Copyright © fotograf  Ungdom, Hiv/aids

Tilgang på billige kondomer har vært viktig for å unngå enda flere tenåringsgraviditeter i fattige land. Men nå skaper korona-krisa kaos i forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Bildet viser prevensjonsopplæring i Kenya. Foto: Per Kr. Lunden

Uventet effekt: Korona-krise gir kondom-krakk

Korona-pandemi, stengte grenser og ulike restriksjoner har uventede konsekvenser. Det er nå mangel på kondomer i Uganda, spiraler i Iran og P-staver i Myanmar.

- Vi venter at det blir vanskeligere å få tilgang til prevensjon i de mest utsatte landene fremover, sier Chris Purdy, leder for DKT International, en internasjonal organisasjon som driver prevensjonsveiledning og distribuerer prevensjonsmidler verden over - med støtte fra internasjonale bistandsgivere.

Effekter av pandemien i ulike land, både i næringslivet og offentlig sektor, påvirker nå tilgangen på prevensjonsmidler, forteller den kjente helserettighetsaktivisten. Tilgang på prevensjonsmidler er blant de viktigste tiltakene blant annet for å redusere antallet tenåringsgraviditeter i fattige land. 

Mandag denne uken kunngjorde myndighetene i Malaysia at landet lukkes. Etter at antall koronasmittede steg fra 125 til 553 på én dag, besluttet regjeringen å forby inn- og utreise, stenge skoler, offentlige institusjoner og bedrifter som ikke er strengt nødvendige.

I Malaysia ligger verdens største kondomprodusent, selskapet Karex. Karex sine fabrikker produserer for merker som Durex, Trustex og Pasante, og eksporterer om lag fem milliarder kondomer til mer enn 120 land hvert år.

 

Stengte fabrikker, ingen leveranser

– Jeg har fått beskjed om at fabrikkene stenges, og at de tidligst kommer i drift igjen 31. mars. Vi har bestillinger på kontainere med kondomer som allerede er forsinket. Nå får vi dem ikke ut på i hvert fall to uker til, sier Purdy.

DKT har kontorer i 24 land, og dekker 63 prosent av verdens befolkning med sine tjenester, ifølge organisasjonens nettsider. Organisasjonen har gjennom årene fått støtte fra en rekke internasjonale bistandsgivere, blant annet Norge. I mange år ble det gitt norsk støtte til et program innen helse og justissektoren, med fokus på trygge aborter.

– Det vi var bekymret for for to uker siden, har begynt å skje nå. Stengningen av Karex kommer til å påvirke alle kontorene våre. Det er ingen grunn til panikk, men vi er nødt til å jobbe hardt for å finne nye måter å sikre folk tilgang til prevensjon på, sier Purdy på telefon fra Washington DC, der organisasjonen har hovedkontor.

 

Mangel på kondomer i Uganda 

DKT leverer kondomer og andre prevensjonsmidler til mennesker i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Kondomene distribueres via supermarkeder, apoteker og kiosker, ofte i avsidesliggende strøk – og selges normalt til lavkost.

Organisasjonen melder at de mangler kondomer å dele ut i Uganda, og at utsatt levering til Nigeria kan få konsekvenser. Lokalkontoret deres der tar normalt imot to til tre kontainere med kondomer fra Malaysia hver måned, som tilsvarer ti millioner kondomer.

DKT er den største leverandøren av kondomer til landet.

– Jeg mener selvfølgelig ikke at det vil bli tomt for kondomer i Nigeria i morgen. Apoteker og butikker har sine lagre, så det vil gå en tid fra leveransene stopper til det blir tomt.

Purdy mener imidlertid at nå som de ikke kan fortsette å levere, legger det et stort press på systemet.

– Hvis utsalgsstedene vet at det ikke kommer nye leveranser, er det typisk at de setter opp prisene. Og det vil gå utover fattige folks tilgang, sier han.

 

Stopp for spiraler til Iran 

Iran er et av landene som er hardest rammet av koronavirus i Midtøsten, med over dødsfall og over 17 000 smittede (per 18. mars). Purdy sier organisasjonen hans importerer prevensjonsmidler fra India til Iran, hovedsakelig spiraler til kvinner, men at leveransen nå stopper opp.

– Iran har stengt grensene, og vi får ikke varene inn i landet. Kontoret vårt i India har ingen måte å få sendt dem på med dagens restriksjoner på transport, sier Purdy.

Han tror også de vil få en utfordring med å få produktene ut til folk. DKT har flere tusen som jobber med distribusjon globalt. Det er folk som vanligvis setter seg på motorsykler, busser eller biler for å frakte kondomer ut til utsalgsstedene.

– Det er uklart hvordan dette vil kunne fungere framover. I Iran jobber de ansatte hjemmefra nå, så det er klart de ikke får produktet ut. Vi kommer nok til å få en del koronavirus-babyer om ni måneder, sier Purdy.

