En mann tar seg gjennom flomområder i XinXiang i den sentrale kinesiske Henan-provinsen som ble rammet av kraftig regn og flom i juli. Flere titalls mennesker omkom i naturkatastrofen. Foto: AP/NTB

Antall flomutsatte i verden har økt med nesten 25 prosent siden år 2000

Flommene i Tyskland, Kina og Afrika gjorde voldsomme inntrykk i sommer. Nå viser en ny studie at stadig flere mennesker på jorda lever i flomutsatte områder.

 

Antall mennesker i verden som er utsatt for flom, har steget med nesten en firedel de siste to tiårene. Det viser nye satellittbaserte data. Det betyr at ytterligere 86 millioner nå bor i flomutsatte områder.

Flom er den vanligste av ekstreme værhendelser som er blitt hyppigere og sterkere som følge av klimaendringene, med økte og kraftigere nedbørsmønstre. I sommer så man det blant annet i Tyskland, Belgia og Kina, der styrtregn førte til store oversvømmelser med påfølgende store materielle ødeleggelser og tap av menneskeliv.

 

Nye satellittdata

Flomkart har tradisjonelt vært avhengig av utregninger basert på observasjoner på bakkenivå. Regioner som historisk sett ikke har vært utsatt for flom, kan være helt utelatt. For å fylle disse hullene har et amerikansk forskningsteam daglig undersøkt satellittdata av over 900 flomhendelser i 169 land siden år 2000.

Forskerne har brukt disse dataene til å lage Global Flood Database , som gir informasjon om dødstall, forflytninger og nedbørsnivåer knyttet til hver av de 913 flommene.

 

En økning på 24 prosent

Forskernes funn, som er publisert i magasinet Nature , viser at opptil 86 millioner mennesker av økonomiske årsaker mellom 2000 og 2015 flyttet inn i kjente flomutsatte regioner. Det er en økning på 24 prosent.

Totalt 2,23 millioner kvadratkilometer med landområder ble oversvømmet mellom 2000 og 2018. Opptil 290 millioner mennesker ble på ulik måte rammet av disse flommene.

Og forskerne mener dette bare vil bli verre. Og – som alltid – de fattigste områdene og samfunnene vil rammes uforholdsmessig sterkt.

 

Flere land blir rammet

Datamodellering viser at ytterligere 25 land vil bli utsatt for høy risiko for flom som følge av klimaendringer innen 2030.

– Antallet mennesker som nå står i fare for å oppleve flom, er ti ganger høyere enn man tidligere har anslått, sier forsker Beth Tellman. Hun jobber ved Columbia University's Earth Institute og har vært med å danne flomanalysefirmaet Cloud to Street.

– Vi er nå i stand til å kartlegge flom som tidligere ikke har vært tatt med i modeller eller finnes på kart over flomområder. Det gjelder for eksempel flom forårsaket av issmelting eller at demninger sprekker, sier Tellman.

Konsekvensene av dammer som svikter, er spesielt omfattende og alvorlig. – I 13 tilfeller der demninger brast eller gikk over sine bredder, fikk det konsekvenser for 13 millioner mennesker, legger Tellmann til.

 

Vil bli tvunget bort

Forskerne slår fast at hovedvekten av flomutsatte land ligger i Sør- og Sør-Øst-Asia, men at satellittdata viser at land i Latin-Amerika og Midtøsten har fått økt sårbarhet.

AFP har fått se en lekket rapport fra FNs klimapanel (IPCC). Rapporten forutser at flom i framtiden vil fortrenge rundt 2.7 millioner mennesker i Afrika årlig. Så mange som 85 millioner mennesker kan bli tvunget til å forlate hjemmene sine innen 2050.

Det er fra før kjent at IPCC mener at verden er på vei mot en temperaturøkning på 1,5 grader rundt år 2030, men at økningen også kan bli høyere.

– Bare en temperaturøkningen på 1.5 grader vil føre til at to eller tre ganger flere mennesker blir påvirket av flom i Colombia, Brasil og Argentina. I Ecuador og Uruguay vil det være fire ganger flere og i Peru hele fem ganger så mange, heter det i den lekkede IPCC -rapporten.

 

Nye nedbørsmengder

De fleste flomhendelsene i den nypubliserte databasen er forårsaket av mye nedbør, etterfulgt av stormflo, snø- eller issmelting og dambrudd.

Tellman understreker at forskningen viser at det er svært lønnsomt å investere i flomforebyggende tiltak og at det er viktig med god planlegging for bebyggelse.

– Forebygging framfor katastrofehjelp er rett og slett lønnsomt, fastslår hun tørt.

 

Vi må se sammenhengen

Brenden Jongman, som jobber i Verdensbanken med klimaspørsmål, byutvikling og risikofinansiering, mener den nye flomdatabasen er svært viktig for å forstå sammenhengen mellom klimaendringer og sosioøkonomisk utvikling. Han mener satellitteknologien vil være viktig for å overvåke flom og befolkningsendringer.

– Men selv den beste kombinasjonen av infrastruktur og naturbasert kunnskap kan bli utilstrekkelig for å håndtere fenomener som stigende havnivå. For noen lokalsamfunn vil det eneste alternativet bli å flytte vekk fra de flomutsatte områdene, konstaterer Jongman.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 18.08.2021 08.51.24 Sist oppdatert: 18.08.2021 08.51.24