjelp.

Saudi-Arabia er ikke det eneste krigførende landet som ikke er å finne i årets oversikt. Heller ikke USA, Russland eller Israel er nevnt på listen.

– Denne tragedien beviser at selv om mange har mistet konflikten i Jemen ut av syne, er krigen langt fra over. Millioner av barn er fanget i en malstrøm av vold, frykt, feilernæring og sykdom mens bombene faller rundt dem og covid-19 sprer seg, sier landsjef for Redd Barna i Jemen, Xavier Joubert.

Tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon ga i 2016 etter for press fra den saudiarabiske regjeringen og fjernet landet fra svartelisten.

I ettertid sa han imidlertid at Saudi-Arabia hadde drevet utpressing mot FN ved å true med å trekke støtte til flere FN-prosjekter, blant annet til palestinske flyktninger, skriver Human Rights Watch, som også fordømmer at Guterres nå har fjernet landet fra svartelisten.

– Til tross for sin svorne erklæring om forpliktelse til menneskerettighetene har generalsekretær Guterres ignorert gjentatte forespørsler om å utarbeide en faktabasert svarteliste og fortsetter å logre med halen for mektige land, sier avdelingsdirektør Jo Becker i HRW i en uttalelse. (NTB)

--------------------------
03:00  16. juni

Over 8 millioner koronasmittede i verden

Over 8 millioner mennesker har fått påvist smitte av koronaviruset siden utbruddet startet i desember.

Både målingene på det uavhengige nettstedet Worldometer og oversikten fra det amerikanske Johns Hopkins -universitetet viste natt til tirsdag at flere enn 8 millioner mennesker verden over var blitt registrert smittet av koronaviruset. Halvparten av de smittede er påvist i Europa og USA.

I alt 435.176 personer er døde som følge av virussmitte. I Europa er det blant 2.417.902 smittede påvist 188.085 døde mens det i USA er registrert 2.110.182 smittetilfeller og 116.081 døde.

Antallet bekreftet smittet er doblet siden 10. mai og 1 million nye tilfeller er registrert de siste åtte dagene. (NTB)

-----------------------

16. juni

Brasils utdanningsminister fikk bot for å gå uten maske

Brasils utdanningsminister er blitt bøtelagt for å gå uten ansiktsmaske under et valgmøte for president Jair Bolsonaro.

Bolsonaro selv har flere ganger unnlatt å gå med maske og med det demonstrert at han ikke respekterer regler innført av lokale myndigheter.

Søndag stilte Abraham Weintraub opp på et valgmøte organisert av Bolsonaros tilhengere i Brasilia. Han er en av de mest omstridte ministrene i presidentens høyreorienterte regjering.

Under møtet håndhilste han flere ganger og stilte opp til fotografering sammen med demonstranter, hvorav mange heller ikke hadde på seg masker. Det har vært påbudt å gå med maske på offentlige steder i Brasilia siden april, og Weintraub endte opp med en bot på cirka 3.700 kroner, ifølge brasilianske medier. (NTB)

Publisert: 16.06.2020 08.09.54 Sist oppdatert: 16.06.2020 08.09.54