DENIS BALIBOUSE / Reuters / NTB

India og Sør-Afrika står bak et initiativ i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som tar til orde for et midlertidig unntak fra patentlovgivingen under pandemien. SV støttet dette forslaget, men stortingsflertallet sa nei. Foto: Reuters / NTB

Vaksineforslag nedstemt i Stortinget

SVs hasteforslag om at Norge skal gå inn for å fjerne patentbeskyttelser på koronarelaterte legemidler ble nedstemt med 80 mot 7 stemmer. – Skuffende, sier feltlege i Leger uten grenser.

Av Elida Høeg Sist oppdatert: 17.12.2020 08.04.55

– Norge velger feil side, og står sammen med legemiddelselskapene i stedet for å støtte de fattige landene, sier SV-leder Audun Lysbakken etter dagens avstemning.

For drøye to uker siden sendte partiet hans inn et representantforslag som går ut på at Norge skal støtte utviklingsland i et initiativ som kan gjøre det enklere å produsere koronarelaterte legemidler. Initiativet ble fremmet av India og Sør-Afrika i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i oktober, og tar til orde for et midlertidig unntak fra patentlovgivingen under pandemien.

 Den norske regjeringen har markert at de ikke vil støtte initiativet, i likhet med Storbritannia, EU, Canada og USA, og fått kritikk for det av hjelpeorganisasjoner og folkehelseeksperter. SV har forsøkt å få flertall for det i Stortinget, men i innstillingen til utenriks- og forsvarskomiteen fikk forslaget kun støtte fra partiet selv.

– Jeg er svært skuffet over at forslaget om å skifte side blir nedstemt. Særlig skuffet er jeg over Ap og Sp, som burde utfordret regjeringen her, sier Lysbakken.

 

– Kan virke mot sin hensikt

I komiteens innstilling understreket alle partiene unntatt SV «betydningen av immaterielle rettigheter slik som patenter for produsenter av medisinsk utstyr og utviklere av vaksiner». I forkant av avstemningen redegjorde også utenriksminister Ine Eriksen Søreide for sitt syn i en uttalelse, der hun skrev at patentbeskyttelser er viktige som insentiver til forskning og utvikling av legemidler og medisinsk utstyr, og at «det er vanskelig å forutse konsekvensene et slikt bredt unntak ville ha. Norge frykter at et slikt forslag kan virke mot sin hensikt fordi vi risikerer redusert forskning på og utvikling av legemidler og medisinsk utstyr dersom insentivene svekkes». Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein holdt fram at Norge er på riktig side i dagens stortingsdebatt.

 – Vi har sikret en milliard vaksinedoser til fattige land gjennom Covax-mekanismen. Norge har vært en av de fremste pådriverne i dette arbeidet, sa han.

 

Lagt beslag på doser

Lysbakken er uenig i at denne innsatsen er tilstrekkelig. Han trekker fram at rike land allerede har lagt beslag på seks milliarder vaksinedoser.

– Vi risikerer nå at de rike landene trekker stigen opp etter seg, ved først å kjøpe opp de første vaksinene og så nekte lav- og mellominntektsland å produsere sine egne. I en ekstraordinær situasjon trenger vi ekstraordinære tiltak, men utrolig nok er Norge og andre rike land mest opptatt av å beskytte storkapitalens patentrettigheter, sier han.

 

Diskuteres i Genève

Onsdag og torsdag denne uken tas initiativet opp i Verdens handelsorganisasjons hovedråd i Genève. Over 100 utviklingsland har stilt seg bak det, og åtte land står som forslagsstillere. En av de fremste talspersonene, Sør-Afrikas representant i WTO Mustaqeem De Gama, har uttalt til tidsskriftet Lancet at forslaget ville kunne «åpne rom for videre samarbeid, for overføring av teknologi og flere produsenter som kan sikre oppskalering i løpet av mye kortere tid». Han argumenterer for at patentbestemmelsene gjør koronavaksiner og koronamedisiner dyrere og vanskeligere å få tak i for utviklingsland. Norges globale helseambassadør derimot, John-Arne Røttingen, har sagt til samme tidsskrift at forslaget er «feil tilnærming», og at teknologioverføring fra legemiddelselskaper må være basert på frivillige mekanismer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide signaliserer imidlertid at den norske regjeringen vil jobbe for at diskusjonen om forslaget i WTO er konstruktiv, og «forsøker å identifisere mulige kompromisser».

 

– Skuffende, sier Leger uten grenser

Da Norge lot være å støtte initiativet i WTO, vakte det reaksjoner hos organisasjoner som Norsk folkehjelp og Leger uten grenser. Nå er den politiske veien til en snuoperasjon hos norske myndigheter stengt.

– Det er skuffende at den store majoriteten i Stortinget går imot et forslag som mange lavinntektsland selv støtter og som ville hjulpet flere med å produsere vaksiner. Samtidig er det lovende at Norge har uttrykt et ønske om å legge til rette for å finne en løsning i WTO, sier feltlege i Leger uten grenser, Erlend Grønningen.

– Men, et eventuelt nytt forslag må beholde sin hensikt om å gjøre det langt enklere å produsere vaksiner, medisiner og utstyr for flere. Det er fordi vi vet at initiativer som Act-A og Covax ikke er nok for å sikre tilgang for verdens lav- og mellominntektsland, sier han.

 

Hva er Act-A og Covax?

Act-A står for «The Access to COVID-19 Tools Accelerator» og er Verdens helseorganisasjons initiativ for rettferdig tilgang til koronarelaterte legemidler. Norge leder initiativet sammen med Sør-Afrika. 

Covax er en finansieringsmekanisme som skal bidra til at covid-19-vaksiner blir tilgjengelige for lav- og mellominntektsland. Den ledes av vaksinealliansen Gavi, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness). Cepi, som har mottatt svært mye norsk bistand de siste månedene, har satt krav om at vaksinedosene som produseres med støtte fra organisasjonen gjennom de ni partnerskapene skal gå til Covax. Alle statene som slutter seg til samarbeidet vil bli sikret vaksiner til 20 prosent av sin befolkning i første omgang. Denne andelen skal være nok til å dekke helsepersonell og risikogrupper.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 17.12.2020 08.04.55 Sist oppdatert: 17.12.2020 08.04.55