STRINGER / Reuters / NTB

I dag legger vaksinekoalisjonen fram en femårsplan som skal bekjempe fremtidige helsekriser. Med 3,5 milliarder dollar, altså 30 milliarder kroner, vil koalisjonen redusere sjansen for at et virus skal ramme verdens befolkning like hardt igjen. Foto: Reuters / NTB

Vaksinekoalisjon lanserer milliardplan mot fremtidige pandemier

Vaksinekoalisjonen Cepi trenger 3,5 milliarder dollar for å korte ned tiden for utvikling av vaksiner mot nye pandemier med to tredjedeler. Målet er å eliminere risikoen for pandemier på sikt.

Av Elida Høeg Sist oppdatert: 10.03.2021 12.24.58

Det tok litt over 300 dager fra koronaviruset sars-CoV-2 ble kartlagt, til en vaksine mot covid-19 var klar til bruk. Fjorårets vaksineutvikling gikk i rekordfart, men Cepi har satt seg et mål om å få tiden ytterligere ned – til 100 dager.

 

Mot framtidige kriser

I dag legger den norskstøttede vaksinekoalisjonen fram en femårsplan med mål om å være bedre rustet mot fremtidige helsekriser. Med 3,5 milliarder dollar, altså 30 milliarder kroner, vil koalisjonen redusere sjansen for at et virus skal ramme verdens befolkning like hardt igjen.

Men først må de sikre finansieringen. Planen er en oppfordring til å investere.

Hva er Cepi?

  • Cepi står for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations og er et partnerskap mellom offentlige, private og humanitære organisasjoner. Koalisjonen koordinerer og finansierer utvikling av vaksiner mot utvalgte sykdommer, særlig der utviklingen ikke skjer gjennom markedsinsentiver.
  • Koalisjonen ble grunnlagt i etterkant av ebola-epidemien i Vest-Afrika 2014–2015, hvor internasjonale aktører bestemte seg for å utvikle vaksiner for å bekjempe epidemien. 
  • Cepi ble lansert under Verdens økonomiforums møte i Davos i 2017, og norske myndigheter var en av grunnleggerne. Erna Solberg deltok fra Norges side sammen med Bill Gates, Guineas president Alfa Konde, Jeremy Farrar direktør i the Wellcome Trust og Andrew Witty, direktør i legemiddelselskapet GSK.

 

– Vi befinner oss på et kritisk punkt i menneskehetens historie. Vi har nå de verktøyene som gjør det mulig å eliminere risikoen for framtidige epidemier og pandemier, sier direktør i Cepi, Richard Hatchett, i en pressemelding.

– Men å nå et slikt mål vil kreve en koordinert og samlet global respons, og Cepis bidrag vil være viktig i denne langsiktige internasjonale innsatsen, fortsetter han.

Ifølge Cepi vil strategien potensielt kunne avverge millioner av dødsfall og økonomisk tap på milliarder av dollar.

Norske myndigheter kunngjorde i februar at de vil støtte Cepis arbeid med å utvikle vaksiner mot fremtidige virusvarianter med 200 millioner, i tillegg til de 2,2 milliardene som allerede er lovet frem til 2030.

Norge, Tyskland og Etiopia uttrykte støtte til planen onsdag. Det samme gjorde store filantropiske organisasjoner som Wellcome, Bill & Melida Gates Foundation, World Economic Forum, helseorganisasjonene WHO, Gavi og Unicef, samt flere industripartnere.

 

Vaksinebibliotek for fremtiden

Planen skal styrke beredskapen mot kjente epidemiske og pandemiske trusler, få til raskere respons mot nye trusler og støtte det internasjonale vaksinesamarbeidet.

Covid-19 er bare en av mange sykdommer med pandemisk potensial, og strategien skal bygge opp beredskap mot hittil ukjente virus. I dag vet vi at 260 virus fra 25 forskjellige virusfamilier kan smitte mennesker. Forskere anslår imidlertid at det finnes 1,6 millioner virus fra disse familiene i dyr og fugler som ennå ikke er oppdaget, og at rundt 700 000 av disse potensielt kan smitte over til folk.

I Cepis plan er et av tiltakene å opprette et bibliotek med prototyper av vaksiner og andre biologiske verktøy mot smittestoffer fra kritiske virusfamilier, som skal gjøre det mulig med rask tilpasning om et nytt virus dukker opp. I tillegg skal det utvikles produksjonsnyvinninger, særlig i lav- og mellominntektsland, som vil kunne styrke pandemiresponsen og oppskalere vaksineproduksjon og andre biologiske mottiltak. Til disse programmene settes det av 1,37 milliard dollar.

Planen har også et mål om å utvikle en vaksine som skal beskytte mot flere av sykdommene forårsaket av virusene i koronavirusfamilien, som sars og mers, noe Bistandsaktuelt har skrevet om tidligere. Ettersom dødeligheten til disse sykdommene er henholdsvis 10 og 35 prosent, mens covid-19 "kun" har en dødelighet på 2,2 – ville det kunne ha redusert skaden koronavirusfamilien gjør. En pan-koronavaksine skal også kunne beskytte mot muterte virus, fremholder Cepi.

 

Å korte ned tiden

For å få ned tiden for vaksineutvikling til 100 dager, skal Cepi optimalisere egenskapene til vaksinene som allerede finnes for rask respons.

Det inkluderer mRNA-vaksiner, som Moderna-vaksinen, som jobber gjennom genetisk kode og instruerer kroppen til å selv lage små deler av viruset som kroppen igjen produserer antistoffer mot. I tillegg skal koalisjonen forberede nettverk for kliniske utprøvninger som fort kan tas i bruk ved nye trusler, jobbe tett med globale regulatoriske myndigheter for å strømlinjeforme reguleringskrav og koble sammen produksjonsanlegg for å gjøre rask produksjon mulig. Nye globale nettverk for laboratoriekapasitet, analysemetoder og prekliniske modeller skal også få opp hastigheten.

– Vi må investere i de vaksinene og de biologiske mottiltakene vi trenger nå, og samtidig knytte disse investeringene opp til forpliktelser om rettferdig tilgang. De 3,5 milliarder dollar CEPI trenger for å iverksette vår femårsstrategi, er et viktig bidrag for å nå målet om en verden som er trygg fra de ødeleggende virkningene av epidemiske og pandemiske sykdommer, sier direktør Hatchett i pressemeldingen.

 

Fortsatt arbeid for «under radaren»-sykdommer

En del av innholdet i planen er en videreføring av Cepis eksisterende arbeid, som å fullføre utviklingen av vaksiner mot de underprioriterte sykdommene ckikungunya, lassa-feber og nipah, fremme utviklingen av vaksiner mot Rift Valley-feber og fullføre flere kliniske utprøvninger for å utvide antallet grupper av befolkningen som kan få vaksine mot ebola.

780 millioner dollar skal gå til kampen mot covid-19, mens 1,1 milliarder skal gå til andre prioriterte trusler som de ovennevnte sykdommene. Det forutsetter imidlertid at vaksinekoalisjonen får sikret seg midlene de trenger.

Publisert: 10.03.2021 12.24.58 Sist oppdatert: 10.03.2021 12.24.58