Elly Omondi, daglig leder i CHRISC Tanzania, hadde håpet å få økonomisk hjelp fra sin tidligere norske partner Kristen Idrettskontakt, men nei. Nå risikerer han bøter og fengselsstraff etter et skattekrav. Det store bildet er fra ungdomsfotballturneringen East Africa Cup, organisert av CHRISC Tanzania i Arusha. (Foto: CHRISC og Nick Raistrick, stort bilde)

Tanzania: Samarbeidet med norsk bistandsaktør, nå risikerer han fengsel

Elly Omondi og to andre ledere i en idrettsorganisasjon i Tanzania risikerer fengselsstraff. Årsaken er et skattekrav myndighetene har rettet mot dem. Lederne samarbeidet i flere år tett med en norsk kristen organisasjon, men den norske partneren vil ikke lenger hjelpe.

Av Ester Nordland Sist oppdatert: 23.09.2020 14.41.00

Et av valgløftene til Tanzanias president John Magufuli, som kom til makten i 2015, er at landet skal bli mindre avhengig av bistand. En måte å oppfylle løftet på er å kreve at enda flere tanzanianere betale skatt.

Fokus for dette skatteløftet er hele samfunnet – enkeltpersoner, bedrifter i privat sektor og organisasjoner i sivilsamfunnet. Blant de som er avkrevd å betale en større andel er idrettsorganisasjonen Christian Sports Contact (CHRISC) Tanzania.

Et hovedproblem er imidlertid at myndighetenes skattekrav er gitt tilbakevirkende kraft. Skattekravet gjelder perioden 2015-2018 og stammer fra tiden da tanzanianske CHRISC samarbeidet tett med den norske organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK).

 

Risikerer bøter og fengsel

Tre CHRISC-lederne, som i sin tid underskrev stiftelsesdokumentet for organisasjon, risikerer nå både bøter og fengselsstraff for det uventede tilbakevirkende skattekrav organisasjonen har mottatt. Avsender er landets skattemyndigheter, Tanzania Revenue Authority.

Kravet, som ble mottatt i fjor, er på om lag 82.000 kroner og gjelder for årene 2015 til 2018. For en liten organisasjon i Tanzania uten donorstøtte er dette et svært høyt beløp.

De tre tanzanianske idrettslederne opplyser at de og organisasjonen ikke har mulighet til å bære den økonomiske byrden på egne skuldre. Og derfor vendte de seg til KRIK for å få hjelp. Men etter å ha brukt fire måneder på å svare, ble svaret fra Norge et nei.

Afrika- og bistandsveteran Svein Olaf Evjen Olsen har engasjert seg i saken. Han har fulgt Christian Sports Contact (CHRISC) i Tanzania fra sidelinjen gjennom 17 år, blant annet som tidligere landdirektør for Norsk Folkehjelp i Tanzania. Siden har han kommet tettere på den kristne idrettsorganisasjonen gjennom sitt engasjement i en av Afrikas største fotballturneringer for ungdom, East Africa Cup. Turneringen har sitt sekretariat forankret i CHRISC Tanzania.

 

Flere avdelinger i Øst-Afrika

Den norske organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK) etablerte regionale avdelinger i Øst-Afrika i 1993, blant dem CHRISC Tanzania. KRIK sto opprinnelig for administrasjonen av disse. Men etter hvert ønsket CHRISC Tanzania å kunne stå på egne bein, noe som blant annet krevde økt kompetanse innen administrasjon og økonomistyring.

– Dessverre reagerte KRIK med å nekte å bidra til dette, helt til 2017, forteller Svein Olaf Evjen Olsen til Bistandsaktuelt. Han mener det i praksis var KRIK som drev den tanzanianske partnerorganisasjonen i årene de hadde et samarbeid.

En prosess for å styrke den tanzanianske partnerens organisatoriske og administrative kompetanse ble satt i gang i 2017.

