staff / AP / NTB  kenya;somalia, kenya, somalia

Et kart som viser det omstridte havområdet og de to landenes krav. Foto: AP / NTB

FN-avgjørelse i Somalias favør vekker strid

Den internasjonale FN-domstolen har gitt Somalia retten til mesteparten av et mulig ressursrikt område i Indiahavet som Kenya hadde gjort krav på.

FN gir Somalia mesteparten av havområde Kenya har gjort krav påID: 17751882
Oppdatert med uttalelse fra Kenya

 

Retten til havområdene har vært gjenstand for en bitter konflikt mellom de to nabolandene, som har kjempet i rettsvesenet. Det er antatt at området er rikt på olje og gass.

FN-domstolen slår fast at landene ikke har evnet å komme til enighet om en maritim grense, og trekker selv en ny grense. Den ligger mye nærmere kravet til Somalia, men Kenya får beholde en liten del av havområdet.

Domstolen slår fast at Somalias mangeårige borgerkrig har påvirket landets evne til å holde sin rett i havområdet i hevd.

Avgjørelsen fra FN-domstolen er juridisk bindende, men retten har ingen mulighet til håndheve avgjørelsen. Kenya hadde på forhånd varslet at landet ikke vil anerkjenne avgjørelsen og anklaget domstolen for å være partisk.

I en uttalelse etter at avgjørelsen ble kjent, sier landets president Uhuru Kenyatta at Kenya avviser avgjørelsen fullstendig, og ikke vil anerkjenne resultatet.

Publisert: 13.10.2021 07.43.14 Sist oppdatert: 13.10.2021 07.43.14