Tørris Jæger blir ny generalsekretær i Regnskogfondet og vil bruke arenaer både i Norge og internasjonalt for å beskytte regnskogene. Foto: Regnskogfondet

Ny generalsekretær i Regnskogfondet: Tørris Jæger fra Røde Kors

En erfaren nødhjelpsarbeider skal nå lede regnskogens forkjempere i Norge. – Vi har ti år på oss til å redde regnskogene. That’s it, så vi må lykkes, sier Tørris Jæger (48).

Torsdag ettermiddag fikk Regnskogfondets ansatte møte mannen som skal overta ledelsen i organisasjonen etter at Øyvind Eggen sluttet som generalsekretær i slutten av august.

Tørris Jæger kommer fra Norges Røde Kors, der han blant annet har vært utenlandssjef.  

Han har ledet mange store nødhjelpsoperasjoner,  har tung leder- og organisasjonserfaring og har jobbet mye også med policy, påvirkningsarbeid og media både i Norge og utlandet de siste 20 år.

– Jeg forstår at det kan virke som om avstanden er stor mellom Røde Kors´ virksomhet og Regnskogfondets, men de to organisasjonene har den samme tematiske inngangen, sier Jæger til Bistandsaktuelt - og trekker fram klimaendringer som et felles utgangspunkt.

 

Klima og sårbare grupper

– Regnskogbevaring er en viktig klimafaktor. Konflikt og klimaendringer er de største driverne av humanitære behov. Regnskogsfondet er heller ikke bare en ren miljøorganisasjon. De jobber for og med sårbare grupper som lever i skogen. Kjernevirksomheten til Røde kors er beskyttelse av sårbare individer og grupper, og derfor er oppdraget til Regnskogfondet gjenkjennelig for meg, sier Jæger.

Selv om Jæger ikke har jobbet konkret med regnskogbeskyttelse, så sier han at «Regnskogfondet er en organisasjon jeg har lyst til å være assosiert med. Det var min magefølelse da jeg hørte om jobbben».

 

– Alle sier at det haster å redde skogene, men det er vel ikke det samme tidspresset som det å redde liv etter jordskjelv eller midt i konflikter. Krever dette et temposkifte fra deg?

– Det vil jeg ikke si. De fleste konflikter er langvarige – i gjennomsnitt 37 år. Det er nok mange som forbinder Røde kors med akutt nødhjelp, men kjernen i arbeidet er å betjene grupper med langsiktige behov, sier Jæger.

 

– Du har jobbet med humanitær bistand i mange år. Hva har satt dypest spor?

– Jeg har alltid hatt rollen som aktør og ikke som observatør. Jeg har ikke kunnet løse situasjonen for mennesker, men har kunnet bidra til å gjøre det mindre ille. Det har vært et takknemlig oppdrag, for det å bidra til å hjelpe andre er noe av det største som er, sier Jæger.

 

Påvirkningsagent

Regnskogfondets styreleder Petra Storstein understreker at Jægers erfaring fra påvirkningsarbeid og erfaring med media i Norge og internasjonalt telte mye ved ansettelsen.

– Påvirkning skjer på mange fronter og nivå. En direkte dialog med for eksempel folk i fengsel eller med statsledere kan være vel så viktig som det som skjer i det offentlige rom. Andre ganger må man bruk det offentlige rom for å få gjennomslag. Det er en balansegang, noe jeg kjenner godt til fra Røde kors, sier Jæger.

Regnskogene i Amazonas, Sentral-Afrika og Asia er sentrale arbeidsområder for Regnskogfondet.

– Brasil har fortsatt Jair Bolsonaro som president, men USA har fått Joe Biden. Vil det siste gjøre deres arbeid lettere?

– Det blir nok litt lettere med Biden-administrasjonen, men det er de lokale myndighetene i landene der vi jobber som er viktigst for oss. Vi har ikke tid til å vente på nye regjeringer. Vi må finne fram til virkningsfulle tiltak , uansett myndighetene som har makten.

 

– Hva får Regnskogfondet når de nå ansetter deg?

– Jeg er en person som har jobbet med alt fra påvirkning, beskyttelse og arbeidet med ulike nivåer fra de laveste til de høyeste i samfunnet. Jeg er både operasjonell og strategisk, og er vant til å bevege meg i ulike miljøer. Jeg drives av å oppnå resultater, men det er viktig å få organisasjonen med seg.

 

Ønsker mer vekst

Regnskogfondets styreleder har ambisjoner om at organisasjonen skal vokse videre og bli enda sterkere for å kunne spille en nøkkelrolle i arbeidet for å bevare regnskog internasjonalt.

– Vi vet alle at dette er et arbeid som haster. Det er et uhyre viktig oppdrag for å bevare menneskerettigheter til de som bor i regnskogene, økologisk mangfold og klima på kloden, sier Petra Storstein, styreleder i Regnskogsfondet. 

– I Tørris Jæger har vi funnet en person med omfattende bistandserfaring, og mange års arbeid med ledelse og organisasjonsutvikling i en organisasjon med sterk internasjonal tilstedeværelse. Alt dette er ting vi vil trenge mye av fremover, sier Storstein. 

 

Jæger tiltrer stillingen 1. april 2021.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 17.12.2020 15.30.17 Sist oppdatert: 17.12.2020 15.30.17