– Men denne var fortsatt under utredning, da KRIK trakk seg fra alt samarbeid med CHRISC i 2018. I den aktuelle perioden som skatten gjelder, måtte blant annet alle kontrakter, utbetalinger og avtaler signeres av KRIK-representanter i Tanzania. Det var i realiteten KRIK som satt med kontrollen, sier Evjen Olsen.

I 2018 brøt KRIK alt samarbeid med CHRISC i Kenya, Uganda og Tanzania. Det skjedde omtrent samtidig med at den norske idrettsorganisasjonen måtte tilbakebetale drøyt 2,5 millioner kroner til Norad. Dette tilsvarer om lag halvparten av de totalt 4,9 millioner kr som er utbetalt fra Digni til CHRISC i perioden.

Bakgrunnen var i utgangspunktet en varsling om en mulig svindelsak i CHRISC i nabolandet Kenya, der revisjonsfirmaet BDO fant en del forfalskede kvitteringer. Dette førte til at revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) fikk i oppdrag å gjennomføre en lignende granskning av søsterorganisasjonen i Tanzania.

 

Svakt styringssystem

– Rapporten konkluderte med at CHRISC Tanzania hadde et veldig svakt administrasjons- og økonomistyringssystem – og at det dermed var stor mulighet for korrupsjon. PwC gikk så langt som å insinuere at enkelte aktiviteter ikke fant sted og var mulige redskaper for svindel, sier Evjen Olsen. 

Selv mener han at påstanden om det sistnevnte er for svakt dokumentert.

Han forteller at konklusjonen om potensiell korrupsjon imidlertid ble akseptert av de norske samarbeidsaktørene. Det ble i den sammenheng hevdet at CHRISC i tre ulike land hadde svindlet norske aktører for omlag 5 millioner kroner.

CHRISC Tanzania hadde indirekte mottatt norsk statsstøtte fra Norad gjennom fem ulike aktører: Digni (på vegne av KRIK), Strømmestiftelsen, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og Atlas-alliansen.

Med basis i PwC-rapportens konklusjoner krevde Norad, som har nulltoleranse for misbruk av økonomiske midler, rutinemessig penger tilbakebetalt fra de ulike norske aktørene. 

 

– En stor urett ble begått

– Jeg mener en stor urett ble begått mot CHRISC Tanzania. Det var KRIK som i praksis hadde ansvaret for administrasjonen og økonomistyringen for den perioden som ble gjennomgått av PwC. Og PwC-rapporten konkluderte med mulig korrupsjon grunnet svake systemer – ingen konkrete saker, sier Evjen Olsen. Han mener KRIK hadde skylden, i og med at KRIK systematisk hadde nektet CHRISC Tanzania å utvikle administrasjons- og økonomistyringskompetanse. 

– Av en årsak jeg ikke klarer å forstå, ville ikke KRIK erkjenne at de hadde noe ansvar og skjøv hele ansvaret over på CHRISC Tanzania. Og KRIK lot norske medier henge ut CHRISC Tanzania som en svindel-organisasjon.

Evjen Olsen mener saken reiser viktige prinsipielle spørsmål som også andre bistandsorganisasjoner må forholde seg til: Når man selv har vært ansvarlig for en organisasjon, bør man ikke da også være med og rydde opp når det oppstår problemer som relaterer seg til den samme perioden?

Han understreker at PwC ikke fant noe konkret tegn på svindel i CHRISC Tanzania.

– Ingen av de aktuelle lederne, som nå risikerer fengsel for ubetalt skatt, har vært under noen som helst slags mistanke eller anklage for mulig svindel. Men svindel-stigmatiseringen resulterte i en massiv flukt av støtte til CHRISC, og det påvirker jo også evnen CHRISC nå har til å betale skattekravet.

 

Alle trakk seg ut

Som følge av svindelsaken avsluttet KRIK i 2018 alt samarbeid med CHRISC Tanzania. PwC-rapporten gjorde samtidih at alle øvrige bistandsgivere trakk seg fra samarbeid med CHRISC-organisasjonene.

