Donwilson Odhiambo / SOPA Images  ann, charge, economic growth, mobile phone, electricity, connection, poverty, kibera slums, illegal, lack, joint collaboration, illegal power connection

Verdensbanken har støttet flere energiprosjekter i Kenya. Foto: NTB scanpix

Noen prosjekter øker støtten og tilliten til sittende ledere, viser studie

En ny studie viser at bistandsprosjekter kan øke støtten til sittende ledere i Afrika, men finner ingen bevis for at plassering av bistandsprosjekter brukes strategisk.

Bistandsprosjekter kan i noen tilfeller øke oppslutningen om den regjerende nasjonale lederen, framgår det av en ny studie foretatt av en norsk forsker. Studien, som er laget av Tora Knutsen, doktorgradsstipendiat i økonomi ved Universitetet i Oslo, tar for seg bistandsprosjekter finansiert av henholdsvis Verdensbanken og av kinesiske myndigheter. Prosjektene er i Afrika sør for Sahara.

Sannsynligheten for at velgerne vil støtte lederen øker med 5,5 prosentpoeng i områder med aktive bistandsprosjekter sammenlignet med de samme områdene før prosjektene ble satt i gang, ifølge studien.

– Vi ser at disse prosjektene har en tydelig positiv effekt, altså er det flere som sier at de vil stemme på den sittende lederen etter at de har fått et Verdensbank-prosjekt enn det det var før, sier Knutsen.

Det var derimot ikke mulig å finne en tilsvarende positiv effekt av kinesisk bistand.

 

Nybrottsforskning

Når effektene av bistand diskuteres, kommer det ofte fram bekymringer om innvirkningen på det politiske systemet. Kritikere argumenterer for at sittende ledere kan bruke plasseringen av bistandsprosjekter strategisk, for å sanke stemmer i spesifikke områder.

For eksempel indikerer Ryan Jablonski, statsviter ved London School of Economics, at politiske ledere i Kenya har brukt bistandsprosjekter for å styrke sine posisjoner i studien How aid targets votes fra 2014. Samtidig finnes det svært få forskningsmessige bevis på om slik strategisk plassering fungerer, altså om en leder faktisk kan øke støtten til seg selv ved å gi bistandsprosjekter til et utvalgt område.

– Ingen hadde sett på det før, det var derfor vi begynte å jobbe med det, sier Tora Knutsen.

– Det er mange som har undersøkt om bistand brukes politisk for å øke støtten til sittende politikere, men det er ikke noen som har funnet ut om det kan ha en effekt,  sier hun.

I en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet World Development tar Knutsen og Andreas Kotsadam for seg sammenhengen mellom plasseringen av bistandsprosjekter og stemmegivning på lokalt nivå i Afrika sør for Sahara. 

 

Muligheter med Afrobarometer

Studien ble mulig å gjennomføre etter at det for noen år siden ble offentliggjort data som viste geokodede bistandsprosjekter for Verdensbanken og andre givere, altså akkurat hvor prosjektene befant seg i en rekke afrikanske land.

For å kunne se hvilken eventuell effekt bistandsprosjektene hadde på støtte til sittende ledere, koblet Knutsen denne informasjonen til spørreundersøkelsesdata fra Afrobarometer, som siden 1999 har undersøkt holdninger til politikk, økonomi og sosiale spørsmål i over 30 land på det afrikanske kontinentet. På den måten kunne forskerne se om respondentene bodde i nærheten av et bistandsprosjekt, og hva folk i området rundt bistandsprosjektet stemte på.

– Ettersom Afrobarometer har samlet data i såpass lang tid, og vært på samme sted flere ganger, kan vi se på endringer over tid i de områdene som har fått bistandsprosjekter. Sånn ser vi om de stemmer mer eller mindre på de sittende lederne, sier Knutsen.

Afrobarometer spør ikke alle i et land, men et representativt utvalg, og studien matcher geokodet data med svarene til 101 792 respondenter. Respondentene som er med i studien er de som observeres både før og etter igangsettingen av et bistandsprosjekt.

– Der et begrenset utvalg, men om man tenker seg at det er tilfeldig hvor Afrobarometer drar, og det sier de i hvert fall selv at det er, så ser man en effekt. Da kan vi tro at det vi finner også gjelder for steder som ikke er med i dataene, sier Knutsen.

