Elefant som vandrer langs en elv eller sjø, skog i bakgrunnen. Bildet er tatt fra lufta.

Gabon roses som det flinkeste landet i Sentral-Afrika når det gjelder å ta vare på regnskogen. Landet har også en stor andel av den gjenværende bestanden av truede afrikanske skogelefanter. Foto: Saurabh Das / AP Photo / NTB

Oljerikt land får første utbetaling av skogpenger

Gabon blir det første afrikanske landet som får resultatbasert utbetaling fra Norge for å verne skog. Det oljerike landet får 140 millioner kroner, som første ledd i utbetalinger på inntil det tidobbelte.

Landet, som ligger i Sentral-Afrika, får utbetalingen som følge av reduserte utslipp fra skogsektoren av klimagassen CO2 i 2016 og 2017. Det er beregnet at utslippene i de to årene til sammen var fem millioner tonn lavere enn i den foregående tiårsperioden.

Skogen i Gabon er en del av de store tropiske skogområdene i Sentral-Afrika. Utbetalingen skjer som øremerkede penger fra Norge gjennom Central African Forest Initiative (CAFI), et fond som også omfatter nabolandene DR Kongo, Republikken Kongo, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Kamerun og Ekvatorial-Guinea.

Norge har lenge gitt bistand fra det norske Klima- og skoginitiativet til regionen, men dette er første gang utbetalinger til et enkeltland knyttes direkte opp mot utslippsreduksjoner som følge av redusert avskoging.

En avtale fra 2019 sier at Norge kan utbetale inntil 1,4 milliarder til Gabon for reduksjon i årlige utslipp fram til 2025, dersom Gabon kan dokumentere en fortsatt positiv utvikling.

 

– Imponerende å redusere avskogingen

– For et land som Gabon, med en avskoging som allerede er lav, er det desto mer imponerende å redusere avskogingen. Å holde avskogingen på et stabilt nivå er svært krevende, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Gabon regnes som den flinkeste gutten i klassen i Sentral-Afrika når det gjelder å ta vare på regnskog. Landet har opprettet 13 nasjonalparker og hele 88 prosent av landet er fortsatt dekket av skog.

Afrikansk skogelefant er et eksempel på hva verneområdene betyr. Dette er en art som nå er truet av utryddelse. En stor del av den gjenværende bestanden er å finne i Gabon. Før fantes disse elefantene over store områder i Gabons naboland.

Global Forest Watch, en nettside som drives av det uavhengige og norsk-støttede World Resources Institute, opplyser at Gabon mistet 10 00 hektar primærskog i 2020. Det er et svært lavt tall, og betydelig mindre enn avskogingen i nabolandene.

 

Har forbudt eksport av tømmer

President Ali Bongo Ondimba, som har styrt landet siden sin fars død i 2009, har innført forbud mot eksport av ubehandlet tømmer. Det har gitt redusert eksport, men også økt verdiskapning i skogsektoren i takt med at tømmeret bearbeides innenlands før det selges ut av landet.

Tall i en rapport fra et uavhengig konsulentselskap sier at nedgangen i CO2-utslipp fra skogsektoren i siden 2006 har vært vesentlig, blant annet på grunn av redusert hogst.

Det kan imidlertid bli vanskelig for landet å redusere utslippene ytterligere, siden avskogingen allerede er på et lavt nivå.

Det er beregnet at skogen i Gabon, slik den står nå, fanger inn 140 millioner tonn CO2 i året. Det tilsvarer nærmere tre ganger Norges årlige utslipp av klimagasser.

 

– Skal styrke skogforvaltning

Pengene som Gabon får for redusert avskoging skal gå til ulike tiltak som kan styrke skogforvaltning i landet, og tiltak som kan bidra til lokal utvikling.

Lee White, statsråd med ansvar for vann, skog, sjø, miljø, klima og arealbruk, sier i en pressemelding at utbetalingen er en anerkjennelse av innsatsen Gabon har gjort.

Han sier at dette vil bidra til at Gabon kan ferdigstille systemer som må på plass for at landet kan begynne å hente inn ytterligere inntekt fra skogen gjennom salg av karbonkreditter.

Samlet har Norge betalt inn nesten 2 milliarder kroner til skogtiltak i Sentral-Afrika gjennom CAFI siden 2015. Tyskland, Nederland, EU, Frankrike og Sør-Korea har også bidratt, men Norge står for nærmere 75 prosent av innbetalingene til fondet siden opprettelsen.

 

Mellominntektsland i godt selskap

I afrikansk sammenheng er Gabon et rikt land, med en brutto nasjonalinntekt (BNI) per innbygger på nivå med land som Thailand eller Serbia. Gabon er det femte rikeste landet i Afrika, og hører til i gruppa av mellominntektsland.

Når Norge gir støtte til utviklingsformål til land i denne gruppa, kan også dette regnes som bistand over bistandsbudsjettet, på samme måte som når det gis bistand til lavinntektsland.

Også andre av Norges viktige samarbeidsland innen tropisk skog tilhører gruppen av mellominntektsland. Dette gjelder blant annet Brasil, Guyana, Colombia og Indonesia.

Gabons rikdom har kommet takket være store inntekter fra oljeeksport, som i fjor utgjorde 26 milliarder kroner. Gabon eksporterer også mineraler til flere land. Mangan-eksporten til Norge utgjorde i fjor 1,1 milliarder kroner.

Gabon og Norge

- Landareal:

Gabon - 267 667 km2

Norge - 385 207 km2

- Skog:

Gabon - ca 23 millioner hektar (skogdekt område)

Norge - 8,6 millioner hektar (produktiv skog)

 

Kilder: Wikipeida, statskog.no, konsulentfirmaet Aenors rapport "Results Payment under the Central African Forest Initiative - Gabon Partnership" (2021).

Publisert: 23.06.2021 07.21.05 Sist oppdatert: 23.06.2021 07.21.05