Denne sommeren har vi igjen hørt om vannmangel mange steder i verden. Det er økt press for at vi må gjenbruke vannet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gjenbruk av avløpsvann kan hindre vannmangel

Ville du tatt en slurk av vannglasset hvis du visste at vannet er hentet fra sluket? Gjenvinning og gjenbruk av vann som har rent ut i avløpsanlegget, kan bli en av de viktige løsningene for vannmangelen, mener FN. 

 

Noen vil kanskje rynke på nesen med tanken på at avløpsvannet går inn i vannsystemet og kommer ut av vannkrana på nytt.

Vi nordmenn føler sjelden på vannmangelen som har rammet mange steder i verden. Vi bruker 180 liter vann i døgnet, ifølge SSB. Vannet som renner ut av sluket i dag, renses før det forsvinner videre ut i fjorder, innsjøer og elver.

Denne sommeren har vi igjen hørt om vannmangel mange steder i verden. Presset øker på at vi må gjenbruke vannet. Befolkningstallet øker, mens vannkildene forsvinner. Vi opplever klimaendringer, og forurensningen øker.

– Det må bli mer gjenbruk av vann. Vi har ikke andre alternativ, sier Richard Connor som er ansvarlig for v ann-rapporten United Nations World Water fra Unesco, til AFP.

 

Pioner i Afrika

Namibias hovedstad Windhoek har vært en pioner for gjenbruk av avløpsvann til drikkevann. Den afrikanske byen har siden 1960-tallet erfaring med å gjenbruke det viktige vannet. I dag har også Singapore fått på plass et rensesystem for resirkulering av vann.

Frankrike er neste land som er i gang med å gjenbruke vann, men til landbruket. I landene ved Middelhavet, samt i Texas og Mexico brukes i dag gjenbruksvann i landbruket. Globalt går to tredeler av verdens vannbruk til landbruket.

Norge er også involvert i prosjekter for gjenvinning og gjenbruk av avløpsvann.

– Det er ikke først og fremst teknologien det står på, det er utviklet flere løsninger for å gjenvinne og utnytte ressurser fra avløpsvann. Barrierene ligger ofte i regelverket og manglende forretningsmodeller, sier seniorforsker Hermann Helness i SINTEF. Han leder et EU-prosjekt der fem land er involvert.

Her hjemme er Hamar og Stavanger med på å bruke slam til gjødsel- og jordbruksprodukter og biogass.

 

Direkte tilbake

Det er hovedsakelig to måter å gjenbruke vann til drikkevann. Det vanlige er å behandle avløpsvannet og deretter blande med ubrukt ferskvann, før det sendes inn i vannsystemet og ut til forbrukerne.

Det andre, og mindre vanlige, er å ikke la det rensede vannet inngå i ubrukt ferskvann. I stedet blir avløpsvannet renset og sendt direkte tilbake i drikkevannssystemet.

– Dette er virkelig gjenbruk av vann. Hvis man gjenbruker vannet flere ganger, forbruker man ikke av det ubrukte vannet, sier Connor som står bak Unesco-rapporten.

Han sier gjenbruk av avløpsvann koster mindre og krever mindre energi enn avsalting av sjøvann, en løsning som vi kan bli mer avhengig av, hvis vannmangelen øker.

– La oss komme i gang nå. Det blir bare dyrere hvis vi venter, og det blir mer krevende å få det til.

 

Som en astronaut

I Frankrike har lokale myndigheter i Loire erklært at avløpsvannet skal gjenbrukes og tilbake til vannkranen innen 2024. Vannet skal renses gjennom flere trinn med filtrering og desinfisering før det går inn i et reservoar.

– Alle forstår nå at vi må spare på grunnvannet, sier Nicolas Garnier i vannselskapet Amorce i området Vendere i Loire, nordvest i landet.

De siste to årene har så mange som 90 prosent av franskmennene i området opplevd vannrestriksjoner på grunn av tørke.

Vi i Europa gjenbruker fortsatt lite av avløpsvannet. Det er fem ganger mer kostbart å rense avløpsvannet enn å bruke nytt vann fra grunnvannet, elver eller innsjøer.

Globalt går mer enn 80 prosent av verdens avløpsvann rett ut i naturen, ubehandlet, ifølge en FN-rapport fra 2017 som sier at ubrukt avløpsvann er en uutnyttet ressurs.

– Vi er nødt til å finne løsninger for dette, spesielt for utviklingsland som ikke har ressurser nok til å gjennomføre gjenbruk av brukt vann, sier Connor.

Han understreker at det ikke er noen grunn til å rynke på nesen, selv om vann går fra avløpet og tilbake til vannkrana.

– I den internasjonale romstasjonen drikker astronauter vann som er gjenvunnet fra svette og urin. Ingen av dem er blitt syke eller hatt vondt av å drikke gjenbrukt vann.

 

Publisert: 13.08.2021 09.26.04 Sist oppdatert: 13.08.2021 09.26.04