– Dette fikk katastrofale følger for alle CHRISC Tanzanias ansatte og deres familier. De mistet inntektsgrunnlaget sitt over natten, og familier og barn ble rammet. I tillegg mistet mange tusen ungdommer i Tanzania aktivitetstilbudet sitt, forteller Evjen Olsen.  

– Så ved juletider i 2019 mottok CHRISC Tanzania et skattekrav på 250.000 kroner. Etter forhandlinger mellom Tanzania Revenue Authority (TRA) og CHRISC Tanzania ble det redusert ned til om lag 84.000 kroner.

CHRISC Tanzania tok deretter umiddelbart kontakt med KRIK for å få hjelp til å betale skattekravet.

– Spesifiseringene viste at KRIK var ansvarlig for store deler av denne skatten, sier Evjen Olsen.

Etter over tre måneder kom svaret. Den norske organisasjonen ville behandle saken i et styremøte i slutten av mai. Men i styremøtet vedtok styret at de ikke ville bidra økonomisk til å dekke skattekravet.

 

Erkjenner delansvar

– De erkjenner delansvar, men vil ikke hjelpe den organisasjonen de selv har bygd opp. Dette er en liten sum – tilsvarende et par reiseregninger i en bistandsorganisasjon. De kunne ha gått ut av dette med rak rygg. Men i stedet velger de å sette sine egne tidligere kolleger i fare for å måtte gå i fengsel, sier Evjen Olsen. 

Han viser til at det haster å få løst saken, slik at de tre lederne slipper bøter og fengselsstraff. Ifølge skattemyndighetenes betalingsplan for skatten, skal siste innbetaling være innbetalt innen 25. september.

– CHRISC Tanzania har ikke de pengene. Men sammen med gode venner har jeg samlet inn penger og sendt ned for å unngå at tre ildsjeler blir straffet med bøter eller fengsel. Vi har klart å forhindre det så langt, men vi mener at KRIK nå må ta ansvar, sier Evjen.

Bistandsveteranen mener KRIK må ta ansvar for noe en organisasjon de har startet har kommet ut for – selv om samarbeidet er avsluttet. Samtidig påpeker Evjen Olsen at dette er viktig prinsipielt spørsmål som angår hele bistandsbransjen.

– Et partnerskap kan ikke avsluttes på dagen. Etter avsluttede partnerskap kan det komme utfordringer og lovpålagte krav som gjaldt for den perioden partnerskapene varte. Da må bistandsorganisasjoner opptre med redelighet, verdighet og anstendighet. Man kan ikke bare snu ryggen til et partnerskap og si at vi har gjort vårt, sier han.

 

CHRISC Tanzania svarer

Elly Omondi er daglig leder i idrettsorganisasjonen CHRISC Tanzania og var det også i perioden da det ble avdekket potensiell korrupsjon i organisasjonen.

– Vi mener KRIK er ansvarlige. Anmeldelsen dekker en periode mellom 2015 og 2017 da KRIK var ansvarlige for økonomiadministrasjonen av CHRISC Tanzania. Ingen transaksjoner ble gjort uten at KRIK godkjente dem, skriver Elly Omondi i en epost til Bistandsaktuelt. 

Omondi sier at organisasjonens styre besto av unge frivillige, og at KRIK tok ansvaret for CHRISC Tanzania fordi styremedlemmene var så unge og uerfarne. Alt personale fikk kontraktene signert av KRIK.

– Siden KRIK beholdt retten til å ha siste ordet i alle saker som gjaldt administrasjon og økonomi, fungerte de i praksis som CHRISC sitt styre. I slike saker ligger det endelige ansvaret hos styret, og som sagt hadde KRIK rollen som styre i denne perioden.

Han mener også at KRIK skulle ha sendt en søknad om unntak for skatt i denne perioden.

– Siden CHRISC Tanzania var nasjonalt registrert – og ikke KRIK – skulle søknaden vært sendt i CHRISC Tanzanias navn. Dette gjorde ikke KRIK, noe som nå gjør at CHRISC Tanzania står overfor skattekrav. Dette er en av grunnene til at jeg mener KRIK må ta ansvar i denne saken, skriver Elly Omondi. 

