Temperaturene på det afrikanske kontinentet fortsetter å stige. Det bidrar til at folk oftere og oftere opplever ekstremvær, som flom og tørke. Bildet er fra Beledweyne i Somalia i fjor. Foto: Str. / AP / NTB

FN: Klimaendringer truer 100 millioner afrikanere

Over 100 millioner afrikanere, som lever i ekstrem fattigdom, trues av klimaendringene, ifølge meteorologiorganisasjon (WMO).

 

Den særskilte sårbarheten på det afrikanske kontinentet ble belyst i en FN-rapport i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow i slutten av måneden.

– Innen 2030 anslås det at opp mot 118 millioner mennesker i ekstrem fattigdom blir utsatt for tørke, flom og ekstrem hete i Afrika dersom tilstrekkelige tiltak ikke innføres, heter det i rapporten.

Ekstrem fattigdom omfatter dem som lever på under 1,90 dollar dagen, ifølge FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Det tilsvarer rundt 16 kroner.

– I de afrikanske landene sør for Sahara kan klimaendringene føre til at BNP går ned med opptil 3 prosent innen 2050. Ikke bare forverres de fysiske forholdene, men antall mennesker som rammes, øker, heter det videre.

 

Rask smelting

Temperaturene på det afrikanske kontinentet fortsetter å stige, i likhet med havnivået, og ekstremvær som flom, jordskred og tørke, kommer hyppigere, uttalte generalsekretær Petteri Taalas i WMO i fjor.

FN: Planlagt produksjon av fossilt brennstoff må halveres

 

Målet om å holde temperaturstigningen fra førindustrielle tider til 1,5 grader er umulig å nå med dagens planlagte produksjon av kull, olje og gass, advarer FNs miljøprogram (Unep)

Advarselen kommer ti dager før klimatoppmøtet som er blitt omtalt som avgjørende for å nå målene i Parisavtalen fra 2015.

I rapporten vises det til at produksjonen av fossilt brennstoff minst vil øke fram til 2040. Også i forhold til det opprinnelige togradersmålet er produksjonsplanene 45 prosent for høye, mener FN.

(NTB)

Alt er indikatorer på klimaendringene.

– Den raske smeltingen av de siste gjenværende isbreene øst i Afrika, som forventes å smelte helt bort i nær framtid, viser trusselen av en nært forestående og varig endring i det økologiske systemet, sier Taalas.

Temperaturene både i landmasser og i havet i Afrika steg i fjor raskere enn det globale gjennomsnittet, ifølge rapporten.

 

Kan være helt smeltet innen 2040

Isbreene er for små til å fungere som vannreserver av betydning, men er populære turistattraksjoner og har høy verdi for vitenskapen. Breene smelter raskere enn det globale gjennomsnittet.

– Dersom dette fortsetter, vil det føre til en totalt nedbryting av isbreene innen 2040, heter det i rapporten.

Afrikas isbreer finnes i tre ulike fjell – på Mount Kenya i Kenya, i fjellkjeden Rwenzori mellom Uganda og Kongo, og på Kilimanjaro i Tanzania.

 

Forsvinner først i Kenya

Smeltingen av breen på Mount Kenya, Kenyas høyeste fjell, er ventet å gå rundt et tiår raskere enn de andre, noe som vil gi stedet den dystre milepælen å være det første fjellområdet som mister en isbre på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

For å unngå enda høyere kostnader knyttet til nødhjelp, oppfordrer WMO afrikanske land til å investere i infrastruktur og varslingssystemer for å forberede seg på en økende mengde omfattende, farlige begivenheter.

Klimatoppmøtet COP26 åpner i Glasgow 31. oktober og varer til 12. november. Møtet blir sett på som det viktigste siden Paris-møtet i 2015, og som et avgjørende skritt for å fastsette utslippsmål som kan bremse den globale oppvarmingen.

Publisert: 20.10.2021 07.39.32 Sist oppdatert: 20.10.2021 07.39.32