 

Verdensbankens prosjekter styrker støtte

Studien tar for seg bistandsprosjekter som er finansiert av Verdensbanken og bistandsprosjekter som er finansiert av kinesiske myndigheter.

Forskerne har prøvd å finne ut hvordan denne positive effekten av bistand fra Verdensbanken kan skje, hva det er som gjør at støtten styrkes. Først lurte de på om det hang sammen med den økonomiske situasjonen og at folk hadde fått det bedre. Tidligere forskning viser at folk som har det økonomisk bra som regel ikke vil ha en politisk endring, men typisk vil stemme for status quo.

– Men, ifølge Afrobarometeret rapporterte de ikke at de fikk det bedre økonomisk, så det måtte handle om noe annet. Deretter så vi på om det var slik at de områdene som allerede støttet den sittende lederen fikk flere prosjekter, for så å øke støtten enda mer, men det viste seg at det ikke var noen sammenheng der, forteller Knutsen.

 

Tillitsfremmende bistandsprosjekter

Forskerne tenkte videre at den positive effekten kanskje kunne komme av at prosjektene økte tilliten til politikerne, og det var det som viste seg å stemme. Prosjektene øker tillit til parlament, president og sittende parti, men ikke til opposisjonspartiene. Effekten av Verdensbankens bistandsprosjekter går altså gjennom økt tiltro til politikere som sitter med makta. Akkurat hvordan det skjer, er noe uklart, sier Knutsen.

– Det er en del data vi ikke har. Vi har for eksempel ikke nok data til å si noe om det er noen typer prosjekter som driver denne effekten. Det også kan være at måten Verdensbankens bistandsprosjekter blir etablert på, kobles til staten, og det gjør at folk får mer tillit til staten, men det er vanskelig å si noe om uten dataene, sier forskeren.

 

Ingen effekt av kinesiske bistandsprosjekter

Mens Knutsen finner at Verdensbankens bistandsprosjekter i noen tilfeller øker tilliten til sittende ledere, har de kinesiske bistandsprosjektene ingen eller negativ effekt. Det er færre kinesiske bistandsprosjekter i forskernes datautvalg, så Knutsen tar forbehold om at det kan begrense resultatet.

– Det kan være at det er derfor vi ikke får noen positiv effekt. Men vi tror egentlig ikke det. Selv om den ikke er det vi kaller signifikant, så ser det ut til at den i hvert fall ikke er positiv, sier hun.

Funnene er i tråd med tidligere forskning, som har vist at kinesiske bistandsprosjekter i noen tilfeller kan føre til korrupsjon og favorisering, sier Knutsen.

– Det passer veldig godt inn i det bildet. Hvis Verdensbanken øker tilliten til politikerne, og kinesiske ikke gjør det, så har det kanskje en sammenheng. Funnene våre passer inn i en historie om at forskjellige bistandsprosjekter har ulike virkninger lokalt.

 

Ingen bevis for strategisk plassering

Knutsen og Kotsadam finner ingen bevis for at sittende ledere bruker plasseringen av bistandsprosjekter strategisk. De har sett på om områder som har høy støtte til sittende leder får flere bistandsprosjekter enn andre steder, men finner at det ikke er tilfelle.

– Det virker ikke som om det er noen sammenheng mellom støtte til sittende leder og hvor bistandsprosjektene blir plassert. Så det er jo for så vidt bra, sier Knutsen.

Hun legger til at de kun ser på to typer prosjekter og at det finnes flere man kan undersøke, som kan brukes politisk på andre måter.

– Men det er i hvert fall ingenting som viser at det er en politisk gevinst her, eller at det er et strategisk valg.

Noe studien ikke gir et fullt svar på, er hvor vidt de sittende lederne kan påvirke Verdensbanken slik at prosjektene blir lagt til områder der de ikke har støtte fra før, for så å få mer støtte etterpå.

– Det finnes noen studier som viser at ledere kan bruke bistandsprosjekter til å overbevise velgere i områder der de har lite støtte fra før, såkalte «swing voters», velgerer som sitter på gjerdet. Vi svarer ikke hundre prosent på det spørsmålet, men det er heller ingenting som tilsier at det skjer, sier Knutsen og fortsetter:

 

Tora Knutsen, doktorgradsstipendiat i økonomi ved Universitetet i Oslo fant ut at Verdensbankens prosjekter i noen tilfeller kan øke støtte til den sittende nasjonale lederen.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 20.01.2020 09.39.24 Sist oppdatert: 20.01.2020 09.39.24