 

Stans i indisk hormon-eksport

I India har myndighetene besluttet midlertidig stans i eksport av hormonet progesteron, som brukes i p-piller, for å unngå mangel nasjonalt.

I Myanmar rapporterer lokalkontoret til DKT om at de er tomme for det hormonbaserte prevensjonsmidlet Levoplant, en P-stav som opereres inn i armen på kvinner og virker i tre år.

– De importerer vanligvis fra et kinesisk selskap som ikke har full kapasitet ennå, og ikke kan levere.

Kina har over 300 kondomfabrikanter, og produserer om lag tre milliarder kondomer årlig. Etter utbruddet har produksjonen gått ned, og det har vært noen tilløp til hamstring.

 

Usikker Kina-eksport til Afrika

En betydelig del av de kinesiskproduserte kondomene eksporteres til afrikanske land, for eksempel er DKTs lokalkontor i DR Kongo en av mottakerne.

– De kinesiske produsentene er sakte på vei tilbake til normalen, og det er en veldig god nyhet. Samtidig hersker det stor usikkerhet og en del feilinformasjon nå, som gjør at alt går saktere, sier Purdy.

Han mener helsearbeidere innen seksuell helse verden over må forvente forsinkelser i produksjons- og leveringsplanene. Pasientene må på sin side forvente at det generelle helsetilbudet settes under press, noe som kan gå ut over det generelle tilbudet. 

– Nå er helsemyndighetene så fokusert på å bekjempe koronaviruset at andre utfordringer kommer i skyggen. Vi venter at det blir vanskeligere å få tilgang til prevensjon og trygg abort i de mest utsatte landene fremover. Jeg frykter at kvinner som kommer til klinikker for å få avbrutt graviditeten, kan bli avvist enten fordi det er tomt for abort-tabletter, eller fordi klinikken ikke har kapasitet til å utføre aborten kirurgisk. Men folk kommer til å fortsatte å ha sex, så vi må ta dette på alvor, sier han.

Purdy er en kjent og profilert talsmann for seksuelle og reproduktive rettigheter. Han og organisasjonen han leder har også vært en sterk kritiker av Trump-administrasjonens Global Gag rule, en regel som nekter statlig amerikansk bistand til organisasjoner som informerer og gir abortveiledning. 

 

Norad samler informasjon

Norad, som støtter helseprogrammer og -prosjekter i en rekke land, er klar over de nye utfordringene som nå har oppstått på prevensjonsfeltet, forteller seniorrådgiver Nina Strøm. 

Direktoratet samler nå informasjon fra ulike partnere innen seksuell og reproduktiv helse. I tillegg til prevensjonsmidler gjelder det også mødrehelseprodukter og medisiner. 

– COVID-19-situasjonen gjør at det er svært store utfordringer i alle ledd i de programmene vi støtter. Tilgang til produktene er jo helt sentralt i arbeidet med seksuell og reproduktiv helse, sier Strøm.

FN-organisasjonen UNFPA Supplies, som er den største bidragsyteren av prevensjonsmidler til offentlig sektor, kartlegger situasjonen globalt.

 

Transport er blitt komplisert

– Flere produsenter har midlertidig stanset sin virksomhet. Produsenter i Kina er ennå ikke tilbake i full produksjon. Luft- og sjøtransport er vrient, oppsummerer Strøm.

Hun forventer at priser på viktige helseprodukter vil øke når tilbudet uteblir eller begrenses.

– På kort sikt antar jeg at det vil gjøres en oversikt om lagerbeholdning i offentlig sektor nasjonalt. Deretter kan det planlegges omdistribuering mellom regioner. Ved tidligere situasjoner med «stock outs» ville produkter blitt flyttet mellom land, med flytransport eller med lastebil. Men nå er det en utfordring, sier Strøm.

Fabrikken eksporterer om lag fem milliarder kondomer til mer enn 120 land hvert år. At den nå er stengt har konsekvenser.

Christopher Purdy, leder av organisasjonen DKT International. 

300 000 dør hvert år, mange kunne vært reddet

Hvert år dør i overkant av 300 000 kvinner og jenter som følge av komplikasjoner under svangerskap og fødsler. Omlag en tredel av disse kunne vært unngått om kvinner og jenter som ikke ønsket å bli gravide hadde hatt tilgang til moderne, effektiv prevensjon.

Det antas at 214 millioner kvinner i verden har et udekket behov for moderne prevensjonsmidler. 

I 2012 satte verden seg ambisiøse mål for økt bruk av prevensjonsmidler innen utgangen av 2020. Målene vil ikke bli oppnådd fullt ut, men det var (per juli 2019) 53 millioner flere kvinner og jenter som bruker moderne prevensjonsmidler enn det var i 2012. 

Kilde: DKT International/Devex

Siste nytt

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 18.03.2020 19.04.24 Sist oppdatert: 18.03.2020 19.04.24