Lien,Kyrre  POL

Fra venstre: Gry Larsen (Ap), Arvinn Gadgil (SV) og  Anne Beathe Tvinnereim (Sp) er personer som trekkes fram som mulig utviklingsminister i en rødgrønn regjering. Foto: NTB/ Norad

Blir en av disse den nye utviklingsministeren?

Arvinn Gadgil fra SV og Sps nestleder Anne Beathe Tvinnereim er de heteste kandidatene til å bli ny utviklingsminister. Begge har solid utenriks- og bistandserfaring. Gry Larsen (Ap), Ingrid Fiskaa (SV), Mina Gerhardsen (Ap) og Henriette Westhrin (SV) er blant flere aktuelle navn som trekkes fram.

I disse dager har Norges neste statsminister, Jonas Gahr Støre, samtaler med dem som eventuelt skal bli partnere i hans nye regjering. I den kommende måneden skal statsrådkabalen legges, blant dem også utviklingsministeren.

Bistandsaktuelt har snakket med fire eksperter om hvem de tror det kan bli.

 

Mathias Slettholm er politisk rådgiver i Redd Barna. Han har jobbet for tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen, vært rådgiver for internasjonale spørsmål i Agenda, og sitter nå i internasjonalt utvalg i KrF.

Han har stor tro på at det kan bli Anne Beathe Tvinnereim.

– I Senterpartiet er det èn som skiller seg ut, det er partiets andre nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

–  Tvinnereim har solid erfaring fra Norad, og hun har et tydelig engasjement for bistand og skjønner hvordan den fungerer. Da blir det i så fall, så vidt jeg vet, første gang vi får en med Norad-bakgrunn som utviklingsminister, sier Slettholm.

– Fra SV er det Arvinn Gadgil som peker seg ut. Han ville gjort det veldig bra. Men han har akkurat blitt leder for UDNPs Oslo Governance Center, sier Mathias Slettholm til Bistandsaktuelt.

Gadgil har vært statssekretær for utviklingssaker i Utenriksdepartementet, og vært politisk rådgiver i Miljøverndepartementet og UD.

 

– Kaski et friskt tilskudd

– Et annet navn fra SV kan være Kari Elisabeth Kaski. Hun er veldig tydelig på skatterettferdighet og internasjonal solidaritet, og ville vært et friskt tilskudd.

Arbeiderpartiet har ikke hatt utviklingsministeren siden Stoltenbergs første regjering, men Slettholm er sikker på at partiet ikke vil gi fra seg utenriksministerposten.

– Derfor har jeg mest tro på Gadgil og Tvinnereim, sier han.

Slettholm tror ikke utenriksministeren får ansvaret for utviklingspolitikken, og at ordningen med to statsråder videreføres.

– Jeg hadde besøk av Johnas Gahr Støre i podcasten Utviklingspoddensialet før jul. Da var han var veldig tydelig på at det var viktig å ha en utviklingsminister. Han ønsket seg ikke tilbake til systemet med en utenriksminister og en Europa-minister.

Slettholm mener mye av utviklingspolitikken ble forsømt under Børge Brende. Da hadde Norge ingen egen minister på feltet.  

– Å ha en egen utviklingsminister hever områdets status. Uten dette deltar vi på færre møter på ministernivå i blant annet Verdensbanken og andre internasjonale fora der det er viktig at Norge er godt representert.

Mer om Larsen, Gadgil og Tvinnereim

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (47) er fra Østfold og er andre nestleder i Senterpartiet. Tvinnereim gjennomførte Utenriksdepartementets aspirantkurs fra 2005 til 2007. Hun var førstekonsulent i WTO-seksjonen i UD fra 2005 til 2006 og ambassadesekretær ved Norges ambassade i Maputo i Mosambik i 2007 til 2011. Hun er utdannet cand.mag med fagene statsvitenskap, spansk og portugisisk.

Før hun ble ansatt i embetsverket gjorde hun politisk karriere i Senterpartiet og har blant annet ledet Sps internasjonale utvalg. Hun har vært politisk sekretær for Senterpartiet og for stortingsgruppa. I 2013 ble hun innvalgt i Sps sentralstyre. Fra 2020 er hun fylkesråd for klima og miljø i Viken fylke.

 

Gry Larsen (45) var statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2009 til 2013. Fra 2015 var hun generalsekretær for bistandsorganisasjonen CARE Norge. Og fra 2020 ble hun leder for Bærekraft og Samfunn i Grieg Gruppen. Hun er utdannet cand. mag og har også vært leder for AUF.

