Barn leker ved vindkraftanlegg, nær Nairobi

Barn leker ved vindkraftanlegget Ngong Power Station i utkanten av Nairobi i Kenya. Nytt norskfinansiert fond skal gjøre det lettere å investere i fornybar energi i utviklingsland. Foto: Dai Kurokawa / EPA / NTB

COP26: 500 millioner fra Norge skal gi mer fornybar energi

Norge inngår samarbeid med Verdensbanken om garantier til private firmaer og investorer som vil satse på fornybar energi i utviklingsland. Entreprenører innen sol, vind eller vannkraft skal få ryggdekning mot å tape penger.

– En milliard mennesker i verden mangler fortsatt tilgang på elektrisitet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Hun deltar på klimatoppmøtet COP 26 i Glasgow og signerte fredag en avtale med Verdensbanken om opprettelse av et nytt norskfinansiert fond som skal redusere risiko ved investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

Utviklingsministeren slår fast at det nye fondet er en viktig satsing for Norges globale innsats innen klima og tilgang på ren energi.

Tvinnereim sa i forbindelse med lanseringen av fondet at vi ikke kan velge mellom å arbeide for å redusere fattigdom eller kutt i klimautslipp. Begge utfordringer må løses samtidig, mener hun.

 

500 millioner over fem år

Norge skal overføre 500 millioner kroner fordelt over fem år til fondet, som skal forvaltes av Det internasjonale garantiinstituttet (MIGA). MIGA er en del av Verdensbanken, som tradisjonelt har arbeidet med å redusere risiko for vestlige selskaper som investerer i utviklingsland.

Pengene fra Norge skal plasseres i et eget fond som er særlig rettet mot investorer eller selskaper som vil utvikle fornybar energi i liten eller mellomstor skala utviklingsland. Fondet skal redusere risikoen og kostnadene ved slike investeringer gjennom garantiordninger.

Tanken er at fondet skal bidra til investeringer helt ned til en kapasitet på 1 MW, tilsvarende de aller minste vindkraftanleggene i Norge.

 

Lite til lavinntektsland

Lavinntektsland har et skrikende behov for investeringer i fornybar energi, men så langt har investeringene uteblitt. Hittil har heller ikke internasjonale utviklingsbanker vært særlig flinke til å utløse investeringer i de aller fattigste landene.

En rapport fra britiske Overseas Development Institute (ODI) viste tidligere i år at en stor del av investeringer i regi av bistandsfinansierte utviklingsbanker og investeringsfond havner i velstående mellominntektsland med lav risiko for tap og velfungerende markeder.

Det nye norskfinansierte fondet skal ha en «særskilt vektlegging» av å støtte prosjekter i de fattigste landene og i Afrika sør for Sahara, ifølge en pressemelding fra Verdensbanken.

Det er imidlertid ikke offentliggjort noe tall eller målsetning for hvor stor andel av investeringene som skal gå til lavinntektsland eller andre grupper av land.

 

Er stolt over lansering

Investorer fra alle land skal kunne nyte godt av støtte fra det nye fondet, som får navnet Renewable Energy Catalyst Multi-Donor Trust Fund (RECTF).

Flere land har allerede vist interesse for å være med og finansiere fondet sammen med Norge, noe som ønskes velkommen fra norsk side.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell sier i en pressemelding at Norad har forhandlet med Verdensbanken om det nye fondet siden i fjor høst.

– Vi er stolte av å lansere det. Vi vet at billigere og mer relevante garantier er det som skal til for å utløse store kommersielle investeringer i fornybar energi, særlig i Afrika sør for Sahara, sier han.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 05.11.2021 22.29.15 Sist oppdatert: 05.11.2021 22.29.15