Han er svært bekymret for hvordan organisasjonen skal skaffe disse pengene.

– Stolt av samarbeidet

Bistandsaktuelt har konfrontert Kristen Idrettskontakt med forventningene og påstandene som nå rettes mot den norske organisasjonen. Organisasjonen har hatt over to uker på seg til å gå inn i de enkelte påstandene som kommer fram i saken. 

Bistandsaktuelt purret deretter på svar og ga KRIK tre dager på å svare på konkrete spørsmål. Her er to av spørsmålene – som foreløpig står ubesvart:

– Hvorfor vil dere ikke betale skattekravet CHRISC i Tanzania har fått, som er fra en periode da dere i praksis styrte organisasjonen?

– Evjen Olsen mener dere medvirket til at CHRISC Tanzania fikk en svak administrasjon og et svakt styringssystem, og at dere systematisk nektet dem å bygge opp en egen administrasjons- og økonomistyringskompetanse? Er dette riktig?

 

Runde formuleringer

– Vi har ikke mulighet til å følge opp denne saken videre innen fredag, skriver avtroppende generalsekretær i KRIK Silje Kvammen Bjørndal. 

– Vi er takknemlige for alt det viktige og gode arbeidet som frivillige har lagt ned for at barn og unge i Tanzania skal få oppleve idrettsglede og trosglede gjennom CHRISC Tanzania, skriver Kvammen Bjørndal videre.

– Når det gjelder påstandene som fremmes i denne saken, er det mye av dette vi ikke kjenner oss igjen i. Det var hele veien et samarbeid mellom norske og lokale ildsjeler, men det er klart at i en oppbyggingsfase var det behov både for økonomiske og administrative ressurser fra KRIK Norge og våre samarbeidspartnere.

– Når det gjelder det tilbakevirkende skattekravet som omtales, har vi fortsatt et ansvar overfor alle de som gir midler til KRIKs arbeid både i Norge og utover Norges grenser, og det er å sikre at vi kan følge midlene og vite at de forvaltes forsvarlig. Derfor har vi inngått et samarbeid med en erfaren og solid aktør, Misjonsalliansen, nettopp for å sikre bedre mot den type uregelmessigheter som oppstod i samarbeidet med CHRISC Tanzania, skriver Silje Kvammen Bjørndal.

 

Vårt Land

Hun viser samtidig til det tidligere epost-svaret av 8. september (gjengitt over) og til uttalelser gitt til avisen Vårt Land 26. august:

– Det var krevende for styret å ta beslutningen om å avvise forespørselen fra CHRISC Tanzania om hjelp i møte med det omtalte skattekravet, men da både bistandsfaglig og politisk rådgivning enstemmig advarte mot å overføre midler som vanskelig kan følges opp, framsto det likevel som det mest forsvarlige å gjøre, skriver Silje Kvammen Bjørndal i en e-post til avisa.

– Er dere enige i at dere har et delansvar for skattekravet for årene 2015 til 2017? spør Vårt Land.

– KRIK betalte selvsagt skatt i den perioden vi var engasjerte i Tanzania. På nåværende tidspunkt er det nærmere tre år siden KRIKs samarbeid med CHRISC Tanzania ble avsluttet, og det er problematisk å skulle forholde seg til tilbakevirkende skattekrav som også viser seg å være i stadig endring, skriver Silje Kvammen Bjørndal.

Idrettsaktiviteter for ungdom har vært hovedsatsingen til organisasjonen CHRISC. Organisasjonen ble etablert på 1990-tallet av den norske organisasjonen Kristen Idrettskontakt. Foto: CHRISC

Et partnerskap kan ikke avsluttes på dagen. Etterpå kan det komme utfordringer og lovpålagte krav for den perioden partnerskapene varte.

Svein Olaf Evjen Olsen, bistandsveteran og Tanzania-kjenner

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.09.2020 14.41.00 Sist oppdatert: 23.09.2020 14.41.00