 

Arvinn Eikeland Gadgil  (41) er fra Tromsø. Fra 2008-2009 var han politisk rådgiver i Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet, for miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Fra 2009-2012 hadde han jobben som politisk rådgiver i Utenriksdepartementet. Han arbeidet fra april 2012 til regjeringsskiftet etter valget i 2013 som statssekretær for utviklingssaker i Utenriksdepartementet for utviklingsminister Heikki Holmås.

Gadgil har studert økonomi ved University of Warwick i England og har en mastergrad i utviklingsstudier fra London School of Economics.  Tidligere år ble han ny direktør for Oslo Governance Center. Da kom han fra jobben som politisk direktør i internasjonal utviklingspolitikk i UD. Gadgil har vært seniordirektør i Flyktninghjelpen.

Han tror ikke Ap vil slå sammen disse postene.

– Kan hende Ap vil ha utviklingsministeren, men da blir fort begge ministrene fra Ap, og de vil få eneansvaret for hele utenriksporteføljen. Det vil overraske meg om Sp og SV går med på det.

Slettholm tar for gitt at det blir en tre-parti-regjering.

­– Selv om SV er redd for å ha en venstreopposisjon i Rødt på utsiden, vil de nok være med å styre. Det vil overraske meg om de ikke tar ansvar for et retningsskifte for Norge. SV er kanskje partiet hvor medlemmene har mest lyst på utviklingsministerposten, men fordi Sp får så mange flere ministre i sum enn SV, tror jeg Sp får sin første utviklingsminister på over 30 år. I tillegg er Tvinnereim den kandidaten som etter mitt syn er best skikket.

 

– Bistand skaper mest velferd per krone

Øyvind Eggen er tidligere utviklingsforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og bistandsekspert, og jobber som konsulent blant annet for Norad.

­– Generelt vil jeg si to ting. For det første er dette en av regjeringens aller viktigste valg. Ikke bare fordi bistandsbudsjettet er viktig. Bistand skaper mer velstand og velferd per krone enn noen annen del av statsbudsjettet, sier Øyvind Eggen til Bistandsaktuelt.

–  For det andre har vi erfaring med at valg av person til denne posten er særdeles viktig. Alle statsrådene har satt varige og tydelige preg på dette området, på måter som ikke kan gjettes ut fra partitilhørighet. Slik har det vært helt siden Hilde Frafjord Johnsen.

– Selv håper jeg ikke det blir en kombiminister. Mest fordi det er viktig at det sitter en person ved kongens bord som har rendyrket mandat til å ivareta bistandsfeltet, og som ikke kommer i skvis mellom fattiges interesser og norske interesser.

Eggen peker på at listen over mulige kandidater nå er langt kortere enn den pleier å være.

 

To peker seg ut

– Mye peker i retning av to personer. Arvinn Gadgil fra SV eller Anne Beathe Tvinnereim. Gadgil var politisk rådgiver for Erik Solheim og statssekretær for Heikki Holmås. For Holmås var det et nytt fagfelt, så Gadgils rolle var veldig viktig. Tvinnereim har praktisk bistandserfaring og kan både utenrikspolitikk og bistand. Det er sjelden at potensielle regjeringspartier har sentrale politikere som kan feltet så godt og som har praktisk erfaring.

– Både SV og Sp har toppkvalifiserte kandidater. Det vil være vanskelig for disse partiene å begrunne hvorfor de eventuelt velger andre, sier Eggen.

Han mener SV er det partiet som bør kreve utviklingsministeren.

– De har erfaring med å bruke denne til å markere SV i Norge og i verden, og det kan bli spennende for oss som jobber med bistand.

Eggen mener det er en naturlov at ministerposten går til et av de mindre partiene. Men hvis det mot formodning blir en ren Ap-regjering eller Ap likevel får ministeren, er det et problem at Ap aldri har løftet dette feltet høyt nok, mener han.

– De best kvalifiserte, som Anniken Huitfeldt, Espen Barth Eide eller Raymond Johansen, forventes nok mer å bli utenriksminister. Jeg er redd de sikter høyere, sier Eggen. Han frykter da at de to statsrådspostene vil bli slått sammen. 

 

Tror Ap får utenriksministeren

Berit Aalborg er politisk redaktør og kommentator i Vårt Land.

Hun tar utgangspunkt i at det blir en koalisjonsregjering av AP, Sp og SV, men tror de samme navnene vil være aktuelle ved andre konstellasjoner.

– Det kommer an på hvem som får departementet. Det kan i grunnen alle få. Men mye tyder på at Ap selv vil ha utenriksministeren, og da vil utviklingsministeren ofte komme fra et av de andre partiene.

– Hvis Senterpartiet får utviklingsministeren er det ett navn som peker seg ut, nemlig Anne Beathe Tvinnereim, sier Aalborg.

