– De som rammes hardest av pandemien er de som allerede er de mest sårbare, og da er 2021 året hvor vi bør øke det reelle bistandsnivået, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, en av seks organisasjonsledere som har sendt brev til Stortinget.

Bistandsorganisasjoner krever 1,3 milliarder mer til nødhjelp

Regjeringen har varslet 800 millioner kroner mer til humanitær bistand i år. Seks av Norges største bistandsorganisasjoner mener det ikke er nok.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 08.04.2021 12.48.28

I et brev oppfordrer organisasjonene Stortinget om å gi et ekstraordinært bidrag på 1,3 milliarder til nødhjelp i revidert budsjett. Dette er for å møte den dramatiske økningen i behov skapt av koronapandemien.

«Mennesker i konflikt- og kriserammede områder, som allerede var blant verdens mest sårbare, har blitt særlig hardt rammet av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Restriksjoner, nedstenging og økonomisk nedgang har ført til at mange har mistet jobb og livsgrunnlag, blitt hjemløse og tvunget til å kutte antall måltider til familien,» heter det i brevet som er signert generalsekretærene i Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Røde Kors og Caritas.

 

Mer nødhjelp

I forrige uke offentliggjorde Utenriksdepartementet at Norge gir i år 6,3 milliarder kroner til nødhjelp. Det er en økning på rundt 800 millioner i forhold til 2020. Disse pengene skal kanaliseres gjennom FN og flere av de norske organisasjonene.

Men de norske nødhjelpsaktørene mener dette er  langt fra nok til å «matche den dramatiske økningen i behov.»

De påpeker at det totale bistandsbudsjett for 2021 ble redusert med 1,3 milliarder som følge av at Norges brutto nasjonalinntekt har gått ned. Stortinget har bestemt at bistand knyttes til BNI og skal utgjøre 1 prosent av BNI. Organisasjonene ber nå Stortinget om en tilsvarende ekstrabevilgning til nødhjelp i revidert budsjett.

Globalt ble appellene om nødhjelp for å møte presserende humanitære behov mindre enn 50 prosent finansiert i 2020.

 

Krisepakke til nødhjelp

– Mens pandemien er blitt møtt med gigantiske økonomiske krisepakker i rike deler av verden, uteblir støtten til de mest sårbare, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland i en pressemelding.

– Norge bør nå umiddelbart bidra med en krisepakke til nødhjelp. Vårt forslag tilsvarer kun rundt en prosent av det regjeringen brukte på koronatiltak her hjemme i fjor. Det vil redde mange liv og samtidig sende et viktig signal til andre giverland, legger han til.

FN advarer om fare for sultkatastrofe i flere land, inkludert Jemen og Sør-Sudan.

Antallet mennesker med behov for nødhjelp globalt har ifølge FN økt med 40 prosent siden før pandemien, og det er beregnet at 235 millioner mennesker vil trenge støtte i 2021.

– Effekten av koronapandemien har kommet på toppen av og forverret eksisterende kriser og det er akutt behov for å trappe opp hjelpearbeidet. Samtidig ser vi at bistandsbudsjettene er under press i mange giverland på det som må kunne betegnes som et verst tenkelig tidspunkt, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten. 

– Barn blir i økende grad utsatt for grove overgrep og forbrytelser, blir drevet på flukt og mister skolegang. Mangelen på penger til beskyttelse av barn er alarmerende, så økt støtte til dette er sårt trengt, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

Organisasjonene understeker at det er viktig at et bidrag kommer i tillegg til det eksisterende bistandsbudsjettet:

– Det er også drastisk økte behov for langsiktig bistand grunnet pandemien. Derfor må en humanitær krisepakke komme i tillegg til det eksisterende bistandsbudsjettet, slik at det ikke går på bekostning av den langsiktige bistanden, sier Henriette K. Westrhin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp i pressemeldingen.

 

Vil fortsatt lede

I forrige uke sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge er og skal fortsatt være et stort giverland og en politisk pådriver på det humanitære området.

– Hovedmålet er å redde liv, lindre nød og beskytte menneskers verdighet i konflikt og kriser. Samtidig skal vi fortsette å fremme innovasjon og helhetlig innsats for å oppnå mer med eksisterende ressurser og bidra til å snu den negative utviklingen der stadig flere mennesker er fanget i langvarige humanitære kriser, sa Eriksen Søreide.

Publisert: 08.04.2021 12.48.28 Sist oppdatert: 08.04.2021 12.48.28