Hun peker på at Tvinnereim har jobbet i UD og vært utstasjonert ved ambassaden i Mosambik. Aalborg tror ikke utviklingsminister står høyest på Sps liste, men at det heller ikke er helt usannsynlig.

 – Hvis SV får denne posten er jeg mer usikker. SVs nestleder Kirsti Bergstø, kommer nok inn som statsråd, og da kan hun få dette departementet. Et annet navn er Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Solhjell har vært partisekretær i SV, statssekretær, kunnskapsminister og miljøminister. Han kan være aktuell, men jeg tipper de har behov for å bygge opp noen nye profiler. 

 

KrF vil alltid ha posten

Aalborg synes det er vanskelig å si hvilket parti som mest sannsynlig får utviklingsministeren.

– Når KrF skal inn i regjering, vil de alltid ha dette departementet. Det står ikke så høyt på andre partienes lister. Jeg tror SV er de som har mest lyst på posisjonen. Men utviklingspolitikk var ekstremt lite berørt tema i valgkampen. SV vil være det partiet som får færrest statsråder i en koalisjonsregjering. Det er viktig for små partier å være synlige og ha et departement som blir debattert. Så selv om posten kan oppleves viktig politisk, er det viktig å være synlig for den norske offentligheten med tanke på gjenvalg – særlig for et lite parti. Partistrategisk kan da utviklingsministeren være mindre attraktiv.

Hun tror at utviklingsministeren også kan komme fra Ap. 

– Hvis Ap får statsrådsposten, kan Gry Larsen være et aktuelt navn. Jeg har hørt flere nevne henne. Hun har solid erfaring fra feltet.

Gry Larsen var statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2009 til 2013. Fra 2015 var hun generalsekretær for bistandsorganisasjonen CARE Norge. Og fra 2020 ble hun leder for Bærekraft og Samfunn i Grieg Gruppen.

Berit Aalborg mener også at begge søstrene Gerhardsen kan være aktuelle kandidater. Marte Gerhardsen har blant annet vært generalsekretær i CARE Norge og jobbet i Utenriksdepartementet i åtte år fram til 2007. Mina Gerhardsen har vært rådgiver for Jonas Gahr Støre da han var generalsekretær i Norges Røde Kors, statssekretær ved statsministerens kontor og har vært kommunikasjonsdirektør Norad.

 

Tror SV får posten

Elling Tjønneland er seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt (CMI) og har arbeidet i 30 år med utvikling og bistand.

Han tar utgangspunkt i Jonas Gahr Støres plan A for sin regjering, nemlig en koalisjon av AP, Sp og SV. 

– Da vil det ligge nærmest å tenke seg at SV får denne posten. Det er ikke noen opplagt kandidat som peker seg ut. Men hvis vi ser på hvem som var tilfelle forrige gang og legger inn den variabelen at de leter i stortingsgruppa, finner vi en nyvalgt representant som peker seg ut, nemlig Ingrid Fiskaa fra Rogaland. Hun var statssekretær under Erik Solheim, og hun kan både bistand og norsk politikk godt.

Men det finnes også en del personer i og rundt bistandssystemet som gjorde tjeneste for SV under Solheim og Holmås sitt regime, understreker Tjønneland.

- Dette kan være viktig på et felt der det er lite politisk debatt, og hvor forvaltningen har stor makt og innflytelse. Da peker Arvinn Gadgil seg ut. En annen kan være generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

 

– Vil ha yngre folk

Tjønneland sier det finnes mange godt voksne «ringrever» i SV som har drevet med bistand i mange år. Han nevner Asbjørn Eidhammer, Vegard Bye og Petter Eide.

– Beklagelig nok, tror jeg SV vil ha yngre folk.

Hvis ikke SV blir med i regjeringen, tror Tjønneland at Sp får utviklingsministeren.

– Selv om Sp har hatt en bistandsminister, Tom Vraalsen, ­har de ikke markert seg tungt på bistand. Lederen for Sp i Oslo, Bjørg Sandkjær, kommer fra Norad. Men i Sp, er det andre nestleder, Anne Beathe Tvinnereim, som peker seg ut. Hvis hun selv vil ha den posten.

Tjønneland mener det kan bli spennende å se hva Ap gjør om det blir en ren Ap-regjering.

– Det er ikke opplagt at de vil ha en egen utviklingsminister. Kanskje de heller satser på èn minister og flere statssekretærer, der en tar seg av bistand. Anniken Huitfeldt vil ikke være fremmed for å lede det hele, tror han.

Les også:

Publisert: 16.09.2021 15.26.44 Sist oppdatert: 16.09.2021 15.26.44